Бірюкова Каріна Дмитрівна/портфоліо асперанта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Бірюкова Каріна Дмитрівна

Рік вступу

2019

Спеціальність

Психологія

Тема наукового дослідження

«Психологічні чинники формування професійної компетентності психолога у міждисциплінарному супроводі дітей з аутизмом»

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Скрипник Тетяна Вікторіна

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

IX Міжнародна науково-практична інтернет- конференція «Сучасний рух науки»: «Використання психоосвітнього профілю для планування психолого-педагогічного супроводу дітей з аутизмом у закладах освіти», 16.12.2019 р.

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність