Гондюл Олександра Дмитрівна/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище ім'я по-батькові

Гондюл Олександра Дмитрівна

Рік вступу

2022

Спеціальність

061 Журналістика

Тема наукового дослідження

Ігрові технології в медіа: стратегії комунікативного впливу

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Іващенко Вікторія Людвігівна, доктор філологічних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри медіапродюсування та видавничої справи

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

1. Гондюл О.Д. Наукові дослідження застосування ігрових технологій в медіа. Нотатки сучасної науки: електронний мультидисциплінарний науковий часопис. – № 3. – Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2022. – C. 5-6 (наукова публікація в межах проведення науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної науки: історія, теорія, практика», 15 грудня 2022 р.).

2. Гондюл О.Д. Застосування ігрових технологій в медіа для привернення уваги до глобальних проблем людства. «Сучасний масмедійний простір: реалії та перспективи розвитку». Збірник тез за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції для молодих учених і здобувачів освіти (м. Тернопіль, 11 квітня 2023 року) / упоряд.: Н. Поплавська, О. Мединська, О. Пелешок. Тернопіль: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2023. С. 36-38

3. Гондюл О. Використання ігрових технологій в медіаматеріалах про війну та кризи. Україна у просторі соціальних комунікацій: суспільство, медіа, рефлексії війни (до річниці героїчного спротиву російському вторгненню) [Електронне видання] : матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Київ, 27–28 лютого 2023). – Київ : Держ. торг.-екон. ун-т, 2023. С. 442-450.

4. Гондюл О.Д. Використання ігрових технологій в медіа для досягнення глобальних Цілей сталого розвитку (на прикладі авторської гри Unicorn Media Camp). Інтегровані комунікації. 2023. Вип. 1. С. 42-49. DOI 10.28925/2524-2644.2023.156

5. Гондюл О.Д. Гейміфікація в роботі музеїв у кризових ситуаціях. Креативні індустрії: сучасні тренди: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції студентів, аспірантів, молодих учених та практиків (м. Київ, 24–25 травня 2023 р.) / відп. ред. В. Л. Іващенко; упоряд. Д. В. Харамурза. Київ: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2023. С. 38–41.

6. Гондюл О.Д. Створення медіаосвітніх ігор як інструмент популяризації Цілей сталого розвитку. Світова журналістика в епоху глобальних змін: збірник тез Другої наук.-практ. студ. конф. (м. Київ, 21 травня 2024 р.). Київ: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2023. (на етапі верстки).

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

1. International Conference CuDi «Cultural Diplomacy to Counter Desinformation», 3–5 вересня 2022 р., Берлін, Німеччина, тема доповіді: «DiploMEDIAcy as a new tool» («Медіадипломатія як новий інструмент»).

2. European Journalism Training Association (EJTA) Annual Conference «MEDIA AND TRUST: Teaching Journalism Students how to Work With Trustworthy Sources and Deal With Untrustworthy Media Environments», 13–14 жовтня 2022 р., Тбілісі, Грузія, тема доповіді: «How to stay independent in untrustworthy media environments» («Як залишатися незалежним у ненадійному медіасередовищі»).

3. Спільна міжнародна дискусія студентів Університету Грінченка та Мельбурнського університету, 20 жовтня 2022 р., онлайн (телеміст з Мельбурном, Австралія), тема доповіді: «Role of journalism during the russian war against Ukraine» («Роль журналістики під час війни рф проти України»).

4. Міжнародний круглий стіл на тему «Міжнародні медіакомунікації у цифрову епоху», 10 листопада 2022 р., Київ (онлайн), тема доповіді: «Роль гейміфікації в медіа у взаємодії зі споживачами медіаконтенту».

5. JERAA Conference (Journalism And Education Research Association of Australia) «Journalism In Post-Normal Times», 7 грудня 2022 р., Перт, Австралія (онлайн), тема доповіді: «At the frontline: The role of journalism in the war for Ukraine's existence» («На передовій: роль журналістики у війні за незалежність України»).

6. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Україна у просторі соціальних комунікацій: суспільство, медіа, рефлексії війни» (до річниці героїчного спротиву російському вторгненню), 27–28 лютого 2023 р., тема доповіді: «Використання ігрових технологій в медіаматеріалах про війну та кризи».

7. Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасний масмедійний простір: реалії та перспективи розвитку», Тернопіль, 11 квітня 2023 р., тема доповіді: «Застосування ігрових технологій в медіа для привернення уваги до глобальних проблем людства».

8. Міжнародна науково-практична онлайн-конференція студентів, аспірантів, молодих учених та практиків «Креативні індустрії: сучасні тренди», Київ, 24–25 травня 2023 р., тема доповіді: «Гейміфікація в роботі музеїв у кризових ситуаціях».

9. Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Медіакомунікації в діалозі культур: виклики європейської інтеграції для української освіти і науки», Київ, 2 червня 2023 р., тема доповіді: «Використання ігрових технологій в медіа для досягнення глобальних Цілей сталого розвитку (на прикладі авторської гри Unicorn Media Camp)».

10. Виголошення доповіді «Ігрові технології в медіа: стратегії комунікативного впливу (український контекст)» / «Game technologies in media: strategies of the communication impact (Ukrainian context)» на PhD панелі ECREA Digital Games Research Section Symposium «Digital Games at the Forefront of Change – On the Meaningfulness of Games and Game Studies» (Мадрид, Іспанія, 9-10 листопада 2023 р.), де було презентовано напрацювання в межах дисертації, отримано корисні рекомендації від колег-дослідників із різних країн світу.

11. Виголошення доповіді «Міжнародні події як комунікативні інструменти донесення суспільно важливих тем» на ІІ Міжнародному круглому столі «Міжнародні медіакомунікації у цифрову епоху» (28.11.23, онлайн).

12. Виголошення доповіді «Створення медіаосвітніх ігор як інструмент популяризації Цілей сталого розвитку» на Другій науково-практичній студентській конференції «Світова журналістика в епоху глобальних змін» (21.05.2024, онлайн).

13. Виголошення доповіді «Ігрові технології в українських та світових медіа як інструмент дизайну вражень» на Всеукраїнській науково-практичній конференції «Соціокомунікаційні тенденції в медійному та науково-освітньому дискурсах» (22.05.2024, онлайн)

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність

Латвія (Рига, онлайн), Латвійський університет, вересень–листопад 2022 року, Young Professionals’ School in European Studies (program: EU Accession negotiations).

Літня школа «Start-ups, Transfer and Digital Studies» (Польща, Університет імені Адама Міцкевича, 03-09.09.2023; отримано сертифікат).

Інше

Проведення практичних тренінгів на теми:

- «Soft skills в часи постправди: як змінювати світ на краще завдяки гейміфікації в медіа та в реальному житті» (квітень 2023 р.), де було презентовано основні напрацювання першого року дослідження (тренерка в Медіашколі Грінченка);

- «Soft skills in the post-truth era: how to change the world for the better through gamification in media and in real life (квітень 2023 р.), де було презентовано практичні інструменти гейміфікації для медіа та професійного життя (тренерка в англомовній програмі Факультету журналістики «Креативні технології в публічних комунікаціях»);

- «Project Management in the times of uncertainty» (травень 2023 р.), де було презентовано новітні тренди ігрових технологій для створення соціальних проєктів (тренерка для Young European Ambassadors, EU NEIGHBOURS east)

- «Проєктний менеджмент: від основ до командотворення» (червень 2023 р.) в аспекті презентації ігрових технологій, які можуть використовуватися під час створення та керування проєктами, реалізації проєктів та роботи з ризиками й кризами (тренерка в Академії лідерства для дівчат від ГО Жіноча Ліга).

- «Гейміфікація в медіа: інтерактивні інструменти висвітлення глобальних проблем» в межах Весняного інтенсиву 2024 «Mediaschool» від Факультету журналістики та Медіахабу Грінченка (25.04.2024, онлайн).

- «Gamification in media: іnteractive tools for highlighting global issues» в межах англомовної сертифікатної програми «Digital cases for effective media communication» від Медіахабу Грінченка (09.05.2024, онлайн).

- «Гейміфікація в медіа. Як доносити складні теми і залучати аудиторію в інтерактивах» в межах програми для журналістів-медіаторів з прифронтових територій «Медіатори громад» від АБО – Агенція медійного росту (21.05.2024, онлайн).

- «Проєктний менеджмент: від ідеї до командотворення» в межах «Академії лідерства для дівчат 4.0» від ГО Жіноча Ліга, де було презентовано напрацювання дисертації та інструменти використання ігрових технологій у реалізації соціальних проєктів (01.06.2024, онлайн)