Буряк Ольга Юріївна/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Буряк Ольга Юріївна


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Буряк Ольга Юріївна

Рік вступу

2022

Спеціальність

017 Фізична культура і спорт

Тема наукового дослідження

Вплив тренувальних навантажень різної спрямованості на інтегральне здоров’я юних спортсменів 10-12 років

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

доктор педагогічних наук, кандидат медичних наук, доцент, професор кафедри фізичної терапії та ерготерапії Хорошуха Михайло Федорович

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Михайло Хорошуха, Анатолій Босенко, Сергій Іващенко, Ольга Буряк. Вплив різних груп крові на розвиток основних психічних функцій спортсменок 13-15 років. Наука і освіта. 2022. – № 2. – C. 25-30. Журнал індексується в НБУ імені В.І. Вернадського, ULRICHS WEB Global Serials Directory, Research Bib, «IndexCopernicus», «Google Scholar», «Polska Bibliografia Naukowa» (PBN) et al.

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

1. До питання щодо доцільності використання експрес-методу кількісної оцінки рівня соматичного здоров’я юних спортсменів 10-12 років за резервами біоенергетики Хорошуха Михайло, Лопатенко Георгій, Масенко Лариса, Омері Ірина, Буряк Ольга.

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Complex use of cycle- and power-ergometry in determining the physical working capacity of young athletes M. F. Khoroshukha 1,A–E, M. M. Filippov 2,A–E, A. I. Bosenko *3,A–E, Ye. L. Mykhaliuk 4,A–E, O. Yu. Buriak 1,E,F Сучасні медичні технології. № 4(59), жовтень – грудень 2023р.; М. Ф. Хорошуха, М. М. Філіппов, А. І. Босенко, Є. Л. Михалюк, О.Ю. Буряк.

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

1. ІІІ Вебінар "АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ У СПОРТИВНІЙ НАУЦІ" 10 листопада 2022 року м. Київ.

2. «Академічна доброчесність у спортивній науці» науковий вебінар, Сертифікат Серія ВАД № 23-11106 від 11.11.2023 2 години 0,05 кредиту ЕКТS.

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Республіка Польща, Єзуїтський університет Ігнатіанум у Кракові з 22 травня по 25 травня 2023року. Тема стажування: «Викладання та дослідження в автономному університеті Республіки Польща: традиції та інновації» 45 годин; 1,5 ECTS. Сертифікат № 15/05.

Академічна мобільність