Волошин Євген Анатолійович/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище ім'я по-батькові

Волошин Євген Анатолійович

Рік вступу

2018

Спеціальність

025 Музичне мистецтво

Тема наукового дослідження

Жанр кавера в українській естрадній вокальній музиці кінця ХХ - початку ХХІ століття: генеза, типологія, виконавські інспірації

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Лігус Ольга Марківна, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри теорії та методики музичного мистецтва

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність