Голубнича-Шленчак Юлія Вікторівна/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Голубнича-Шленчак Юлія Вікторівна

Рік вступу

2016

Спеціальність

032 Історія та археологія

Тема наукового дослідження

«Видавнича діяльність інтернованої Армії УНР у таборах Польщі (1921-1924 рр.)».

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Срібняк Ігор Володимирович, доктор філософії Українського Вільного Університету (Мюнхен, Німеччина), доктор історичних наук, професор.

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

 • Голубнича-Шленчак Ю. Видавнича діяльність інтернованих вояків Армії УНР у таборі Вадовиці (1921 – 1922 рр.). Гуржіївські історичні читання. 2017. Вип. 11. С. 99 – 104.
 • Голубнича-Шленчак Ю. Видавництво гумористично-сатиричних журналів «Окріп» та «Будяк» у таборах інтернованої Армії УНР у Польщі (1920 – 1921 рр.). Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні відносини, 2019. № 5. С. 105 – 110.

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

 • Голубнича-Шленчак Ю. Видавнича діяльність інтернованої Армії УНР у таборах Польщі (1929 – 1924 рр.). Вісник Черкаського університету. Серія «Історичні науки». 2016. № 3-4. С. 114 – 118.
 • Голубнича-Шленчак Ю. Діяльність видавництв та друкарень у таборах інтернованих військ УНР в Польщі (1921 – 1924 рр.). European philosophical and historical discourse. 2019. Vo. 5. Is. 1. S. 59 – 69.
 • Голубнича-Шленчак Ю. Видання часопису «Табор» українською військовою еміграцією в Польщі (1923 – 1939 рр.). European philosophical and historical discourse. 2019. Vo. 5. Is. 4. S. 63 – 70.

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

 • Десятий щорічний круглий стіл «Українське суспільство і пам'ять про Голокост: наукові та освітні аспекти» (Український центр вивчення історії Голокосту, Німецький культурний центр Goethe-Institut в Україні у партнерстві з Посольством Держави Ізраїль в Україні), м. Київ (27 січня, 2017 р.).
 • Українсько-німецький методологічний семінар «Історична наука в умовах викликів сьогодення: глобальна історія і національні наративи. Глобальна і транснаціональна історія» (Київський ун-т ім.Т.Шевченка, Leibniz-Institut für Ost-Und Südost Europaforschung, Friedrich Naumann Stiftung Für Die Freiheit), м. Київ (11 – 12 травня, 2017 р.).
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання, відкриття та досягнення в галузі суспільних наук» м. Запоріжжя (19 – 20 травня 2017 р.).

Голубнича-Шленчак Ю. Видавництво таборового часопису «Запорожець» інтернованою Армією УНР у таборі Вадовиці 1921 р. Актуальні питання, відкриття та досягнення в галузі суспільних наук: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Запоріжжя, 19-20 трав. 2017 р. / Класичний приватний ун-т, 2017. С. 63 – 65.

 • Наукова конференція молодих учених-істориків «Актуальні проблеми всесвітньої історії у дослідженнях молодих учених» в «Інституті всесвітньої історії Національної академії наук України» (18 травня, 2017 р., м.Київ), із доповіддю «Видавнича діяльність інтернованої Армії УНР у таборах Александрів Куявський та Вадовиці в Польщі (1921-1923 рр.)».
 • Міжнародна науково-практична конференція «Історичні, соціологічні, політологічні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень» м. Херсон (22 – 23 вересня, 2017 р.).

Голубнича-Шленчак Ю. Видавнича діяльність інтернованої армії УНР у таборі Александрів-Куявський у Польщі 1921 р. Історичні, соціологічні, політологічні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Херсон, 22-23 вер. 2017 р. / Херсонський держ. ун-т, 2017. С. 9 – 13.

 • International scientific-practical conference «Forming of modern educational environment: benefits, risks, implementation mechanisms» (29th September, 2017) Tbilisi, Georgia.

Голубнича-Шленчак Ю. Преса інтернованих вояків-українців у таборі Ланцут у Польщі (1921 – 1922 рр.). Forming of modern educational environment: benefits, risks, implementation mechanisms: матеріали International scientific-practical conference, Tbilisi, 29 вер., 2017 р. / Sulkhan-Saba Orbeliani Teaching University. С.131 – 133.

 • V Міжнародна науково-практична конференція «Людина, суспільство, політика, актуальні виклики сучасності» м. Одеса (23 – 24 лютого 2018 р.).

Голубнича-Шленчак Ю. Діяльність видавництва «Чорномор» у таборі Каліш у Польщі 1923 р. Людина, суспільство, політика, актуальні виклики сучасності: матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., м.Одеса, 23 – 24 лют., 2018 р. / Нац. ун-т «Одеська юридична академія», 2018. С. 92 – 96.

 • Восьмі драгоманівські читання національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова «Україна в європейській та світовій історії: сучасний науковий і освітній дискурс», м.Київ (25 квітня 2018 р.).

Голубнича-Шленчак Ю.«В єднанні наша сила і усвідомлення нашої перемоги…»: особливості та умови видання часопису «Промінь» у таборах Ланцут-Стшалково (1921-1922 рр.). Драгоманівські історичні студії: зб. наук. пр. молодих істориків. 2018. № 4 (8). С.181 – 187.

 • Круглий стіл «Українська діаспора: досвід та перспективи взаємодії». Київський ун-т ім. Б.Грінченка (16 травна, 2018 р.).
 • International scientific and practical conference «Achievements and problems in the field of social sciences in the modern world», Baku, the Republic of Azerbaijan ((December 14-15, 2018).

Голубнича-Шленчак Ю. Особливості видання газети «Нове життя» інтернованих військ УНР у таборі Александрів Куявський в Польщі (1921 – 1922 рр.). Achievements and problems in the field of social sciences in the modern world: матеріали International scientific and practical conference, Baku, 14 – 15 груд., 2018 р. / Institute of Philosophy of Azerbaijan National Academy of Sciences, 2018. С.77 – 80.

 • Круглий стіл «Українська діаспора: напрямки, осередки, виклики», Київський ун-т ім. Б.Грінченка (17 квітня, 2019 р.).
 • Міжнародний форум молодих науковців та дослідників «SCIENCE AND STUDY», м. Київ(17 травня, 2019 р.), за підтримки Асоціації сприяння глобалізації освіти та науки SPACETIME.
 • Міжнародна конференція «Академічна мобільність, дослідницькі проекти, та грантові програми: досвід, можливості, перспективи», м. Київ (18 травня, 2019 р.), за підтримки Асоціації сприяння глобалізації освіти та науки SPACETIME.
 • IV International scientific-practical conference «Fundamental and applied researches: contemporary scientifical and practical solutions and approaches. Interdisciplinary prospects». Banska Bystrica-Baku-Uzhhorod-Kryvyi Rih-Kherson (June 27, 2019).

Голубнича-Шленчак Ю. Видання таборової газети «Український сурмач» вояками інтернованої Армії УНР у таборах Каліш і Щипіорно в Польщі (1922 – 1923 рр.).Fundamental and applied researches: contemporary scientifical and practical solutions and approaches. Interdisciplinary prospects:IV International scientific-practical conference, Banska Bystrica-Baku-Uzhhorod-Kryvyi Rih-Kherson, 27 черв., 2019 р. / Ужгородськи нац. ун-т, 2019. С. 11 – 13.

 • International scientific and practical conference «Key issues of social sciences: prospects for the development of Ukraine and EU countries», Baia Mare, Romenia, (June 28 – 29, 2019).

Голубнича-Шленчак Ю.Таборовий часопис «Вісник спілки лікарських помішників на еміграції» (Щипіорно, Польща) у 1922 – 1923 рр.: до історії заснування та видання. Key issues of social sciences: prospects for the development of Ukraine and EU countries: International scientific and practical conference, Baia Mare, 28 – 29 черв., 2019 р. / North University Centre of Baia Mare, 2019. С. 52 – 55.

Участь у державних науково-дослідних проектах

 • Участь в освітньому курсі «Геноцид євреїв Європи: історичні перспективи та підходи до вивчення» (Український центр вивчення історії Голокосту, Освітній та меморіальний комплекс «Будинок Ванзейської конференції» за підтримку міністерства закордонних справ Німеччини), м. Київ – Берлін (27 травня – 11 листопада, 2016 р.).
 • Літня школа «Історія Голокосту та пам'ять в Україні» (Уиївський національний університет ім. Т.Шевченка, Центр вивчення історії геноцидів і масових репресій, Український центр вивчення історії Голокосту, Центр наукових досліджень Голокосту ім. Джека, Джозефа і Мортона Манделя меморіального музею Голокосту США) м. Київ (03 – 13 липня, 2017 р.).

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність