Ворохоб Максим Віталійович/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Ворохоб Максим Віталійович

Рік вступу

2019

Спеціальність

125 Кібербезпека

Тема наукового дослідження

Методи виявлення порушень інформаційної безпеки за даними моніторингу інформаційно-телекомунікаційних мереж

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Аносов А.О., к.військ.н., доцент

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

1. ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ДЛЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ КЛАСУ «1» Кібербезпека: освіта, наука, техніка, Том 2 № 10 (2020), Iryna Litvinchuk, Ruslan Korchomnyi , Nataliia Korshun , Maksym Vorokhob

DOI: https://doi.org/10.28925/2663-4023.2020.10.98112 https://www.csecurity.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/224


2. СПОСІБ ОЦІНЮВАННЯ ІНТЕГРОВАНИХ СИСТЕМ БЕЗПЕКИ НА ОБ’ЄКТІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Кібербезпека: освіта, наука, техніка, Том 2 № 10 (2020), Iryna Litvinchuk, Nataliia Korshun , Maksym Vorokhob

DOI: https://doi.org/10.28925/2663-4023.2020.10.135143 https://www.csecurity.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/214

3. ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЗАХИЩЕНОСТІ СИСТЕМ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ ЗА РАХУНОК ШИФРУВАННЯ ДАНИХ НА ПРИСТРОЯХ З ОБМЕЖЕНИМИ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ Roman Chernenko, Olena Riabchun, Maksym Vorokhob, Andriy Anosov, Valerii Kozachok

Кібербезпека: освіта, наука, техніка, Том 3 № 11 (2021), 124-135. https://doi.org/10.28925/2663-4023.2021.11.124135 https://www.csecurity.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/237

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

1. Z. Brzhevska, N. Dovzhenko, H. Haidur, A. Anosov, M. Vorokhob. Recurrent Estimation of the Information State Vector and the Correlation of Measuring Impact Matrix using a Multi-Agent Model // Cybersecurity Providing in Information and Telecommunication Systems 2021

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85112396997&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&nlo=&nlr=&nls=&sid=c094ed007c6e360880bbd67de329bd88&sot=aff&sdt=a&sl=15&s=AF-ID%2860105254%29&relpos=17&citeCnt=0&searchTerm=

2. Brzhevska, Z., Kyrychok, R., Anosov, A., Skladannyi, P., & Vorokhob, M. (2021). Analysis of the process of information transfer from the source-to-user in terms of information impact Paper presented at the CEUR Workshop Proceedings, , 3188 257-264.

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85137151128&origin=resultslist&sort=plf-f

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність