Вакулова Ірина Василівна/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Вакулова Ірина Василівна


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Вакулова Ірина Василівна

Рік вступу

2020

Спеціальність

011 Освітні педагогічні науки

Тема наукового дослідження

«Розвиток інноваційного потенціалу майбутніх учителів іноземних мов у фаховій підготовці»

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Хоружа Людмила Леонідівна, Доктор педагогічних наук, професор

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

 • Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАУКИ І ОСВІТИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ»
  26 листопада 2021 року
 • ІI Міжнародної наукової онлайн-конференції «Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: андрагогічні засади сучасної вищої освіти»
  Київ, 18 листопада 2020 року
 • Всеукраїнська науково-практина онлайн-конференція «Дослідження молодих вчених: від ідеї до реалізації»
  19 березня 2021 року
 • Онлайн-вебінар «Сучасні ресурси для перевірки наукових робіт на плагіат» (у рамках Школи академічної доброчесності за підтримки Наукового товариства Університету Грінченка)
  08 грудня 2020 року

Участь у державних науково-дослідних проектах

Участь у роботі Наукових товариств :

 • VI Міжнародна Грінченківська наукова онлайн-школа для докторантів, аспірантів, молодих учених та магістрантів у галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка»
  10-14 травня 2021р. (участь у дебатах із зарубіжними молодими вченими)

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність

Професійний розвиток

Проведення семінарів-практикумів для вчителів ПНВК, викладачів УГІ, спрямованих на впровадження інноваційних технологій у педагогічну практику (Київ, Буча, Чернівці, Вінниця)

Громадська активність

Волонтерська діяльність (2005 - 2017 рр.):

 • організація літніх та зимових таборів (Чернівецька обл.) "Юність", "ЧП+", "YourCamp";
 • організація благодійних акцій для малозабезпечених та багатодітних сімей, благодійна організація ADRA International.

Освітньо-просвітницька діяльність, КЗ КОР "Васильківська спеціальна школа І-ІІІ ступенів", робота з дітьми з важкими порушеннями мовлення, 2017-2019 рр.