Вікова психологія

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Неее.png

Загальні відомості

Назва дисципліни

Вікова психологія

ОКР

«бакалавр»

Напрям підготовки

«Філологія (англійська)»

«Філологія (іноземна)»

«Філологія (українська)»

«Історія»

«Математика»

«Правознавство»

Курс

2

Автор

Столярчук Олеся Анатоліївна.

Посилання на курс

Анотація

Мета курсу - розкрити закономірності психічного розвитку та становлення особистості, типові психологічні особливості представників всіх вікових періодів онтогенезу людини.

Завдання курсу - засвоєння закономірностей розвитку та функціонування психіки людини; визначення детермінант і показників психічного розвитку людини; визначення детермінант, ознак та способів конструктивного переживання вікових криз особистості.

Структура курсу

Сертифікований ЕНМК представлений двома модулями. У кожному модулі подані теми кожної лекції, які містять:

1. Структуровані та мультимедійні матеріали лекцій;

2. Практичні завдання до семінарів: форма подання результатів, термін виконання, критерії оцінювання.

3. В завданнях для самостійної роботи сформульована мета, зміст, вказані терміни здачі.

4. Модульний контроль: тести контролю до семінарів, модульні контрольні тести, підсумковий атестаційний тест.

Основними характеристиками сертифікованого ЕНМК з дисципліни «Вікова психологія», що забезпечують оптимальну ефективність пізнавальної діяльності студентів та контрольної діяльності викладача, є структурованість навчально-методичних матеріалів на підставі логіки вивчення навчального курсу, якісно виконані навчальні матеріали, які дозволяють студентам набути компетенцій, задекларованих у робочій навчальній програмі, чіткий графік виконання студентами навчального плану, налагоджена система інтерактивної взаємодії викладача і студента впродовж усього часу вивчення дисципліни, прозора система контролю та оцінювання виконання всіх видів навчальної діяльності студентів.

Сертифікація

наказ №459 від 05.10.2012р.