Ветчанін Євген Сергійович/портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Ветчанін Євген Сергійович

Рік вступу

2017

Спеціальність

011 Освітні, педагогічні науки

Тема наукового дослідження

Використання інформаційно-комунікаційних технологій у профорієнтаційній роботі з учнями старших класів

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Жильцов Олексій Борисович
Кандидат педагогічних наук, доцент, проректор з науково-методичної та навчальної роботи

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Відсутні

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

1. Сучасний стан комп’ютеризації освіти.
2. Використання віртуальної реальності в освітньому процесі та профорієнтаційній роботі на прикладі програмного продукту VRAnalytics

Статті у закордонних виданнях

Відсутні

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Відсутні

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Відсутні

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

Наукова конференція «Дослідження молодих вчених: від ідеї до реалізації» 22 березня 2019р. (м. Київ).

Участь у державних науково-дослідних проектах

Відсутня

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Відсутні

Грантові заявки

Відсутні

Міжнародне стажування

Відсутнє

Академічна мобільність

Відсутня