Гаман Іван Іванович/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Гаман Іван Іванович

Рік вступу

2020

Спеціальність

011 Освітні, педагогічні науки

Тема наукового дослідження

Розробка програмного забезпечення для розвитку логічного мислення учнів початкової школи

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Жильцов Олексій Борисович, Кандидат педагогічних наук, доцент, проректор з науково-методичної та навчальної роботи

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність