Брень Валерій Васильович

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Брень Валерій Васильович

Рік вступу

2017

Спеціальність

035 Філологія

Тема наукового дослідження

Типологія мотивів пам'яті і забуття в сучасній українській романістиці

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Брацкі Артур Себастьян, доктор габілітований гуманітарних наук, професор

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

  • Тези: ТЕОРЕТИЧНА І ПРАКТИЧНА УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ МОТИВІВ ПАМ’ЯТІ І ЗАБУТТЯ В ЛІТЕРАТУРІ. Сучасні тенденції розвитку філології та лінгвістики 14-15 червня 2019 р. (м. Чернігів)
  • Тези: ОСОБЛИВОСТІ ФІКСАЦІЇ ТРАВМАТИЧНОЇ КУЛЬТУРНОЇ ПАМ'ЯТІ В ХУДОЖНІХ ТЕКСТАХ. Мова та культура: сучасні аспекти співвідношення 14-15 лютого 2020 р. (м. Івано-Франківськ)
  • Тези: ТОПІКА АБО МІСЦЯ ПАМ'ЯТІ В ЛІТЕРАТУРІ. Художні феномени в історії та сучасності ("Пам'ять та ідентичність") 3-4 квітня 2020 р. (м. Харків)

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

ТЕОРЕТИЧНА І ПРАКТИЧНА УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ МОТИВІВ ПАМ’ЯТІ І ЗАБУТТЯ В ЛІТЕРАТУРІ. "Літературний процес: методологія, імена, тенденції" (№ 13 (2019))

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

  • Літературний процес: моделі, матриці, категорії 5 квітня 2019 р. (м. Київ)
  • Сучасні тенденції розвитку філології та лінгвістики 14-15 червня 2019 р. (м. Чернігів)
  • Мова та культура: сучасні аспекти співвідношення 14-15 лютого 2020 р. (м. Івано-Франківськ)
  • Художні феномени в історії та сучасності ("Пам'ять та ідентичність") 3-4 квітня 2020 р. (м. Харків)

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність