Волощенко Юрій Миколайович/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім'я, по батькові

Волощенко Юрій Миколайович

Рік вступу

2020

Спеціальність

017 Фізична культура і спорт

Тема наукового дослідження

Соматичні рухи як засіб розвитку координаційних здібностей студентів

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Поляничко Олена Миколаївна, кандидат психологічних наук, доцент

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Андрєєва, Олена Валеріївна та Волощенко, Юрій Миколайович та Довгич, Олександр Олександрович та Коробейнікова,, Іванна Георгієвна та Дем’янчук, Д.О. (2017) Корекція фізичного стану чоловіків зрілого віку другого періоду засобами соматики Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт, 147 (2). с. 3-6.

Волощенко, Юрій Миколайович (2019) A somatic approach to teaching students of special medical groups of the Borys Grinchenko Kyiv University 3 Sport and Innovation International Conference (1). с. 80-81.

Волощенко, Юрій Миколайович та Поляничко, Олена Миколаївна (2021) Соматичне виховання: огляд зарубіжного досвіду Grail of Science (2-3). с. 593-595. ISSN 2710-3056.

Волощенко, Юрій Миколайович (2021) Сучасні методи дослідження в галузі соматичного виховання 3rd International Scientific and Practical Online Conference Health, physical education and sport: perspectives and best practices.12-13 May, 2021, Ukraine, Kyiv, Borys Grinchenko Kyiv University с. 134-136.

Волощенко, Юрій Миколайович (2021) Соматичні рухи як концепт у сучасній парадигмі сфери фізичної культури і спорту Освітологічний дискурс, 33 (2). с. 29-44. ISSN 2312-5829.

Волощенко, Юрій Миколайович (2021) Соматичне виховання: оцінка "інтероцептивного усвідомлення" Grail of Science (7). с. 297-299. ISSN 2710-3056.

Волощенко, Юрій Миколайович (2021) «Інтероцептивне усвідомлення» і «якість життя». Чи є між ними зв'язок? Фізичне виховання, спорт та здоров'я людини: досвід, проблеми, перспективи (у циклі Анохінських читань): матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції. 10 грудня, 2021 р., Київ. с. 290-294.

Волощенко, Юрій Миколайович (2022) «Соматична рухова освіта». Сучасні методи дослідження: систематичний огляд Sport Science and Human Health (2 (8)). с. 22-51. ISSN 2664-2069

Волощенко, Юрій Миколайович (2023) Інтнроцептивне усвідомлення. Перевірка адаптації української версії анкети Multidimentional Assessment of Interoceptive Awareness (version 2) серед студентів першого курсу Київського університету імені Бориса Грінченка Sport Science and Human Health (1 (9)). с. 68-90. ISSN 2664-2069

Волощенко, Юрій Миколайович (2023) Рівень впливу інтероцептивного усвідомлення на вибір стратегій проактивного подолання, якість життя і академічну стійкість студентів 1 курсу Київського університету імені Бориса Грінченка, Book of Abstracts of the 4th International Online Conference "Health, Physical Education and Sport: Perspectives and Best Practices,". 16-17 May, 2023, Ukraine, Kyiv, Borys Grinchenko Kyiv University. с. 117-121.

Волощенко, Юрій Миколайович (2023) Взаємозв'язок доменів інтероцептивного усвідомлення з вибором стратегій проактивного подолання, якістю життя, академічною стійкістю та показниками серцевого ритму студентів 1 курсу Київського університету імені Бориса Грінченка, Book of Abstracts of the 4th International Online Conference "Health, Physical Education and Sport: Perspectives and Best Practices,". 16-17 May, 2023, Ukraine, Kyiv, Borys Grinchenko Kyiv University. с. 113-116.

Волощенко, Юрій Миколайович (2023) Якість життя молодих людей. Перевірка адаптації української версії короткого опитувальника якості життя (WHOQOL-BREFukr) серед студентів першого курсу Київського університету імені Бориса Грінченка Sport Science and Human Health (2 (10)). с. 48-67. ISSN 2664-2069

Волощенко, Юрій Миколайович (2023) Зв'язок між інтероцептивним усвідомленням і якістю життя студентів Київського університету імені Бориса Грінченка Фізичне виховання, спорт та здоров'я людини: досвід, проблеми, перспективи : матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції. 15 грудня, 2023 р., Київ. с. 47-50.

Волощенко, Юрій Миколайович (2024) Академічна стійкість здобувачів вищої освіти. Перевірка адаптації української версії Шкали академічної стійкості (ARS-30ukr) серед студентів першого курсу Київського столичного університету імені Бориса Грінченка Sport Science and Human Health (1 (11)). с. 58-80. ISSN 2664-2069

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Андрєєва, Олена Валеріївна та Волощенко, Юрій Миколайович та Довгич, Олександр Олександрович та Коробейнікова,, Іванна Георгієвна та Дем’янчук, Д.О. (2017) Корекція фізичного стану чоловіків зрілого віку другого періоду засобами соматики Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт, 147 (2). с. 3-6.

Волощенко, Юрій Миколайович (2021) Соматичні рухи як концепт у сучасній парадигмі сфери фізичної культури і спорту Освітологічний дискурс, 33 (2). с. 29-44. ISSN 2312-5829.

Волощенко, Юрій Миколайович (2022) «Соматична рухова освіта». Сучасні методи дослідження: систематичний огляд Sport Science and Human Health (2 (8)). с. 22-51. ISSN 2664-2069

Волощенко, Юрій Миколайович (2023) Інтнроцептивне усвідомлення. Перевірка адаптації української версії анкети Multidimentional Assessment of Interoceptive Awareness (version 2) серед студентів першого курсу Київського університету імені Бориса Грінченка Sport Science and Human Health (1 (9)). с. 68-90. ISSN 2664-2069

Волощенко, Юрій Миколайович (2023) Якість життя молодих людей. Перевірка адаптації української версії короткого опитувальника якості життя (WHOQOL-BREFukr) серед студентів першого курсу Київського університету імені Бориса Грінченка Sport Science and Human Health (2 (10)). с. 48-67. ISSN 2664-2069

Волощенко, Юрій Миколайович (2024) Академічна стійкість здобувачів вищої освіти. Перевірка адаптації української версії Шкали академічної стійкості (ARS-30ukr) серед студентів першого курсу Київського столичного університету імені Бориса Грінченка Sport Science and Human Health (1 (11)). с. 58-80. ISSN 2664-2069

Статті у закордонних виданнях

Волощенко, Юрій Миколайович (2019) A somatic approach to teaching students of special medical groups of the Borys Grinchenko Kyiv University 3 Sport and Innovation International Conference (1). с. 80-81.

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Волощенко, Юрій Миколайович та Поляничко, Олена Миколаївна (2021) Соматичне виховання: огляд зарубіжного досвіду Grail of Science (2-3). с. 593-595. ISSN 2710-3056.

Волощенко, Юрій Миколайович (2021) Соматичні рухи як концепт у сучасній парадигмі сфери фізичної культури і спорту Освітологічний дискурс, 33 (2). с. 29-44. ISSN 2312-5829.

Волощенко, Юрій Миколайович (2021) Соматичне виховання: оцінка "інтероцептивного усвідомлення" Grail of Science (7). с. 297-299. ISSN 2710-3056.

Волощенко, Юрій Миколайович (2022) «Соматична рухова освіта». Сучасні методи дослідження: систематичний огляд Sport Science and Human Health (2 (8)). с. 22-51. ISSN 2664-2069

Волощенко, Юрій Миколайович (2023) Інтнроцептивне усвідомлення. Перевірка адаптації української версії анкети Multidimentional Assessment of Interoceptive Awareness (version 2) серед студентів першого курсу Київського університету імені Бориса Грінченка Sport Science and Human Health (1 (9)). с. 68-90. ISSN 2664-2069

Волощенко, Юрій Миколайович (2023) Якість життя молодих людей. Перевірка адаптації української версії короткого опитувальника якості життя (WHOQOL-BREFukr) серед студентів першого курсу Київського університету імені Бориса Грінченка Sport Science and Human Health (2 (10)). с. 48-67. ISSN 2664-2069

Волощенко, Юрій Миколайович (2024) Академічна стійкість здобувачів вищої освіти. Перевірка адаптації української версії Шкали академічної стійкості (ARS-30ukr) серед студентів першого курсу Київського столичного університету імені Бориса Грінченка Sport Science and Human Health (1 (11)). с. 58-80. ISSN 2664-2069

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

2019.04.01 м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка, ІІ науково-практична конференція "Спорт та здоров'я людини в умовах сучасного суспільства", Тема доповіді: Соматика в роботі зі студентами спеціальних медичних груп

2019.05.16 Ukraine, Kyiv, Borys Grinchenko Kyiv University, International Scientific and Practical Conference "Health, Physical Education and Sports: Perspectives and best Practices," Тема доповілі: Somatics in the Work with Students of Special Medical Groups

2019.10.02 University of Physical Education, Budapest, Hungary, "3. Sport and Innovation International Conference," Тема доповілі: A somatic approach to teaching students of special medical group at Borys Grinchenko Kyiv University

2020.11.13 I Науковий вебінар "Академічна доброчесність у спортивній науці"

2020.12.11 м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка, VIII Всеукраїнська науково-практична конференція "Фізичне виховання, спорт та здоров'я людини: досвід, проблеми, перспективи" (у циклі анохінських читань), Тема доповіді: Соматичні уроки як форма дистанційного навчання

2021.04.02 Вінниця, UKR - Відень, AUT, I Correspondence International Scientific and Practical Conference "Scientific researches and methods of their carrying out: world experience and domestic realities," Тема доповіді: Соматичне виховання: огляд зарубіжного досвіду

2021.05.12-13 Ukraine, Kyiv, Borys Grinchenko Kyiv University, 3rd International Scientific and Practical Online Conference "Health, Physical Education and Sport: Perspectives and Best Practices," Тема доповіді: Сучасні методи дослідження в галузі соматичного виховання

2021.08.27 Вінниця, UKR - Відень, AUT, II Correspondence International Scientific and Practical Conference "Scientific researches and methods of their carrying out: world experience and domestic realities," Тема доповіді: Соматичне виховання: оцінка "інтероцептивного усвідомлення"

2021.11.30 II Науковий вебінар "Академічна доброчесність у спортивній науці"

2021.12.10 м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка, IX Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція "Фізичне виховання, спорт та здоров'я людини: досвід, проблеми, перспективи" (у циклі анохінських читань), Тема доповіді: "Інтероцептивне усвідомлення" і "якість життя". Чи є між ними зв'язок?

2022.11.10 III Науковий вебінар "Академічна доброчесність у спортивній науці"

2023.05.16-17 Ukraine, Kyiv, Borys Grinchenko Kyiv University, 4th International Online Conference "Health, Physical Education and Sport: Perspectives and Best Practices," Тема доповіді: Рівень впливу інтероцептивного усвідомлення на вибір стратегій проактивного подолання, якість життя й академічну стійкість студентів

2023.12.15 м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка, X Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція "Фізичне виховання, спорт та здоров'я людини: досвід, проблеми, перспективи", Тема доповіді: Зв'язок між інтероцептивним усвідомленням і якістю життя студентів Київського університету імені Бориса Грінченка

Участь у державних науково-дослідних проектах

303 Теоретико-практичні засади використання фітнес-технологій у фізичному вихованні та спорті - 2023

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

634 Активні громадяни Британська рада в Україні Коллективний - 2021

Міжнародне стажування

Академічна мобільність