Вакофян В.Г./портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Вакофян, Ваган, Григорович

2021

051 Економіка

Тема наукового дослідження

Цифрова трансформація бізнес-процесів підприємств

Сосновська Ольга Олександрівна, доктор економічних наук, професор

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних:

1. Вакофян В.Г. Сучасні напрями удосконалення та розвитку екоситеми стартапів України / В. Г. Вакофян // ​​Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю: Сучасні тенденції розвитку економіки, фінансів та управління: нові можливості, проблеми, перспективи,10 лист. 2021 р., Київ; тези доп. - К., 2021 - с. 321-324.

2. Вакофян В.Г. Основи успішності цифрової трансформації в Україні / В. Г. Вакофян // І міжнар. наук.-практ. конф.: Сучасне управління організаціями: концепції, цифрові трансформації, моделі інноваційного розвитку, 25 лист. 2021 р., Харків; тези доп. - Харків, 2021 - с. 255-258

3. Вакофян В.Г. Впровадження технологій цифрової трансформації: вибір інструментів / В. Г. Вакофян //міжнар. наук.-практ. конф.: Тренди розвитку менеджменту, фінансів та бізнес-технологій в умовах формування сучасної економіки та суспільства, 30 лист. 2022 р., Київ; тези доп. - Київ, 2022 - с. 415-417.

4. Вакофян В. Г. Переваги цифрових трансформацій бізнесу у сучасному світі / В. Г. Вакофян // Х Всеукр.наук.-практ. онлайн конф.: Сучасна фінансова політика України: проблеми та перспективи, 1 груд. 2022 р., Київ; тези доп. - Київ, 2022.

5. Вакофян В. Г. Питання інтелектуальної власності у процесі цифрової трансформації підприємницької діяльності / В. Г. Вакофян // VI Всеукр.наук.-практ. конф. з міжнар. участю: Створення, охорона, захист і комерціалізація об'єктів права інтелектуальної власності, 26 квіт. 2023 р., Київ; тези доп. - Київ, 2023 - с.137-141.

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

1. Сосновська О. О., Вакофян В. Г. Індустрія 4.0: сутність та тенденції розвитку / О. О. Сосновська, В. Г. Вакофян // Бізнес Інформ. – 2022. – № 1.

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність