Вощенко Олена Іванівна/портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Вощенко Олена Іванівна

Рік вступу

2016

Спеціальність

035 Філологія (українська література)

Тема наукового дослідження

"Дискурс прихованого опору в літературі українського соцреалізму 1950-х—1970-х: моделі художньої реалізації"

Науковий керівник

Єременко Олена Володимирівна, доктор філологічних наук, професор

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

1. Вощенко О. І. Жанрова домінанта химерної прози. Синопсис: текст, контекст, медіа. Том 25, №1 (2019). DOI: https://doi.org/10.28925/2311-259x.2019.1.3

2. Вощенко О. І. Проблема типологічного ряду химерної прози і романістика Віктора Міняйла. Літпроцес: методологія, імена, тенденції. №13 (2019). DOI: https://doi.org/10.28925/2412-2475.2019.1316

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

1. VIII Міжнародна наукова конференція "Літературний процес: трансгресії революцій", 7-8 квітня 2017 року, Київський університет імені Бориса Грінченка

2. Міжнародна конференція молодих учених, 14-16 червня 2017 року, Інститут літератури НАНУ, м. Київ

3. ІХ Міжнародна наукова конференція «Літературний процес: полівекторність сучасного світу (людина, рух, простір, час), 6-7 квітня 2018 року, Київський університет імені Бориса Грінченка

4. Х Міжнародна наукова конференція «Літературний процес: моделі, матриці, категорії», 5 квітня 2019 року, Київський університет імені Бориса Грінченка

5. Міжнародна конференція молодих учених, 19-21 червня 2019 року, Інститут літератури НАНУ, м. Київ

6. VIII Фащенківські читання "Сучасна українська література: пошуки, відкриття, дискусії", 21-22 червня 2019 року, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність