Буйницька Оксана Петрівна

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

ОСОБИСТІ ДАНІ

buinytska.JPG
Буйницька Оксана Петрівна
Рейтинг на 2023 рік: 1056
(#16 у рейтингу з-поміж докторів наук)
Підрозділ
НДЛ цифровізації освіти
Факультет інформаційних технологій та математики, Кафедра комп'ютерних наук (Суміщення)
Посада
Завідувач науково-дослідної лабораторії, Професор кафедри (Суміщення)
Вчене звання / Науковий ступінь
Доктор наук. Професор.
LinkedIn
Facebook
Schoolar
E-mail

Додаткові відомості

Освіта

Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут імені В.П.Затонського, 1995, спеціальність 0104 фізика, кваліфікація вчитель фізики, інформатики та обчислювальної техніки

Перелік місць роботи

Завідувач науково-дослідної лабораторії цифровізації освіти (з жовтня 2012 р.), професор кафедри комп'ютерних наук Факультету інформаційних технологій та математики (за суміщенням);

Заступник директора з науково-педагогічної та соціально-гуманітарної роботи Інституту психології та соціальної педагогіки (січень 2008- вересень 2012); доцент кафедри інформатики Інституту лідерства (2011, за суміщенням);

Старший викладач кафедри інформатики та математичних дисциплін (з вересня 2007 р); викладач кафедри інформатики (з вересня 2006 р.).

Теми дисертацій (захищених)

Система педагогічного проєктування інформаційно-освітнього середовища для здійснення підготовки майбутніх соціальних педагогів: Монографія на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.10 "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті". Дата захисту 21.12.2021 р.

Розвиток інтересу до навчання фізики в учнів основної школи у позакласній роботі: Дисертація на здобуття наукового ступеня канд. пед. наук зі спеціальності 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізика)". Дата захисту 12.11.2008 р.

Громадська активність

Участь складі Робочої групи з розробки проєкту Стратегії розвитку міста Києва до 2035 року (Інформаційно-комунікаційні технології), 2020-2024 рр.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Профілі в наукометричних базах даних

Google Академія, США

ORCID ID

ResearcherID ResearcherID: O-1538-2016

Publons ID

Scopus ID

IndexCopernicus, Польща


Статті у фахових та міжнародних виданнях

2024 рік

 1. Buinytska O., Varchenko-Trotsenko L., Smirnova V., Tiutiunnyk A., Hrytseliak B., Matasar Y. (2024) Introduction of an individual educational trajectory in a higher education institution through the implementation of a catalog of elective disciplines Journal of Information Technologies in Education (ITE), (55), 7-24, 2024. ISSN: 2306-1707 (online), 1998-6939 (in print).Available from: DOI: 10.14308/ite000776 (фахове)

2023 рік

 1. Morze N., Smyrnova-Trybulska E., Drlík M., Buinytska O. (2023) Development of advanced digital ecosystems at universities: A study comparing experiences from Ukraine, Poland and Slovakia European Journal of EducationThis link is disabled., 2023, 58(4), pp. 647–664, Online ISSN:1465-3435, Available from: https://doi.org/10.1111/ejed.12588 (міжнародне, НМБ Scopus)
 2. Buinytska O., Vasylenko S. (2023) Development of the Certification System of Educational Resources In Proceedings of the 2nd Myroslav I. Zhaldak Symposium on Advances in Educational Technology - AET, 2023, pp.118-127, ISBN 978-989-758-662-0, SciTePress. Available from: DOI: 10.5220/0012062000003431 (міжнародне, НМБ)
 3. Morze N., Buinytska O., Varchenko-Trotsenko L., Terletska T. (2023) Differentiated System for Digital Professional Development of University Teachers In Proceedings of the 2nd Myroslav I. Zhaldak Symposium on Advances in Educational Technology - AET, 2023, pp.35-45, ISBN 978-989-758-662-0, SciTePress. Available from: DOI: 10.5220/0012061400003431 (міжнародне, НМБ)
 4. Morze N., Buinytska O., Smirnova V., Hrytseliak B. (2023) Analysis of Research Activities of University Teachers as Part of the Education Quality Assurance System In Proceedings of the 2nd Myroslav I. Zhaldak Symposium on Advances in Educational Technology - AET, 2023, pp.236-252, ISBN 978-989-758-662-0, SciTePress. Available from: DOI: 10.5220/0012063300003431 (міжнародне, НМБ)

2022 рік

 1. Buinytska О., Vasylenko S. (2022) Modeling of an internal educational resource certification system Educational Dimension, 2022(6), pp.118–130. Available from: https://doi.org/10.31812/educdim.4487 (фахове, міжнародне, НМБ)
 2. Буйницька О., Василенко С. (2022) КОРПОРАТИВНИЙ СТАНДАРТ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧА УНІВЕРСИТЕТУ" Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету : електронне наукове фахове видання - К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2022. -№12. - 1-20. ISSN 2414-0325 (фахове, НМБ ERIH PLUS)
 3. Буйницька О., Тютюнник А. (2022) МОНІТОРИНГ РЕЙТИНГОВИХ ПОКАЗНИКІВ ВИКЛАДАЧА ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ З ВИКОРИСТАННЯМ ІКТ Інформаційні технології і засоби навчання, 2022. – т.87, № 1. – с. 336-356. doi.org/10.33407/itlt.v87i1.4051 (фахове, НМБ)
 4. Morze N., Buinytska О., Varchenko-Trotsenko L., Vasylenko S., Nastas D., Tiutiunnyk A., Lytvynova S. (2022) System for digital professional development of university teachers Educational Technology Quarterly [Online], 2022(2), pp.152–168. Available from: https://doi.org/10.55056/etq.6 (міжнародне, НМБ)

2021 рік

 1. Buinytska О., Varchenko-Trotsenko L.,Terletska T., Tiutiunnyk A. (2021) Utilization of E-learning system for innovative methods implementation in humanities pedagogy DHW 2021: Digital Humanities Workshop, Kyiv, Ukraine, 23 December 2021 (міжнародне, НМБ Scopus)
 2. Morze N., Buinytska О., Smirnova V. (2021) [Designing a rating system based on competencies for the analysis of the University teachers’ research activities] 9th Workshop on Cloud Technologies in Education, CTE, Kryvyi Rih, Ukraine, December 17, 2021, CEUR-WS.org, online http://ceur-ws.org/Vol-3085/ (міжнародне, НМБ Scopus)
 3. Buinytska О., Vasylenko S. (2021) [Modeling of the internal certification system of educational resources] ICT in Education, Research and Industrial Applications: Integration, Harmonization and Knowledge Transfer. Proc. 17th Int. Conf. ICTERI 2021, Kherson, Ukraine, September 28 - October 2, 2021, CEUR-WS.org, online http://ceur-ws.org/Vol-3083/ (http://icteri.org/icteri-2021/proceedings/volume-2/) (міжнародне, НМБ Scopus)
 4. Буйницька О., Варченко-Троценко Л., Василенко С., Настас Д., Тютюнник А., Терлецька Т. (2021) Персоналізовані траєкторії професійного розвитку викладачів університету за цифровим напрямом" Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету : електронне наукове фахове видання - К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2021. -№11. - 13-31. ISSN 2414-0325 (фахове, НМБ ERIH PLUS)
 5. Morze N., Buinytska О., Varchenko-Trotsenko L., Vasylenko S., Nastas D., Tiutiunnyk A., Lytvynova S. (2021) System for digital professional development of university teachers Proceedings of the 2nd Workshop on Professional Development in the Digitized Society: Current Trends (PDDig-2021), Kyiv, Ukraine, November 11-12, 2021 online https://acnsci.org/journal/index.php/etq/article/view/6 Educational Technology Quarterly. doi.org/10.55056/etq.6 (міжнародне, НМБ)

2020 рік

 1. Морзе Н., Бойко М., Вембер В., Буйницька О. (2020) Звіт за Робочим пакетом №1 у рамках міжнародного проєкту MoPED "ЗВІТ 4_ПРОФІЛЬ ВИКЛАДАЧА З НАПРЯМКУ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ З ВИКОРИСТАННЯМ ІННОВАЦІЙНИХ ІНСТРУМЕНТІВ НАВЧАННЯ" Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету : електронне наукове фахове видання - К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2020. -Спецвипуск. - 1-71. ISSN 2414-0325 (фахове, НМБ ERIH PLUS)
 2. Морзе Н., Бойко М., Вембер В., Буйницька О., Василенко С. (2020) Звіт за Робочим пакетом №1 у рамках міжнародного проєкту MoPED "ЗВІТ 2_3D-КАРТОГРАФУВАННЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ В УКРАЇНІ" Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету : електронне наукове фахове видання. - К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2020. - Спецвипуск. - 1-119. ISSN 2414-0325 (фахове, НМБ ERIH PLUS)
 3. Буйницька О., Варченко-Троценко Л., Терлецька Т., Настас Д. (2020) Модернізація системи електронного навчання університету до потреб учасників освітнього процесу Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету : електронне наукове фахове видання - К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2020. - № 9. - 1-14. ISSN 2414-0325 (фахове, НМБ ERIH PLUS)
 4. Буйницька О., Варченко-Троценко Л, Грицеляк Б. (2020) Цифровізація закладу вищої освіти Освітологічний дискурс : електронне наукове фахове видання - К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2020. - № 28. - 64-79. ISSN 2312-5829 (фахове, НМБ ERIH PLUS)

2019 рік

 1. Буйницька О., Василенко С. (2019) Використання ЕНК для підвищення цифрової компетентності майбутніх учителів Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету : електронне наукове фахове видання - К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2019. - спецвипуск-24-09-19. - c. 44-62. ISSN 2414-0325 (фахове, НМБ ERIH PLUS)
 2. Morze N., Buinytska O. (2019) Digital Competencies of University Teachers In: Smyrnova-Trybulska E., Kommers P., Morze N., Malach J. (eds) Universities in the Networked Society. Critical Studies of Education, vol 10. Springer, Cham, 2019. – с. 19-37. (міжнародне, НМБ WoS)
 3. Буйницька О. (2019) Структурно-функційна модель інформаційно-освітнього середовища університету Інформаційні технології і засоби навчання, 2019. – т.69, № 1. – с. 268-278. (фахове, НМБ WoS)
 4. Буйницька О., Смірнова В., Тютюнник А. (2019) Інтернет-портал як складова формування іміджу сучасного університету Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету : електронне наукове фахове видання - К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2019. - № 7. - c. 1-16. ISSN 2414-0325 (фахове, НМБ ERIH PLUS)

2018 рік

 1. Буйницька О. (2018) Тест з самодіагностики як один із інструментів визначення рівня цифрової компетентності магістра Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету : електронне наукове видання - К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2018. - № 5. - c. 29-40. ISSN 2414-0325 (НМБ ERIH PLUS)
 2. Морзе Н., Буйницька О., Варченко-Троценко Л. (2018) Персональний кабінет учасника освітнього процесу у системі Moodle Проблеми інформатизації навчального процесу в закладах середньої та вищої освіти: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. - К. : НПУ імені М.П.Драгоманова, 2018. - c. 33-35.
 3. Buinytska О., Hrytseliak B., Smirnova V. (2018) Rating as assessment tool of quality and competitiveness of University Open Educational E-environment of modern university : Electronic scientific journal - К. : Borys Grinchenko Kiev University, 2018. - № 4. - c. 16-32. ISSN 2414-0325 (НМБ ERIH PLUS)

2017 рік

 1. Eff ective Development of Teachers’ Skills in the Area of ICT and E-learning: Monograph (колективна) / Scientific Editor Eugenia Smyrnova-Trybulska. Use of bot-technologies for educational communication at the university (Morze, Nataliia та Buinytska, Oksana та Varchenko-Trotsenko, Liliia. р. 239-249). - Poland, Studio-Noa for University of Silesia in Katowice, 2017. – 450 с. ISBN: . (проіндексована у НМБ WoS 06.2018)
 2. Буйницька О. П., Грицеляк Б.І. (2017) Integration of information and educational systems in the universal education university electronic environment Open Educational E-environment of modern university : Collected Scientific Works - К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2017. - № 3. - c. 6-16. ISSN 2414-0325 (НМБ ERIH PLUS)
 3. Морзе Н. В., Буйницька О. П. (2017) Підвищення рівня інформаційно-комунікаційної компетентності науково-педагогічних працівників – ключова вимога якості освітнього процесу Інформаційні технології і засоби навчання, 2017. – т.59, № 3. – с. 189-200. (фахове, НМБ WoS)
 4. Морзе Н. В., Буйницька О. П. (2017) Система рейтингових показників оцінювання діяльності викладачів сучасних університетів Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць /Редрада. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – № 19 (26). – с. 34-44. (фахове)
 5. N. Morze, O. Buinytska, O. Glazunova, O. Kuzminska, G.Protsenko, I. Vorotnykova (2017) [E-learning Managers Training at Universities: Projection, Design and Efficiency Indicators] ICT in Education, Research and Industrial Applications: Integration, Harmonization and Knowledge Transfer. Proc. 13th Int. Conf. ICTERI 2017, Kyiv, Ukraine, May 15-18, 2017, CEUR-WS.org, online http://ceur-ws.org/Vol-1844/ (http://icteri.org/icteri-2017/icteri-2017-proceedings/) (міжнародне, НМБ Scopus)

2016 рік

 1. Морзе Н. В., Буйницька О. П. (2016) E-LEARNING MANAGERS TRAINING TO DESIGN HIGH-TECH ELECTRONIC LEARNING ENVIRONMENT International Journal of Research in E-learning (IJREL), Vol. 5 (2016) : University of Silesia, Faculty of Ethnology and Educational Science, Poland, 2016. - р. (міжнародне)
 2. Буйницька О. П., Смірнова В.А., Степура І.С. (2016) Вебометричний рейтинг як інструмент оцінювання якості відкритого освітнього е-середовища Університету Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету : міжн. зб. науков. праць - К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2016. - № 2. - c. 107-119. ISSN 2414-0325 (НМБ ERIH PLUS)

2015 рік

 1. Морзе Н. В., Буйницька О. П. (2015) OPEN E-ENVIRONMENT – THE KEY INSTRUMENT OF THE EDUCATION QUALITY International Journal of Research in E-learning (IJREL), Vol. 1, Issue 1 (2015) : University of Silesia, Faculty of Ethnology and Educational Science, Poland, 2015. - р. 25-47. (міжнародне)
 2. Морзе Н. В., Буйницька О. П. (2015) Імплементація корпоративних стандартів ік-компетентності – запорука якісного відкритого е- середовища університету Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету : міжн. зб. науков. праць - К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2015. - № 1. - c. 48-66. ISSN 2414-0325 (НМБ ERIH PLUS)
 3. Морзе Н. В., Буйницька О. П. (2015) Як сформувати ІКТ-компетентність сучасного магістра? Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка : зб. наук. пр. - К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2015. - № 24. - c. 10-20.(фахове)
 4. Буйницька О. П. (2015) Модуль "електронний деканат" в системі управління навчальним контентом середовища LMS Moodle Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах (4 (57)). с. 62-71. (фахове)
 5. Морзе Н. В., Буйницька О. П. (2015) Public Information and Educational Environment as One of the Ways to Improve the ICT Competence of Future Specialists Information and Communication Technology in Education ICTE 2015 (Чехія). с. 132-143. ISSN 978-80-7464-763-5. (міжнародне, НМБ)
 6. Морзе Н. В., Буйницька О. П. (2015) Формування компетентностей майбутніх фахівців з програмної інженерії Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах (2-3 (56)). с. 15-20. (фахове)

2014 рік

 1. Морзе Н. В., Буйницька О. П., Грицеляк Б. І. (2014) Вбудовані системи, програмне забезпечення для їх проектування в системі навчання майбутніх студентів Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах (3 (51)). с. 68-74. (фахове, НМБ)
 2. Буйницька О. П., Грицеляк Б. І. (2014) Институционный репозиторий как средство повышения научного рейтинга преподавателя Образовательные технологии и общество: международный журнал / восточно-европейская подгруппа, Россия, 17 (1). с. 408-416. ISSN 1436-4522 (міжнародне, НМБ)
 3. Морзе Н. В., Буйницька О. П. (2014) Corporate Standard of ICT competence of masters Інформаційні технології в освіті (19). с. 9-21. ISSN 1998-6939 (фахове, НМБ)

До 2014

 1. Буйницька О.П., Грицеляк Б. І. (2013) Студент в інформаційно-освітньому середовищі сучасного університету Інформаційні технології і засоби навчання, 36 (4). с. 66-83. ISSN 2076-8184 (фахове, НМБ WoS)
 2. Буйницька О. П. (2013) Rector's control as a form of quality estimation of study Инновации в науке : сборник научных статей. – Новосибирск : Изд. «СибАК», 2013. – С. 99–106. (22). с. 99-105. ISSN 2308-6009 (міжнародне, НМБ)
 3. Буйницька О. П. (2012) Використання віртуального навчального середовища при підготовці фахівців соціальної сфери Соціальна робота в Україні: теорія і практика (1). с. 183-190. (фахове)
 4. Буйницька О. П. (2011) Використання електронних навчально-методичних комплексів у процесі фахової підготовки студентів Інформаційні технології і засоби навчання / Електронне наукове фахове видання (5(25)). c. 16-26. (фахове, НМБ WoS)
 5. Буйницька О. П. (2011) Система тестової перевірки ключових компетентностей студентів Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору (3(27)). с. 80-88. (фахове)
 6. Буйницька О. П., Носенко Т. І. (2011) Організація спільного віртуального простору викладача і студентів засобами технологій web 2.0 Комп'ютер у школі та сім'ї (8). с. 19-21. (фахове)
 7. Буйницька О. П. (2010) Використання інтерактивних технологій у навчальному процесі Електронний збірник наукових праць "Вісник психології і педагогіки" (2).
 8. Буйницька О. П. (2010) Використання інтерактивних технологій у навчальному процесі Фізика та астрономія в школі (4). с. 39-41. (фахове)
 9. Буйницька О. П. (2010) Використання інноваційних інформаційних технологій навчання у підготовці фахівців напряму підготовки «Педагогічна освіта» Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Освіта в інформаційному суспільстві: до 25-річчя шкільної інформатики", 13-14 травня 2010 р.. с. 125-128.
 10. Буйницька О. П. (2010) Тестовий контроль як засіб вимірювання навчальних досягнень студентів Формування професійних компетентностей майбутніх учителів фізико-технологічного профілю в умовах євроінтеграції //збірник наукових праць (16). с. 76-78. (фахове)
 11. Буйницька О. П. (2009) Використання інформаційно-комунікативних технологій у процесі професійної підготовки соціальних педагогів Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія (11). с. 29-32. (фахове)
 12. Буйницька О. П. (2009) Інтерактивні технології у процесі професійної підготовки соціальних педагогів Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми підготовки фахівців у галузі соціально-педагогічної діяльності", 5-7 листопада 2009 р.. с. 22-23.
 13. Буйницька О. П. (2007) Цікавість як засіб підвищення ефективності навчання фізики Фізика та астрономія в школі (1). с. 24-35. (фахове)
 14. Буйницька О. П. (2006) Використання нових інформаційних технологій у позакласній роботі з фізики Проблеми дидактики фізики та шкільного підручника фізики в світлі сучасної освітньої парадигми / збірник наукових праць (12). с. 182-184. (фахове)
 15. Буйницька О. П. (2006) Ігри на уроках фізики Фізика та астрономія в школі (6). с. 24-31. (фахове)
 16. Буйницька О. П. (2005) Елементи цікавої фізики та експерименту під час вивчення фізики Фізика та астрономія в школі (2). с. 41-44. (фахове)
 17. Буйницька О. П. (2005) Використання інформаційно-комунікативних технологій у шкільному курсі фізики Фізика та астрономія в школі (4). с. 24-29. (фахове)
 18. Буйницька О. П. (2004) Урок-дослідження "Світ електрики" (8 клас) Фізика та астрономія в школі (6). с. 2-4. (фахове)

Автореферати та дисертації

 1. Система педагогічного проєктування інформаційно-освітнього середовища для здійснення підготовки майбутніх соціальних педагогів. Автроеф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора пед. наук спец. 13.00.10 "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті". - Київ, 2021. - 42с.
 2. Система педагогічного проєктування інформаційно-освітнього середовища для здійснення підготовки майбутніх соціальних педагогів : Рукопис. Монографія на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.10 "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті". – Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України. - Київ, 2021. – 568 с.
 3. Розвиток інтересу до навчання фізики в учнів основної школи у позакласній роботі. Автроеф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук спец. 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізика). - Київ, 2008. - 20с.
 4. Розвиток інтересу до навчання фізики в учнів основної школи у позакласній роботі : Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика). – Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. - Київ, 2008. – 204 с.

Монографії

 1. Quality of University Education: Educological Discourse: Monograph (колективна) / Edited by Victor Ogneviuk. Transforming the modern university to digital:challenges of the present (Oksana Buinytska, р. 41-61). - Oktan Print, Prague, 2022. – 220 с. ISBN: 978-80-88415-57-2, DOI number: 10.46489/QOUE-03.
 2. Система педагогічного проєктування інформаційно-освітнього середовища для здійснення підготовки майбутніх соціальних педагогів: монографія на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.10 "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті". - Київ, ун-т ім. Б. Грінченка, 2021. – 568 с.
 3. Модернізація освіти в цифровому вимірі: монографія (колективна) за наук. ред. Н. Морзе, О. Буйницької. — К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2021. — 300 с.
 4. E-learning (Vol. 13) E-learning in the Time of COVID-19 (колективна) / Editors Smyrnova-Trybulska E. Portrait of a social educator as a carrier of information-digital competence (Morze N., Buinytska O. р. 249-266). - STUDIO NOA for University of Silesia in Katowice, Katowice, Cieszyn. - 2021. ISSN 2451-3644 (print edition), ISSN 2451-3652 (digital edition), ISBN 978-83-66055-25-4
 5. E-learning (Vol. 12) Innovative Educational Technologies, Tools and Methods for E-learning (колективна) / Editors Smyrnova-Trybulska E. E-learning to Ensure the Educational Services' Quality in University Distance Learning (Buinytska, Oksana та Vasylenko, Svitlana. р. 88-100). - STUDIO NOA for University of Silesia in Katowice, Katowice, Cieszyn. - 2020. ISSN 2451-3644 (print edition), ISSN 2451-3652 (digital edition), ISBN 978-83-66055-19-3
 6. Universities in the Networked Society. Critical Studies of Education: Monograph (колективна) / Editors Smyrnova-Trybulska E., Kommers P., Morze N., Malach J. Digital Competencies of University Teachers (Morze, Nataliia та Buinytska, Oksana. р. 19-37). - Springer, Cham, vol 10, 2019. -p.301. Print ISBN 978-3-030-05025-2. Online ISBN 978-3-030-05026-9. DOI https://doi.org/10.1007/978-3-030-05026-9.
 7. Eff ective Development of Teachers’ Skills in the Area of ICT and E-learning: Monograph (колективна) / Scientific Editor Eugenia Smyrnova-Trybulska. Use of bot-technologies for educational communication at the university (Morze, Nataliia та Buinytska, Oksana та Varchenko-Trotsenko, Liliia. р. 239-249). - Poland, Studio-Noa for University of Silesia in Katowice, 2017. – 450 с. ISBN: .
 8. E-learning Methodology – Implementation and Evaluation: Monograph (колективна) / Scientific Editor Eugenia Smyrnova-Trybulska. E-education content management (Oksana Buinytska. р. 451-467). - Poland, Studio-Noa for University of Silesia in Katowice, 2016. – 480 с. ISBN: 2451-3644 (print edition) ISSN 2451-3652 (digital edition) ISBN 978-83-60071-86-1.
 9. IT tools - Good Practice of Effective Use in Education: Monograph (колективна) / Scientific Editor Eugenia Smyrnova-Trybulska. IMPLEMENTATION OF CORPORATE STANDARDS OF ICT COMPETENCE – GUARANTEE QUALITATIVE OPEN ELECTRONIC ENVIRONMENT OF THE UNIVERSITY (Nataliia Morze, Oksana Buinytska, Bohdan Hrytseliak. р. 41-61). - Poland, Studio-Noa for University of Silesia in Katowice, 2015. – 368 с. ISBN: 978-83-60071-82-3 2015.
 10. Компетентнісно зорієнтована освіта: якісні виміри: монографія (колективна) / редкол.: Огнев'юк В.О., Хоружа Л.Л. та ін. Розділ ІІ. ІК-компетентність викладачів і студентів як шлях до формування інформаційно освітнього середовища університету (Н.Морзе, О.Буйницька, А.Кочарян. с. 151-195). - Київ, ун-т ім. Б. Грінченка, 2015. – 368 с.

Конкурсні проекти

 1. Цифровий хаб Київського університету імені Бориса Грінченка - Громадський бюджет 2022. - Київ, 2022.
 2. Підвищення рівня знань учнів загальноосвітніх навчальних закладів засобами позакласної роботи - Науково-дослідницька робота на конкурс "Інтелект молодих - на службу столиці". - Київ, 2007. - 50с.

Навчальні та навчально-методичні посібники

 1. Я - в цифровому середовищі університету. / Я - студент (розділ 5): навчальний посібник. / За заг. ред. Огнев'юка В.О. [Морзе Н.В., Буйницька О.П., Варченко-Троценко Л.О] - 12-є вид., зі змінами. - К. : Київ. ун-т ім. Б.Грінченка, 2023. с. 123-185.
 2. Я - в цифровому середовищі університету. / Я - студент (розділ 5): навчальний посібник. / За заг. ред. Огнев'юка В.О. [Морзе Н.В., Буйницька О.П., Варченко-Троценко Л.О] - 11-є вид., зі змінами. - К. : Київ. ун-т ім. Б.Грінченка, 2022. с. 123-185.
 3. Сходинки зростання. Практикум до навч.посібника "Я - студент" (розділ V). / За заг. ред. Огнев'юка В.О. [Морзе Н.В., Буйницька О.П., Варченко-Троценко Л.О] - 11-є вид., зі змінами. - К. : Київ. ун-т ім. Б.Грінченка, 2022. - 84 с.
 4. Я - в цифровому середовищі університету. / Я - студент (розділ 5): навчальний посібник. / За заг. ред. Огнев'юка В.О. [Морзе Н.В., Буйницька О.П., Варченко-Троценко Л.О] - 10-є вид., зі змінами. - К. : Київ. ун-т ім. Б.Грінченка, 2021. с. 118-177. ISBN N 978-966-7548-84-1
 5. Сходинки зростання. Практикум до навч.посібника "Я - студент" (розділ V). / За заг. ред. Огнев'юка В.О. [Морзе Н.В., Буйницька О.П., Варченко-Троценко Л.О]. - К. : Київ. ун-т ім. Б.Грінченка, 2021. - 84 с.
 6. Я - в цифровому середовищі університету. / Я - студент (розділ 5): навчальний посібник. / За заг. ред. Огнев'юка В.О. [Морзе Н.В., Буйницька О.П., Варченко-Троценко Л.О] - 9-є вид., зі змінами. - К. : Київ. ун-т ім. Б.Грінченка, 2020. с. 117-174. Рекомендовано МОН України / лист № 1/11-8799 від 22.09.10 ISBN N 978-966-7548-84-1
 7. Сходинки зростання. Практикум до навч.посібника "Я - студент" (розділ V). / За заг. ред. Огнев'юка В.О. [Морзе Н.В., Буйницька О.П., Варченко-Троценко Л.О]. - К. : Київ. ун-т ім. Б.Грінченка, 2020. - 84 с.
 8. Сходинки зростання. Практикум до навч.посібника "Я - студент" (розділ V). / За заг. ред. Огнев'юка В.О. [Морзе Н.В., Буйницька О.П., Варченко Л.О]. - К. : Київ. ун-т ім. Б.Грінченка, 2019. - 84 с.
 9. Я - в інформаційному середовищі університету. / Я - студент (розділ 5): навчальний посібник. / За заг. ред. Огнев'юка В.О. [Морзе Н.В., Буйницька О.П., Варченко Л.О] - 8-є вид., зі змінами. - К. : Київ. ун-т ім. Б.Грінченка, 2019. с. 117-170. Рекомендовано МОН України / лист № 1/11-8799 від 22.09.10 ISBN N 978-966-7548-84-1
 10. Сходинки зростання. Практикум до навч.посібника "Я - студент" (розділ V). / За заг. ред. Огнев'юка В.О. [Морзе Н.В., Буйницька О.П., Варченко Л.О]. - К. : Київ. ун-т ім. Б.Грінченка, 2018. - 84 с.
 11. Я - в інформаційному середовищі університету. / Я - студент (розділ 5): навчальний посібник. / За заг. ред. Огнев'юка В.О. [Морзе Н.В., Буйницька О.П., Варченко Л.О] - 7-є вид., зі змінами. - К. : Київ. ун-т ім. Б.Грінченка, 2017. с. 117-170. Рекомендовано МОН України / лист № 1/11-8799 від 22.09.10 ISBN N 978-966-7548-84-1
 12. Сходинки зростання. Практикум до навч.посібника "Я - студент" (розділ V). / За заг. ред. Огнев'юка В.О. [Морзе Н.В., Буйницька О.П., Варченко Л.О]. - К. : Київ. ун-т ім. Б.Грінченка, 2017. - 84 с.
 13. Створення сучасного електронного курсу в системі Moodle : навчальний посібник. / [Морзе Н.В., Буйницька О.П., Варченко Л.О]. - Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький, 2016. – 232 с. ISBN 978-617-608-064-0.
 14. Я - в інформаційному середовищі університету. / Я - студент (розділ 5): навчальний посібник. / За заг. ред. Огнев'юка В.О. [Морзе Н.В., Буйницька О.П., Варченко Л.О] - 6-є вид., зі змінами. - К. : Київ. ун-т ім. Б.Грінченка, 2016. с. 117-170. Рекомендовано МОН України / лист № 1/11-8799 від 22.09.10 ISBN N 978-966-7548-84-1
 15. Сходинки зростання. Практикум до навч.посібника "Я - студент". / За заг. ред. Огнев'юка В.О. [Морзе Н.В., Буйницька О.П., Варченко Л.О]. - К. : Київ. ун-т ім. Б.Грінченка, 2016. - 84 с.
 16. Я - в інформаційному середовищі університету. / Я - студент (розділ 5): навчальний посібник. / За заг. ред. Огнев'юка В.О. [Морзе Н.В., Буйницька О.П., Варченко Л.О] - 5-є вид., зі змінами. - К. : Київ. ун-т ім. Б.Грінченка, 2015. с. 111-160. Рекомендовано МОН України / лист № 1/11-8799 від 22.09.10 ISBN 978-966-7548-84-1
 17. Сходинки зростання. Практикум до навч.посібника "Я - студент". / За заг. ред. Огнев'юка В.О. [Морзе Н.В., Буйницька О.П., Варченко Л.О]. - К. : Київ. ун-т ім. Б.Грінченка, 2015. - 68 с. ISBN 978-617-658-012-6.
 18. Я - в інформаційному середовищі університету. / Я - студент (розділ 5): навчальний посібник. / За заг. ред. Огнев'юка В.О. [Морзе Н.В., Буйницька О.П., Варченко Л.О] - 4-є вид., зі змінами. - К. : Київ. ун-т ім. Б.Грінченка, 2014. с. 163-211. Рекомендовано МОН України / лист № 1/11-8799 від 22.09.10 ISBN 978-966-7548-84-1
 19. Я - в інформаційному середовищі університету. / Я - студент (розділ 5): навчальний посібник. / За заг. ред. Огнев'юка В.О. [Морзе Н.В., Буйницька О.П., Варченко Л.О] - 3-є вид., зі змінами. - К. : Київ. ун-т ім. Б.Грінченка, 2013. с. 157-181. Рекомендовано МОН України / лист № 1/11-8799 від 22.09.10 ISBN 978-966-7548-84-1
 20. Інформаційні технології та технічні засоби навчання : навч. посібник [для студ. вищ. навч. закл.].- К. : Центр учбової літератури, 2012. – 240 с. Рекомендовано МОНМС України / лист № 1/11-7256 від 04.08.11 ISBN 978-611-01-338-1
 21. Портативний електронний комплекс навчальної дисципліни + CD диск: навчально-методичний посібник. - Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький, 2012. – 20 с. ISBN 978-617-608-035-0
 22. Портативний електронний комплекс навчальної дисципліни "Інформаційні технології та технічні засоби навчання": електронний навчально-методичний комплекс з портативним електронним підручником. - Система дистанційного навчання Інституту психології та соціальної педагогіки Київського університету імені Б.Грінченка. Режим доступу: http://moodle.kmpu.edu.ua/ipsp/course/category.php?id=15
 23. Інформаційні технології та технічні засоби навчання: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.-Навчальний посібник.-Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький, 2011. – 184 с. ISBN 978-966-2937-88-6
 24. Інформаційні технології та технічні засоби навчання: курс лекцій.-Навчальний посібник.-Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький, 2010. – 180 с. ISBN 978-966-2937-88-6
 25. Інформаційні технології та технічні засоби навчання: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. курсу.-навчально-методичний посібник.-Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький, 2009. – 98 с.
 26. Навчальні проекти в позакласній роботі з фізики (з використанням сучасних інформаційних технологій: посіб. для вчителів.-навчально-методичний посібник.-Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький, 2007. – 60 с.
Посібник мудл.png Inftexntzn.jpg 2012навчпос.jpg 2012 1навчпос.jpg 2010навчпос.jpg 2009навчпос.jpg 2007navchpos.jpg

Інші матеріали

 1. Сучасна сім’я та соціальні інституції: шляхи партнерської взаємодії : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 17 травня 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. ун т ім. Б. Грінченка, Інст. пед. освіти і осв. дорослих НАПНУ, Інст. соц. та політ. псих. НАПНУ; [редкол.: Хоружа Л. Л., Безпалько О.В., Буйницька О.П. та ін.]. – К. : [Київ. ун т ім. Б. Грінченка], 2012. – 192 с.
 2. Магістерські дослідження: тематичний огляд та анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр» / За заг. Ред. Огнев’юка В.О. Авт.колектив: В.О. Огнев’юк, Л.Л. Хоружа, Н.М. Віннікова, А.Л. Стеблецький, Г.В. Бєлєнька, О.П. Буйницька, О.І. Бонь, Г.Г. Кондратенко. – : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2011. – 176 с.
 3. Перші кроки у науку: матеріали студентської науково-практичної конференції, 18-19 травня 2011 р. / [редкол.: О.П. Буйницька, О.М. Лозова, Веретенко Т.Г., Денисюк О.М., Подшивайлова Л.І..] – Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький, 2011. - 60 с.

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Участь у міжнародних та державних проектах

«Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання» (MoPED) програми ЄС Еразмус + КА2 – Розвиток потенціалу вищої освіти, № 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP (15.10.2017 - 14.04.2021)

Tempus-проект «Розробка курсів з вбудованих систем з використанням інноваційних віртуальних підходів для інтеграції науки, освіти та промисловості в Україні, Грузії, Вірменії» (DesIRE), 544091-TEMPUS-1-2013-1-BE-TEMPUS-JPCR (01.12.2013 - 01.04.2017)


Доповіді на міжнародних конференціях та форумах

 • Modeling of the internal certification system of educational resources. 2nd Workshop on Digital Transformation of Education (DigiTransfEd 2023) : ICT in Education, Research and Industrial Applications: Integration, Harmonization and Knowledge Transfer. Proc. 18th Int. Conf. ICTERI 2023, - Kyiv, Ukraine, 2023.
 • Цифрова трансформація сучасної освіти: можливості та ризики у рамках Огнев’юківських читань «Освіта – сутність часу. Науковий семінар, Київський університет імені Бориса Грінченка, – Київ, 10 квітня 2023.
 • Utilization of E-learning system for innovative methods implementation in humanities pedagogy : Digital Humanities Workshop, - Kyiv, Ukraine, 23 December 2021.
 • Designing a rating system based on competencies for the analysis of the University teachers’ research activities : 9th Workshop on Cloud Technologies in Education, CTE, Kryvyi Rih, Ukraine, December 17, 2021.
 • Modeling of the internal certification system of educational resources : ICT in Education, Research and Industrial Applications: Integration, Harmonization and Knowledge Transfer. Proc. 17th Int. Conf. ICTERI 2021, - Kherson, Ukraine, September 28 - October 2, 2021.
 • Google Академія в Київському університеті імені Бориса Грінченка. Цифрові інструменти Google для науковців: всеукраїнський онлайн-семінару. Київ, 19 листопада 2020.
 • Медіазнавчі студії в європейському діалозі: освітній та науковий дискурси: Міжнародна науково-практична онлайн-конференція. - Київ, 13-14 листопада 2020.
 • E-LEARNING TO ENSURE THE EDUCATIONAL SERVICES’ QUALITY IN UNIVERSITY DISTANCE LEARNING.- 12th International Scientific Conference DLCC2020. Subtitle: Innovative Educaonal Technologies, Tools and Methods for E-learning : Theoretical and Practical Aspects of Distance Learning. - Cieszyn-Katowice, Poland, 12-13 October 2020
 • Рейтинг викладачів - відслідковуємо динаміку. Управління сучасним ЗВО: Перша міжнародна конференція. BIJB Competence center BI. Partner Microsoft. Київ, 11-12 червня 2020.
 • Науково-практична онлайн-конференція "Забезпечення якості освіти у країнах Європейського Союзу" (за підсумками реалізації модулю "Якість вищої освіти та експертний супровід її забезпечення: рух України до Європейського Союзу" програми "Ерасмус+: Жан Моне")- Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка, 15 квітня 2020.
 • Використання ЕНК для підвищення цифрової компетентності майбутніх учителів.- International Conference : New Pedagogical Approaches in STEAM Education (project MoPED). - Kyiv, BGKU, 26-28 September 2019
 • Персональний кабінет учасника освітнього процесу у системі Moodle.- Всеукраїнська науково-практична конференція : Проблеми інформатизації навчального процесу в закладах середньої та вищої освіти. - Київ, НПУ імені М.П. Драгоманова, 9 жовтня 2018
 • Use of Bot-technologies for educational communication at the university.- 9th Annual International Scientific Conference DLCC2017. Subtitle: Effective Development of Teachers’ Skills in the Area of ICT and E-learning : Theoretical and Practical Aspects of Distance Learning. - Cieszyn-Katowice, Poland, 16 October 2017
 • Integration of information and educational systems in the universal education university electronic environment.- III International Scientific Conference : Open educational e-environment of modern University. - Kyiv, BGKU, 8 September 2017
 • E-Learning Managers Training at Universities: Projection, Design and Efficiency Indicators.- 13th International Conference ICTERI 2017. Subtitle: ICT in Education, Research and Industrial Applications: Integration, Harmonization and Knowledge Transfer. - Kyiv, Ukraine, May 2017
 • E-Education Content Management.- 8th Annual International Scientific Conference DLCC2016. Subtitle: E-learning Methodology – Implementation and Evaluation : Theoretical and Practical Aspects of Distance Learning. - Cieszyn, Poland, 11 Oktober 2016
 • 1. Webometrics Rating as Instrument for quality assessment of open Educational E-environment University. 2. Підготовка менеджерів електронного навчання.- II International Scientific Conference : Open educational e-environment of modern University. - Kyiv, BGKU, 9 September 2016
 • Implementation of corporate standards of ict competence – guarantee qualitative open electronic environment of the university.- 7th International Scientific Conference (DLCC) 2015 : Theoretical and Practical Aspects of Distance Learning. - Poland, University of Silesia in Katowice, 13 Oktober 2015
 • Public Information and Educational Environment as One of the Ways to Improve the ICT Competence of Future Specialists.- Information and Communication Technologies in Education (ICTE) 2015, Czech Republic, University of Ostrava, 15-17 September 2015
 • Open educational e-environment of the modern university.- International Scientific Conference : Open educational e-environment of the modern university: International scientific conference. - Kyiv, BGKU, 20 August 2015
 • Корпоративний стандарт ІКТ компетентності магістрів.-2 nd International Workshop on Methods and Resources of Distance Learning (MRDL) 2014 – ICTERI 2014: International Conference on ICT in Education, Research, and Industrial Applications, Kherson, 09-12 June 2014
 • Впровадження інноваційних технологій в відкритому інформаційному просторі сучасного університету.-Науково-методичні засади управління якістю освіти у вищих навчальних закладах : V міжнародна наук.-практ. конференція, 29 березня 2013 р. - Київ
 • Розвиток особистості студента в сучасному інформаційно-освітньому просторі.-Розвиток особистості в умовах трансформаційного суспільства: міжнародна наук.-практ. Конференція, 13 грудня 2012 р. - Київ
 • Портативний електронний пристрій як засіб підвищення рівня успішності майбутнього фахівця.-Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір: міжнародна наук.-практ. Конференція, 28-29 березня 2012 р. - Київ
 • Використання віртуального навчального середовища при підготовці фахівців соціальної сфери.-Соціальна робота на межі тисячоліть: концепції, технології, стратегії: міжнародна наук.-практ. Конференція, 29 квітня 2011 р. - Київ
 • Інформаційна компетенція соціального педагога: структурний аналіз.-Людські цінності і толерантність у сучасному світі: міжконтинентальний діалог інтелектуалів: міжнародна наук.-практ. Конференція, 16 листопада 2011 р. - Київ
 • Система тестової перевірки ключових компетентностей студентів.-Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору: VI міжнародна наук.-практ. Конференція, 24-26 листопада 2011 р. - Київ
 • Інтеграція ІКТ в навчальний процес майбутніх соціальних педагогів.-Актуальні проблеми підготовки фахівців у галузі соціально-педагогічної діяльності: міжнародна наук.-практ. Конференція, 11-13 лютого 2010 р. - Ніжин
 • Використання інноваційних інформаційних технологій навчання у підготовці фахівців напряму підготовки «Педагогічна освіта.-Освіта в інформаційному суспільстві: до 25-річчя шкільної інформатики: всеукраїнська наук.-практ. Конференція, 13-14 травня 2010 р. - Київ
 • Формування інформаційних компетентностей майбутніх соціальних педагогів у сучасному освіто логічному просторі.-Освітологія – науковий напрям інтегрованого пізнання освіти: всеукраїнська наук.-практ. Конференція, 15 грудня 2010 р. - Київ
 • Використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі професійної підготовки соціальних педагогів.-Актуальні питання соціально-педагогічної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах: міжнародна наук.-практ. Конференція, 9-10 квітня 2009 р. - Київ

Професійна сертифікація

 • Інститут проблем штучного інтелекту. Офіс підтримки вченого. «Використання штучного інтелекту в освіті: ChatGPT і більше», 14 червня 2023. – Київ.
 • Київський університет імені Бориса Грінченка, Науковий семінар «Цифрова трансформація сучасної освіти: можливості та ризики» у рамках Огнев’юківських читань «Освіта – сутність часу», 10 квітня 2023. – Київ.
 • Національна академія педагогічних наук України. Інститут цифровізації освіти. «Розроблення цифрового освітнього контенту з доповненою реальністю (AR)», 15 грудня 2022 - 10 січня 2023. – Київ.
 • Web of Science Group. A Clarivate Analitics company, Серія онлайн-семінарів "Практические рекомендации по публикации в международных журналах", 12-27 травня 2020.
 • Київський університет імені Бориса Грінченка, Науково-практична онлайн-конференція "Забезпечення якості освіти у країнах Європейського Союзу" (за підсумками реалізації модулю "Якість вищої освіти та експертний супровід її забезпечення: рух України до Європейського Союзу" програми "Ерасмус+: Жан Моне"), 15 квітня 2020. - Київ
 • Академія цифрового розвитку, Я вмію працювати з інструментом Google Академія, 17 грудня 2019.
 • Microsoft Ukraine, Конференція для вищих навчальних закладів "Microsoft Education Day 2019", 19 листопада 2019. - Київ
 • Erasmus + Programme, CBHE Action, "MoPED: Modernization of Pedagogical Higher Education by Innovative Teaching Instruments" N 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP. International Conference "New Pedagogical Approaches in STEAM Education", 26-28 September 2019. - Kyiv, BGKU
 • Erasmus + Programme, CBHE Action, "MoPED: Modernization of Pedagogical Higher Education by Innovative Teaching Instruments" N 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP. Курси підвищення кваліфікації (32 год) з розвитку цифрової компетентності, 13, 14, 24, 25 червня 2019. - Kyiv, BGKU
 • BrightTALK, Метрики Scopus: CiteScore, SJR, h-індекс та інші, 30 November 2018, 10 December 2018. - Київ
 • BrightTALK, Коригування профілів автора та установи у Scopus, 30 November 2018. - Київ
 • BrightTALK, ScienceDirect обзор содержимого и основные функции, 30 November 2018. - Київ
 • Erasmus + Programme, CBHE Action, "MoPED: Modernization of Pedagogical Higher Education by Innovative Teaching Instruments" N 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP. MoPED WP2 work-group meeting; EACEA and NEO Ukraine Ukraine MoPED project monitoring, 17-19 September 2018. - Ivano-Frankivsk, Ukraine
 • Nextlab. Co-creating Inquiry Spaces for your lesson using Go-Lab Ecosystem, 10, 11, 14 September 2018. - Kyiv, BGKU
 • Erasmus + Programme, CBHE Action, "MoPED: Modernization of Pedagogical Higher Education by Innovative Teaching Instruments" N 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP. Group Work Meeting, 11-12 June 2018. - Kyiv, BGKU
 • Київський університет імені Бориса Грінченка. Всеукраїнський форум "Бренд освітньої установи: від задуму до популярності" та тренінг "Розробка та підтримка веб-сайту освітньої установи", 24 березня 2018. - Київ
 • Erasmus + Programme, CBHE Action, "MoPED: Modernization of Pedagogical Higher Education by Innovative Teaching Instruments" N 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP. Kick-off Meeting, 14-15 December 2017. - Bilbao, Spain
 • Erasmus + Programme, CBHE Action, "MoPED: Modernization of Pedagogical Higher Education by Innovative Teaching Instruments" N 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP. MoPED preliminary coordination meeting, 06-07 November 2017. - Ivano-Frankivsk, Ukraine
 • Erasmus+. День переможців та виконавців проектів Еразмус+ Розвитку потенціалу вищої освіти (CBHE): як управляти та реалізовувати проекти (готувати проектні заявки, застосовувати правила візуалізації реалізації проектів та поширення результатів, управляти бюджетом проекту, готувати документацію та звіти, забезпечувати міжнародну співпрацю), 8 листопада 2017 р. - Київ
 • Erasmus + Programme, CBHE Action, "MoPED: Modernization of Pedagogical Higher Education by Innovative Teaching Instruments" N 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP. Participation in the MoPED preliminary coordination meeting, 6-7 November 2017. - Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
 • Київський університет імені Бориса Грінченка. Цикл занять з лідерства служіння "Особливості роботи у команді", 26.04.2015 - 26.04.2017. - Київ
 • Київський університет імені Бориса Грінченка. Навчання за програмою тренінгу "Методика дослідницького STEM-навчання: середовище та інструменти", 20-21 квітня 2017. - Київ
 • Київський університет імені Бориса Грінченка. Курси підвищення кваліфікації НПП за модулем з ІКТ", 13 грудня 2016. - Київ
 • TEI 2016. Microsoft Партнерство в навчанні. Вплив трендів інформаційного суспільства на якість вищої освіти : міжнародний тренінговий семінар, 15.04.2016 - Київ
 • Microsoft Office Specialist : Has successfully completed the requirements to be recognized as a Microsoft Office Specialist for Office PowerPoint 2013, 24.06.2016 - Certiport
 • Tempus DESIRE. BGKU. Development of a modern e-learning cours, 20.11.2014-01.04.2015 - Київ
 • Київський університет імені Бориса Грінченка. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі. 3-й рівень: створення знань", 08 квітня 2015. - Київ
 • Microsoft Certificate of learning – Teaching with technology basics. (Навчання з технологіями - 6 атестаційних частин базового курсу), 15 жовтня 2014. - Київ
 • Tempus DESIRE: Training Certificate. Болонська система. Вбудовані системи. Он-лайн та віддалені лабораторії. 14-21.09.2014. Нітра, Словаччина
 • Webometrics ranking of world’s universities. «Підвищення Webometrics рейтингу ВНЗ: практичні заходи», «Три кроки – від новачка до експерта», 2013. - Київ
 • Faculty Devepopment Workshop (MS TEI) – MS Faculty Fellow. Міжнародний тренінговий семінар для науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів «Освітні ініціативи викладачів» (TEI), 6-7 листопада, 2013. - Київ
 • SMART Notebook Training Program. Навчання з програмного забезпечення SMART Notebook для інтерактивних дошок SMART Board, 16 січня 2013. - Київ
 • WEB OF KNOWLEDGE Thomson Reuters. Web of Scince: пошук наукових статей, запис, експорт, звіти цитувань. EndNote Web: створення власної бібліотеки, списків, збір і форматування записів з бібліотечних каталогів світу. Платформа Web of Knowledge: пошук різних баз, запис, експорт результатів пошуку. Journal Citation Reports: створення публікацій в журналах з імпакт-фактором, експорт, інтерпретація та користування Імпакт-фактором. 30 січня – 3 лютого, 2012. - (Варшава).
 • IBM SPSS. Introductio to Statistical Analisis Using IBM SPSS Statistics –ILT (Введення в статистичний аналіз за допомогою SPSS Statistics –ILT), 14-17 листопада 2011. - Київ
 • Intel® Навчання для майбутнього. Використання інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні навчальних предметів відповідно до Державного стандарту, 15 квітня 2005. - Київ
Сертифікат ШІ-ОБуйницька.jpg Сертифікат Огневюковські читання Цифрова трансформація-ОБуйницька.jpg СЕРТИФІКАТ-БуйницькаО-03-AR.jpg DLCC2020.jpg
BIJB-11-06-20 Buinytska.jpg Креатів-12 27-05-20 Buinytska.jpg 2020 04 13 Сертифікат конференції Забезпечення якості освіти Buinytska.jpg Цифровий бейдж Buinytska.jpg
Майкрософт-19-11-19 Buinytska.jpg Серт-MoPED conf Buinytska-26-28-09-19.jpg Мопед-конференц-26-28-09-19 Buinytska.jpg Сертифікат -мопед-тренінг-06-19 Buinytska.jpg
Brighttalk-viewing-certificate-scopus-citescore-sjr-h-index (1) Buinytska.jpg Brighttalk-viewing-certificate-scopus-citescore-sjr-h-index Buinytska.jpg Brighttalk-viewing-certificate-scopus Buinytska.jpg Brighttalk-viewing-certificate-sciencedirect Buinytska.jpg
Буйницька-мопед-09-18.jpg Буйницька-Go-Lab-09-18.jpg Мопед 11-12-06-18-1.png Буйницька-Форум Бренд осв уст -24-03-2018.jpg
Мопед 2017.jpg Буйницька-sertificat мопед ІФ 6-7 11 2017.jpg Лідерство2017.jpg С еразмус 08 11 17.jpg
C17 tei 2016.jpg C9bu.jpg C10bu.jpg C18 MOS 2016.jpg
C8bu.jpg C7bu.jpg C6bu.jpg C5bu.jpg
C4bu.jpg C3bu.jpg C2bu.jpg C1bu.jpg

Участь у конкурсах

 • Інтелект молодих - на службу столиці. ІІІ міський конкурс науково-дослідницьких робіт серед студентів та молодич вчених вищих навчальних закладів м. Києва. Підвищення рівня знань учнів загальноосвітніх навчальних закладів засобами позакласної роботи, (ІІ місце). - Київ, 2008.

Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твори

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Аспірантура

 • Інформаційно-комунікаційні технології в освіті 13.00.10 (керівництво аспірантами)

Навчальні дисципліни

 • Моделювання високотехнологічного освітнього середовища для ОКР Магістр
 • Експертиза сучасного інформаційного комунікативного середовища для ОКР Магістр
 • Проектування та експертиза високотехнологічного інформаційного освітнього середовища для ОКР Магістр
 • Методика викладання фахових дисциплін для ОКР Магістр
 • ІКТ у викладацькій діяльності для ОКР Магістр
 • Сучасні інформаційно-комунікаційні технології в соціальній сфері для ОКР Магістр, Спеціаліст
 • Сучасні інформаційно-комунікаційні технології в психології для ОКР Магістр, Спеціаліст

Робочі навчальні програми


Сертифіковані електронні навчальні курси

 • Змістовий модуль "Інформаційно-комунікаційні технології"
 • Проектування та експертиза високотехнологічного інформаційного освітнього середовища (6 курс) для ОКР Магістр
 • Методика викладання фахових дисциплін (5 курс) для ОКР Магістр
 • ІКТ у викладацькій діяльності (СРм)
 • Змістовий модуль "Інформаційно-комунікаційні технології" для НПП Університету за програмою підвищення кваліфікації
 • Методика викладання інформатики у вищій школі (6 курс) для ОКР Магістр
 • Сучасні інформаційно-комунікаційні технології в соціальній сфері (5 курс) для ОКР Магістр

Електронні навчальні курси

ENKBu.JPG
Подяка кличко2018.jpg Г2014bu.jpg Г2013bu.jpg УАА подяка 2016.jpg Г2011bu.jpg Г2010bu.jpg П2009bu.jpg
Грамота виконавчого органу Київської міської ради 2024.jpg Посв відмінник стол освіти-2021.jpg Диплом 2016 Лідер року.jpg Лідер-2017.jpg