Гольцева Марія Ігорівна/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Гольцева Марія Ігорівна

Рік вступу

На спірантуру - 2019

Спеціальність

035 Філологія

Тема наукового дослідження

Анголомовний дипломатичний дискурс Ради Безпеки ООН : структура і прагматика

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Колесник Олександр Сергійович, доктор філологічних наук, професор

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Відсутні

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Публікації за 2019 р.: 1.Гольцева М.І. Пареміологічна італомовна картина світу(міфологічна домінанта) //Філологічні студії наукових праць /відп. редактор І.Г.Саєвич. - К.: КУ імені Бориса Грінченка,2019 - 126 с. - с.51-56. Публікації за 2020 р.: 1.Гольцева М.І. Експресивний МА-подяка у дипломатичному дискурсі Ради Безпеки ООН//Синопсис: текст, контекст, медіа.26(4) - К.: КУ імені Бориса Грінченка, 2020, с. 172–176 Публікації за 2021 р.: 1.Гольцева М.І. Pragmatics of deception in the UN Security Council : hierarchy of pragmatic attitudes//Вчені записки Таврійського Національного Університету імені В.І.Вернадського. Том 32(71)№ 2 Частина 1 - Гельветика, 2021, с.113-120

Статті у закордонних виданнях

Відсутні

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Oleksandr Kolesnyk, Mariia Holtseva. Lies and deception in modern English diplomatic discourse: pragmatics in interdisciplinary focus//Cogito, Bucharest, 2022, p. 154-173

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Відсутні

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

1.ІІІ Міжнародна наукова конференція "Актуальні проблеми романо-германської філології у контексті антропоцентричної парадигми", Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, 20.11.2020, “Pragmatics of the speech genre of lies of the UN Security Council: hierarchy of pragmatic attitudes”. 2. Концептуальні проблеми розвитку філологічних наук у сучасному полікультурному просторі, Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського, 18.06.2021, “Лінгвопрагматичні характеристики тактики введення в оману в англомовних промовах на засіданнях ради безпеки ООН за 2020 рік”. 3.V Міжнародної науково-практичної конференції "Концептуальні шляхи розвитку науки та освіти", Львів, 09.06.2022, “Ієрархія лінгвопрагматичних інтенцій міфологічного простору концепту брехун у дипломатичному дискурсі Ради Безпеки ООН”. 4.Science of XXI century: development, main theories and achievements, Гельсінкі, 24.06.2022, “Асоціативний простір міфологічного та раціонального у дипломатичному дискурсі РБ ООН”. 5. VIII Всеукраїнська мультидисциплінарна конференція “Чорноморські наукові студії”,Одеса, 24.06.2022, “Фреймовий аналіз концепту брехня в англомовному дипломатичному дискурсі Ради Безпеки ООН”. 6.Modern science : innovations and prospects, Стокгольм, 21.08.2022, “Тактика маніпулювання задля введення в оману на засіданнях РБ ООН”.

Участь у державних науково-дослідних проектах

Відсутня

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Відсутні

Грантові заявки

Відсутні

Міжнародне стажування

Università per stranieri Dante Alighieri, il diploma di alta formazione per docenti di lingua italiana come lingua straniera, 12.04.2021 - 01.10.2021, диплом

Академічна мобільність