Виноградова Олена Олексіївна/ Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
ФотоПерсональні дані

Виноградова Олена Олексіївна

Рік вступу 2019

Спеціальність 017 Фізична культура і спорт

Тема наукового дослідження "Стимуляція працездатності і відновлення кваліфікованих спортсменів у процесі змагальної діяльності в циклічних видах спорту"

Науковий керівник (Лопатенко Г.О. , к.н.ф.в.с, доцент )

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

 1. Виноградова О. О. Стимуляція спеціальній працездатності легкоатлетів-бар'єристів на 110 метрів у тренувальному занятті в період розвитку втоми. / Виноградов В. Е., Лопатенко Г. О., Виноградова О. О. // Київський Університет імені Бориса Грінченка «Спортивна наука та здоров’я людини» 2-й випуск 2019 – К : С 10-16.DOI: https://doi.org/10.28925/2664-2069.2019.2.2 http://sporthealth.kubg.edu.ua/article/view/176651

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

 1. Виноградова О. О. Засоби відновлення працездатності після змагальних навантажень у циклічних видах легкої атлетики/ О. О. Виноградова, В. В. Білецька // Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова науковий часопис випуск 7 (115) 2019 issue 7 (115) 2019 серія 15 “Науково-педагогічні проблеми фізичної культури /фізична культура і спорт”, вид. НПУ імені М.П.Драгоманова 2019 - К : С 27-32.
 2. Виноградова Олена. Формування цілеспрямованих відновлювальних і стимулювальних засобів у передзмагальній практиці висококваліфікованих спортсменів зі спортивної ходьби // Київський університет імені Бориса Грінченка, вид. "Спортивна наука та здоров ́я людини" 2021, випуск 1(5)- К: С 4-16. ISSN 2664-2069; DOI:10.28925/2664-2069.2021.11, // http://sporthealth.kubg.edu.ua/article/view/231282
 3. Виноградова Олена, Лопатенко Георгій, Білецька Вікторія. Стимуляція працездатності і відновлювальних реакцій в процесі змагальної діяльності спортсменів в академічному веслуванні. Спортивна наука та здоров´я людини. Наукове електронне періодичне видання. Київський університет імені Бориса Грінченка 2021; 2(6):99-111;ISSN 2664-2069 (Online) | Sportivna nauka ta zdorov’â lûdini; DOI:10.28925/2664-2069.2021.29, http://sporthealth.kubg.edu.ua/article/view/244275

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus

 1. Effect of special exercises on blood biochemical indices in highly skilled athletes of cyclic sports events with endurance manifestation during pre-start preparation V Valerii, O Ganna, I Volodymyr, V Olena, O Rusanova Journal of Physical Education and Sport 20 (5)2725-2734 Art 371. Р. 2725–2734. DOI:10.7752/jpes.2020.05371. https://www.proquest.com/openview/a6b1119c06631e7d7ca0cc632ecba1be/1?pq-origsite=gscholar&cbl=1006394
 2. Effect of special exercises on blood biochemical indices of highly skilled male rowers during pre-start preparation Valerii Vynohradov,Ganna Osypenko,Volodymyr Ilyin, Olena Vynogradova,Olga Rusanova Published online: January 30, 2021 DOI:10.7752/jpes.2021.01031 Journal of Physical Education and Sport ® (JPES), Vol. 21 (1), Art 31, pp. 236 - 242, https://efsupit.ro/images/stories/ianuarie2021/Art%2031.pdf

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних WOS

 1. Improving technical fitness of race walkers on the basis of special exercises to focus on key parameters of movements O. A. Vinogradova, S. P. Sovenko100-105 DOI https://doi.org/10.15561/26649837.2020.0208 Pedagogy of Physical Culture and Sports (Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports): ARCHIVE - https://sportpedagogy.org.ua/index.php/ppcs/pages/view/all-archives CURRENT ISSUE - Vol 24 No 2 (2020), 100-105.

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

 1. 3RD IAAF WORLD U20 COACHES CONFERENCE, 15.07.2018, TAMPERE, FINLAND.
 2. VI Всеукраїнська науково-практична конференція "Фізичне виховання, спорт та здоров'я людини: досвід, проблеми, перспективи" (у циклі Анохінських читань), 27.11.2018, м.Київ, Україна.
 3. Міжнародна науково-практична конференція " Здоров'я, фізичне виховання і спорт: перспективи та кращі практики", 15-16.05.2019, м.Київ, Україна.
 4. VII Всеукраїнська науково-практична конференція "Фізичне виховання, спорт та здоров'я людини: досвід, проблеми, перспективи" (у циклі Анохінських читань), 12.12.2019, м.Київ, Україна.
 5. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації», ДВНЗ Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Г. Сковороди, 28.02.2020р., збірник матеріалів №56. Опубліковано тези:«Засоби відновлення і стимуляції працездатності в період післядії тренувальних і змагальних навантажень для спортсменів у спортивній ходьбі».
 6. XIII Міжнародна студентська конференція «Cпорт та сучасне суспільство», напрям: Актуальні проблеми підготовки спортсменів, студентська наука в сфері фізичної культури і спорту: сучасні тренди, присвячених 90-річчю НУФВСУ, 03.04.2020р. Опубліковано тези: «Передумови формування стійкої техніки спортивної ходьби в умовах втоми».
 7. VIIІ Всеукраїнська науково-практична конференція ;Фізичне виховання, спорт та здоров'я людини: досвід, проблеми, перспективи; (у циклі Анохінських читань), 11.12. 2020р., м.Київ, Україна. Доповідь на тему: «Вплив спеціальних вправ на зміну біохімічних показників крові в передстартовій розминці спортсменів високого класу».
 8. ІІІ Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Здоров'я, фізичне виховання і спорт: перспективи та кращі практики», 12-13.05.2021р., м.Київ, Україна. Опубліковано тези: «Системна організація та застосування тренувальних і позатренувальних засобів у процесі змагальної діяльності веслярів».
 9. Форум фахівців галузі молодіжної політики та фізичної культури і спорту «Молодь.Спорт.Майбутнє.» від 9-10 жовтня 2021 р.м.Київ;
 10. Науковий вебінар «АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ У СПОРТИВНІЙ НАУЦІ» 30 листопада 2021 року м. Київ.;
 11. IX Всеукраїнська науково-практичнf онлайн-конференція «Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини: досвід, проблеми, перспективи» (у циклі Анохінських читань), 10.12.2021 року, м.Київ, Україна. Доповідь на тему: "Стимуляція і відновлення працездатності кваліфікованих спортсменів в циклічних видах спорту в процесі змагальної діяльності". Опубліковані тези : «Формування системного підходу до реалізації змагальної діяльності спортсменів у академічному веслуванні».
 12. Вебінар-практикум «Нове про ідентифікатори автора та спеціалізовані мережі для науковців» від 11 травня 2022 року м.Київ;
 13. Онлайн - захід із міжнародною участю Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка «Наукова цукерня - 2022"» (у рамках Фестивалю Науки – 2022) від 13 травня 2022р. м.Київ;
 14. Семінар-тренінг «Навчання і викладання на основі досліджень» (у рамках Фестивалю Науки – 2022) від 18 травня 2022 р.м.Київ;
 15. III Вебінар "АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ У СПОРТИВНІЙ НАУЦІ" 10 листопада 2022 року м.Київ;
 16. Вебінар-презентація ресурсу «Цифрові сервіси для освіти України» від 7 грудня 2022 року м.Київ;
 17. Онлайн-семінар "Академічна доброчесність в умовах воєнного стану" 27.12.2022 року м.Київ;
 18. Вебінар Michele Romano "Всесвітній підхід до консервативного лікування сколіозу" 1 березня 2023року (PM РИМ 03:00);
 19. Вебінар "Бренд науковця і академічна доброчесність" від 5 квітня 2023 року;
 20. Онлайн Семінар з 3D ТРЕНЕРСТВА з Марком Холлом 27- 28 березня 2023року; 02-03 травня 2023року м.Київ;
 21. ІV Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Здоров’я, фізичне виховання і спорт: перспективи та кращі практики» 16-17 травня 2023 року Київський університет імені Бориса Грінченка . Опубліковано тези на тему : «Відновлення спортивної працездатності спортсмена високої кваліфікації після травми гомілковостопного суглобу (футбол)».

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

 1. Учасник першої частини проєкту програми "Еразмус+" State-international-public: European values and norms determining interdisciplinary university module (Stipendium), 2019, м.Київ, Україна.
 2. Учасник другої частини Values, culture, politics: Europe and beyond проєкту програми "Еразмус+" State-international-public: European values and norms determining interdisciplinary university module (Stipendium), 2020, м.Київ, Україна.
 3. Учасник третьої частини The EU well-being dimensions проєкту програми "Еразмус+" State-international-public: European values and norms determining interdisciplinary university module (Stipendium), 2020, м.Київ, Україна.
 4. Учасник четвертої частини проєкту програми "Еразмус+ Жан Моне «Державне-міжнародне-суспільне: європейські цінності та норми, що формують завдання міждисциплінарного навчального модулю» ( STIPENDIUM), 2021, м.Київ, Україна.
 5. Учасник спецкурсу п'ятої частини проєкту ЄС ( STIPENDIUM), 2021, м.Київ, Україна.

Участь у державних науково-дослідних проектах

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність