В'юнник Вікторія Олександрівна/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

В'юнник Вікторія Олександрівна

Рік вступу

2021

Спеціальність

Дошкільна освіта 012

Тема наукового дослідження

"Самовираження дітей п'ятого року життя в освітньому середовищі закладів дошкільної освіти"

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

кандидат педагогічних наук, доцент Половіна Олена Анатоліївна

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Половіна, О. А., В'юнник, В.О. «Самовираження» дітей п’ятого року життя: реалізація особистісної парадигми в освіті. Інноваційна педагогіка, 2 (43). 2022. С. 122-126.

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

"Освітнє середовище як умова для самовираження дітей п'ятого року життя" In: Актуальні проблеми дошкільної та спеціальної освіти: Матеріали IV Міжнародних педагогічних читань пам’яті професора Т.І.Поніманської, 12 листопада, 2021 р., Рівне, Україна. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю «Дошкільна освіта у сучасному соціокультурному просторі», 9-10 червня, 2022 р., Полтава, Україна. Тези «Самовираження і дистанційна взаємодія з дітьми дошкільного віку: виклики воєнного часу». Всеукраїнська онлайн конференція Асоціації дитячих центрів України «Дошкільна освіта майбутнього: погляд сьогодення і планування перспектив в умовах війни», 11 червня, 2022 р., Київ, Україна. Доповідь на тему: «Архітектор освітнього середовища: дитина чи дорослий?». Всеукраїнська інтернет-конференція «Освітній процес в закладах дошкільної освіти в умовах військового стану: теорія, практика, інновації», 16 червня, 2022 р., Київ, Україна. Тези «Самовираження дитини п’ятого року життя: можливості цифрового простору».

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Стажування у Італії, Міжнародний центр Лоріса Малагуцці (Реджіо підхід у ЗДО Італії) 2-10 липня 2022

Академічна мобільність