Бульбачинська Ольга Іванівна /Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Рік вступу

2016

Спеціальність

035 Філологія (українська література)

Тема наукового дослідження

"Кінопоетика романної прози Є.Гуцала"


Науковий керівник

Вірченко Тетяна Ігорівна, доктор філологічних наук, професор.


Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

1. Бульбачинська О.І. Провідні тенденції українського роману 60-80-х років XX століття. Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, магістрантів, аспірантів і молодих учених (14 грудня 2017р. Київ-Чернівці) / за ред. О.В. Єременко, О.Л. Доценко, О.М. Івасюк.- Київський університет імені Б. Грінченка.- Вип. 1.: "Букрек", 2018. -С. 6- 13.


Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

1. Бульбачинська О.І.Творчість Є.Гуала: естетичні засади. Синопсис: текст, контекст, медіа.- № 3 .- 2017.

2. Бульбачинська О.І. Кінопоетика: реконструкція поняття. Закарпатські філологічні студії Ужгородського національного університету.-Вип.3.-Ужгород, 2018.- С. 24-30.

3. Бульбачинська О.І. Пластичність образотворення як ознака кінематографічного мислення Є. Гуцала. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Філологічні науки: [зб. наук. ст.] /[гол. ред. В.А. Зарва].- Бердянськ: БДПУ, 2019.-Вип. XVIII.-204.

4. Бульбачинська О.І.Прийом монтажу в формуванні художніх сенсів роману "Приватне життя феномена" Є. Гуцала. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки.- Вип.3 (91), - 2019.- С.7-15.


Участь у конференціях, у т.ч. закордонних


1. VIII Міжнародна наукова конференція Літературний процес: трансгресії революцій» 07-08 квітня 2017 року, Київський університет імені Бориса Грінченка.

2. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених, аспірантів та студентів « Основні напрями розвитку наукових досліджень молодих учених», Переяслав- Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, 25-26 квітня 2017 р.

3. II Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми літературознавства та мовознавства», 14 грудня 2017, Київський університет імені Бориса Грінченка.

4. Х Міжнародна наукова конференція «Літературний процес: моделі, матриці, категорії», 5 квітня 2019 року, Київський університет імені Бориса Грінченка.

5. Міжнародна конференція молодих учених, 19-21 червня 2019 року, Інститут літератури НАНУ, м. Київ.

6. VIII Фащенківські читання "Сучасна українська література: пошуки, відкриття, дискусії", 21-22 червня 2019 року, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова.