Бірючинська Світлана Віталіївна/ Портфоліо аспиранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Бірючинська Світлана Віталіївна

Рік вступу

2019 рік

Спеціальність

017 Фізична культура і спорт

Тема наукового дослідження

"Система кадрового забезпечення фізкультурно-оздоровчих закладів України у сучасних умовах розвитку фітнес- індустрії"

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Білецька Вікторія Вікторівна, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Офіційний URL: http://sporthealth.kubg.edu.ua/

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Офіційний URL: http://sporthealth.kubg.edu.ua/

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Офіційний URL: http://sporthealth.kubg.edu.ua/

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

 • Участь Всеукраїнському семінарі-практикуму: «Сучасні фітнес-технології на уроках фізичної культури НУШ». 04.04.2023
 • Усасть Міжнародному семінарі для фітнес-сектору до National Fitness Day | UA_active. 09.08.2022
 • ІІІ Вебінар «АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ У СПОРТИВНІЙ НАУЦІ» 10 листопада 2022 року м. Київ.
 • Участь у 13th EFAF Roundtable «Join the EuropeActive Standards» (13-й Круглий стіл «Приєднуйтесь до стандартів EuropeActive») у якості експерта розробки стандартів для фітнес сектору України» , Київ-Брюссель, 08.06.2022, онлайн
 • Участь у ІХ Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції Фізичне виховання, спорт та здоров'я людини: досвід, проблеми, перспективи" (Цикл Анохіньских читань), м.Київ, Україна, 10.12.2021
 • Участь у науковому вебінарі «Академічна доброчесність у спортивній науці» для науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти, молодих вчених і здобувачів вищої освіти. 30 листопада 2021 року, м. Київ
 • Спікер NFD (National Fitness Day в Україні),м.Київ, НСК"Олімпійський", 26.09.2021
 • Участь у 12th EFAF Roundtable «Join the EuropeActive Standards» (12-й Круглий стіл «Приєднуйтесь до стандартів EuropeActive») у якості експерта розробки стандартів для фітнес сектору України» , Київ-Брюссель, 26.08.2021, онлайн
 • ІІІ Міжнародній науково-практичній онлайн-конференції «ЗДОРОВ’Я, ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ І СПОРТ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА КРАЩІ ПРАКТИКИ», м.Київ, Україна, 12-13.05.2021
 • Участь у 11th EFAF Roundtable «Join the EuropeActive Standards» (11-й Круглый стол «Приєднуйтесь до стандартів EuropeActive») у якості експерта розробки стандартів для фітнес тренерів у проекті «Єдиного Тренерської Стандарту України» , Київ-Брюссель,8.04.2021, онлайн
 • Виступ у якості спікера на міжнародній фітнес-конференції, NIKE DIGITAL CONVENTION з темою, "Практична біомеханіка вправ в 3D", м.Київ, Україна, 20.03.2021
 • Анохіньски читання. Фізичне виховання.Спорт та здоров`я людини:досвід,проблеми.перспективи. Київський Університет імені Бориса Грінченка, м.Київ, Україна. 11.12.2020
 • NIKE DIGITAL FITNES CONVENTION.Functional stretching. Corrective programs of flexibility, mobility, strength. Онлайн. 17.10.2020
 • 5-й Фітнес Форум Управлінців у Фітнес Індустрії України у рамках фестивалю BeneFit

HR - нові технології підвищення ефективності роботи співробітників. Одеса.07.09.2019

 • Міжнародний конгрес, Wellness Rimini Fiera.Сучасні фітнес технології. Нові Світові тренди. Ріміні, Італія.1.06.2019
 • 11-го бізнес форуму УФА (Української фітнес ассоціації) у рамках фітнес конвенції NIKE. Управління ефективною командою фітнес клубу. Київ.16.03.2019
 • Конференція з Єдиних фітнес-стандартів України. Презентація ініціативи «Єдиний фітнес стандарт України» (ЄФСУ). Національний університет фізичного виховання і спорту України.17.01.2019
 • Анохіньски читання. Фізичне виховання.Спорт та здоров`я людини:досвід,проблеми.перспективи. Київський Університет імені Бориса Грінченка, м.Київ, Україна. 12.12.2019
 • Анохіньски читання. *Європейські цінності спортивної освіти. Київський Університет імені Бориса Грінченка, м.Київ, Україна.15.03.2018
 • Перша Українська онлайн Фітнес – Конференція.

Менеджмент фітнес послуг. Готові скрипти роботи з запереченнями. Україна.16.02.2018

 • Lviv Fitness Weekend. III Бізнес форум фітнес індустрії. «Вийти за межі.

Як створити рентабельність інструктора групових занять?» Львів.08.10.2017

 • Бізнес форум фахівців фітнеку. III Міжнародний Фітнес- фестіваль. Менеджмент фитнес клубу.

"Як побудувати ефективні комунікації співробітників фитнес клубу з клієнтами".Одеса 09.09.2017

 • 9й Форумуправлінців спортивно-оздоровчої фітнес індустрії

Управління стратегій залучення клієнтів фітнес клубів, Киїів, 18.03.2017

Участь у державних науково-дослідних проектах

 • BE ACTIVE DAY В УКРАЇНІ. Проект залучення людей до фізичної активності як частини здорового способу життя.23-24 вересня 2022
 • Активні парки.Проект Президента України.Радник проекта 2021-2022
 • NFD (National Fitness Day в Україні) дослідницький проект фізичної активності населення,як форми оздоровлення, Україна, Міністерство молоді та спорту України,Спортивний комітет України,UA_active 2020-2022
 • Участь у розробці стандартів у проекті «Єдиний фітнес стандарт України» (ЄФСУ). Національний університет фізичного виховання і спорту України. м. Київ,17.01.2019

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

 • EREPs(European Register of Exercise Professionals)- Брюссель-Київ, співрозробник стандартів у фітнес секторі України та їх адаптації до стандартів Європейського Союзу, 2021-2022

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність