Гапон Людмила Ігорівна/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Гапон Людмила Ігорівна

Рік вступу

2022

Спеціальність

011 Освітні, педагогічні науки

Тема наукового дослідження

Розвиток неформальної іншомовної освіти студентів педагогічних спеціальностей в університетах Республіки Австрія

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Котенко Ольга Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

  • Hapon, L. (2022). NON-FORMAL EDUCATION IN UKRAINE IN THE CONTEXT OF EUROPEAN LEARNING AND DEVELOPMENT TRENDS. Збірник наукових праць SCIENTIA. вилучено із https://doi.org/10.36074/scientia-11.11.2022

Файл:Liudmyla Hapon Nov 2022.pdf

  • VІІ Міжнародна Грінченківська наукова школа для докторантів, аспірантів і молодих науковців у галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка», спеціальність 011 «Освітні, педагогічні науки» з 14 по 18 листопада 2022 року. Non-formal Education in Ukraine: current state and development prospects. 2022

Файл:Людмила Гапон Грінченківська наукова школа.pdf

  • ІV Міжнародна наукова онлайн-конференція «Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: феномен інноваційності вищої освіти»юї. 2022

Файл:Людмила Гапон конф асп.pdf

  • Всеукраїнський методичний хаб для вчителів іноземних мов у початковій школі «Онлайн-навчання іноземних мов у початковій школі: сучасні практики, інноваційні технології, ресурси». 10 engaging ways to introduce a new topic at an English lesson to primary school pupils by means of modern technologies. 2022

Файл:2022 11 09 Сертифікат хаб Гапон Людмила.pdf

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Міжнародне стажування Еразмус+ Сілезький університет (Польща) 16-23.10.2022 Liudmyla Hapon Borys Grinchenko Kyiv University Erasmus+ KA1 HE STA confirmation.pdf

Академічна мобільність