Боровик Дмитро Сергійович\Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім'я, по бптькові

Боровик Дмитро Сергійович

Рік вступу

2023

Спеціальність

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Тема наукового дослідження

ТВОРЧІСТЬ ВІТАЛІЯ КУЛИКОВА У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ХАРКІВСЬКОЇ ХУДОЖНЬОЇ ШКОЛИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ - ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Коновалова Ольга Володимирівна, кандидат мистецтвознавства, доцент

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність