Бондар Валерія Ігорівна/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Зміст

Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Бондар Валерія Ігорівна

Рік вступу

2022

Спеціальність

231 Соціальна робота

Тема наукового дослідження

Соціально-педагогічна профілактика булінгу серед студентів у закладі вищої освіти

Витяг засідання Вченої радиНауковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Лях Тетяна Леонідівна, кандидат педагогічних наук, доцент

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

 1. Булінг як соціальне явище у освітньому просторі, (VІІІ Міжнародній науково-практичній конференції з соціальної роботи «РОЗВИВАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СУЧАСНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ: МЕТОДОЛОГІЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ», 10-11 березня 2023 року у м. Київ) https://bit.ly/3Ad2Uck
 2. Системний підхід щодо профілактики булінгу в закладах освіти, (Міжрегіональна науково-практична онлайн-конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Розвиток та становлення особистості в умовах трансформаційних процесів», 16 березня 2023 року)
 3. Протидія булінгу в закладах освіти: актуальність сьогодення, (ІІ Міжнародна науково-практична конференція актуальні проблеми соціальної роботи та соціального забезпечення: європейський та національний вимір «Current problems of social work and social security: european and national dimension»(01-03 червня 2023року), м. Луцьк – 2023
 4. Булінг серед студентів у закладі вищої освіти, (Всеукраїнська науково-практична конференція «Дотримання прав і свобод людини Національною поліцією України в умовах глобальних викликів сьогодення», 27 жовтня 2023 року у м. Одеса). Режим доступу - https://bitly.ws/3Ex8

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

 1. Cтаття у співавторстві з Лях Т.Л. та Норхіной І.С. - "Системний підхід до профілактики булінгу в закладі загальної середньої освіти", у фахове видання Ввічливість. Humanitas №2, буде розміщена після 31 липня 2023 р.
 2. Авторська стаття - "Зарубіжний досвід профілактики булінгу", у фахове видання Ввічливість. Humanitas №5. Буде опублікована в грудні 2023 року.

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Інші публікації, посібники

 • Опис практики впровадження освіти у дусі миру у роботі з молоддю: "Створення системи служб порозуміння для впровадження медіації за принципом “рівний-рівному/рівна-рівній” та вирішення конфліктів мирним шляхом у закладах освіти". Проєкт назви видання: «Освіта в дусі миру». Практичний посібник для молодіжних працівників та працівниць. Суми, 2022.у співавторстві з Харьківською Тетяною Андріївною
 • Рекомендації для територіальних громад "Дієвий механізм взаємодії та реагування на випадки домашнього насильства." Рекомендовано до друку та використання Науково-методичною радою ГО "Ла Страда-Україна", протокол №7 від 29.09.2022 р - https://bit.ly/3VUIrCp
 • Навчально-методичний посібник «Впровадження моделі «Школа вільна від насильства» в закладах освіти». Схвалено для використання в освітньому процесі (рішення експертної комісії з психології та педагогіки від 25.09.2023 протокол №3 - https://la-strada.org.ua/download/posibnyk-vprovadzhennya-modeli

Інформаційні матеріали та висвітлення теми дослідження у ЗМІ, відео та інше

 1. Рекомендації для педагогів «Алгоритми реагування педагогічними працівниками та перенаправлення ними дітей, постраждалих від насильства, з особливою увагою до домашнього насильства, в умовах дистанційного навчання під час війни», 2022
 2. Рекомендації для психологів «Алгоритм телефонного консультування», 2022
 3. Рекомендації для дітей та підлітків «Алгоритми ваших дій в ситуації домашнього насильства в умовах дистанційного навчання під час війни», 2022
 4. Ліфлет «Як батькам запобігти ризиків домашнього насильства щодо дітей в період війни», 2022
 5. Рекомендації для дорослої особи «Загальний алгоритм дій при потраплянні в ситуацію домашнього насильства», 2022

Інтерв'ю, підкасти, відео:

 • Надано інтерв’ю для BBC News Україна на тему «Як протидіяти булінгу» - https://bitly.ws/35hcE
 • Надано інтерв’ю для польського радіо на тему «Булінг український дітей за кордоном» - https://bitly.ws/35hcW
 • Взято участь у зйомці Підкасту «Сейфплейс» на тему «Мене булять», у співпраці з The Ukrainian, ГО «Ла Страда-Україна» та Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ)

Режим доступу - https://youtu.be/XhgWPox6vik?si=amhZJxuMd9OPMBlM

 • Взято участь у зйомці Підкасту від Видавництва «Ранок» - «Ранкова полиця» на тему «Булінг в закладах освіти».

Участь у тренінгах, семінарах, круглих столах

 • Тренінг з підготовки тренерів та менторів за програмою «AdoKit: Соціо-емоційна підтримка підлітків в Україні», 6 академічних годин, 03-04 серпня 2022 року;
Підпис під зображенням
 • Онлайн-тренінг «Протидія торгівлі людьми в Україні в період війни», 3 академічних години, 05 вересня, 2022 року
 • Онлайн-вебінар "Роль та можливості педагогічних працівників щодо психоемоційної підтримки дітей в умовах дистанційного навчання в період війни", 6 академічних годин, 8 вересня 2022.
 • Онлайн-курс «Вирішую конфлікти та будую мир навколо себе» 30 академічних годин), схвалений для використання в закладах освіти Науково-методичною комісією з проблем виховання дітей та учнівської молоді Міністерства освіти і науки України (протокол №3 від 21.06.2019 р.), є сертифікат про проходження курсу. Дата проходження – 10 вересня 2022;
Підпис під зображенням
 • Онлайн тренінг "Основи професійної та емоційної безпеки фахівця в умовах надзвичайних ситуацій", 6 академічних годин, 16 вересня 2022
 • Онлайн-навчання «Тренінг для тренерів «Не дрібниці у стосунках»», кількість академічних годин – 5, є сертифікат про проходження тренінгу. Дата проходження – 9 листопада 2022;
 • Тренінг для консультантів та консультанток Національних гарячих ліній ГО «Ла Страда-Україна» - «Вирішення конфліктів мирним шляхом: особливості надання консультацій на гарячих лініях ГО «Ла Страда-Україна», 23-24 листопада 2022 року, кількість академічних годин – 16. Є сертифікат про проходження тренінгу;
 • Онлайн-тренінг для тренерів та тренерок, 7 грудня 2022 року «Базові навички тренерської майстерності», 6 академічних годин, є сертифікат про проходження курсу;
 • Онлайн-практикум «Роль та можливості фахівців в розвитку соціальної згуртованості в громаді», 8 грудня 2022 року, академічних годин – 6. Є сертифікат про проходження курсу;
 • Онлайн-тренінг «Стамбульска конвенція, зміни та практичні аспекти впровадження в освітню сферу», 6 академічних години, теорія та практикум, 13 грудня 2022 року. Є сертифікат про проходження курсу.
 • Онлайн-тренінг "Вирішення конфліктів в освітньому середовищі із застосуванням примирних процедур онлайн", 12 академічних годин, теорія та практикум, 12,13,16 грудня 2022 року. Є сертифікат про проходження
Підпис під зображенням

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

 • Міжнародна конференція «UA: Права людини за темних часів» за організації Офісу Президента України, Уповноваженого Верховної Ради з прав людини та Міністерства закордонних справ, 9 грудня 2022 року.
 • VIII Міжнародна науково-практична конференція "Розвивальний потенціал сучасної соціальної роботи: методологія та технології", 10-11 березня 2023 року, онлайн
Cертифікат Бондар
 • Міжрегіональна науково-практична онлайн конференція студентів, аспірантів, наукових вчених "Розвиток та становлення особистості в умовах трансформаційних процесів", 16 березня 2023, онлайн
 • Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція "ДОСЛІДЖЕННЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ: ВІД ІДЕЇ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ", 21-22 квітня 2023, онлайн
Cертифікат Бондар
 • ІІ Всеукраїнського науково-методичного семінару-марафону з міжнародною участю «Дитинство: сучасні реалії, виклики, перспективи» 31 травня 2023 року, Хмельницький, 2023, тема доповіді "Протидія булінгу серед студентів в закладі вищої освіти", онлайн
 • ІІ Міжнародна науково-практична конференція Актуальні проблеми соціальної роботи та соціального забезпечення: європейський та національний вимір (01-03 червня 2023року), тема доповіді «Протидія булінгу в закладах освіти: актуальність сьогодення», 01 червня 2023, м. Луцьк, онлайн
 • Всеукраїнський захід з безпеки онлайн до Міжнародного захисту прав дітей, 01 червня 2023 року, тема доповіді «Корисні ресурси, які роблять безпечнішим онлайн-середовище для дітей»
 • Міжнародна онлайн-конференція «Захист прав дітей в умовах військової агресії», 23 червня 2023 року, тема доповіді «Захист прав дітей в умовах військової агресії. Національна гаряча лінія для дітей та молоді», онлайн.
 • Всеукраїнський навчально-практичний семінар «Діяльність та розвиток Національної тренерської мережі ГО «Ла Страда-Україна»: тенденції та виклики сьогодення», 19-21 вересня 2023, 24 академічних години, м. Трускавець. Теми виступів: «Запобігання та протидія булінгу в закладах освіти. Виявлення та реагування. Неочевидні види насильства» та «Соціальна згуртованість».
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Дотримання прав і свобод людини Національною поліцією України в умовах глобальних викликів сьогодення», 27 жовтня 2023 року, онлайн.
 • Інтерактивний семінар «Академічна доброчесніть в наукових дослідженнях», 5 жовтня 2023 року, онлайн.
 • Інтерактивний методологічний онлайн семінар молодих дослідників «Компетентнісні засади освітнього процесу в умовах впровадження інновацій: вітчизняний та міжнародний досвід», 27-28 листопада 2023 року. Тема виступу 28 листопада на панелі «Дослідницькі практики молодих науковців у контексті компетентнісної парадигми: «Удосконалення конфліктологічної компетентності викладачів закладів вищої освіти», онлайн. Режим доступу до програми - https://bitly.ws/35h8D

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Проєктна діяльність

 1. Попередження ґендерно зумовленого насильства, торгівлі людьми та порушення прав дитини: надання послуг підтримки для постраждалих осіб за підтримки донорської організації «Хліб для світу»
 2. Створення безнасильницького середовища у 14 закладах освіти «Безпечних школах» у Донецькій та Луганській областях, який реалізовано ГО «Ла Страда-Україна» за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) та у співпраці з МОН України
 3. Створення системи служб порозуміння для впровадження медіації за принципом “рівний-рівному” та вирішення конфліктів мирним шляхом в закладах освіти Донецької та Луганської областей, який реалізовано ГО «Ла Страда-Україна» та Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) у партнерстві з МОН Україна за фінансової підтримки Європейського Cоюзу
 4. Ігрофікований онлайн квест "Живи без ілюзій", проєкт реалізується за підтримки ПРООН.
 5. Розвиток систем попередження та реагування на насильство в закладах освіти і підвищення стійкості підлітків, який впроваджується Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) та ГО «Ла Страда Україна»
 6. "Протидія торгівлі людьми в Україні в період повномасштабної війни" впроваджується ГО "Ла Страда-Україна" за підтримки LaStradaInternational
 7. Попередження ґендерно зумовленого насильства, торгівлі людьми та порушення прав дитини: надання послуг підтримки для постраждалих осіб за підтримки донорської організації «Хліб для світу», 2023-2025 рр

Грантові заявки

Реалізовано грантову заявку спільно з Харьківською Тетяною, на створення гейміфікованого онлайн квесту "Живи без ілюзій", в рамках хокатону "Hack for Local 3.0", присвяченого кампанії 16днів активізму проти гендерно зумовленого насильтсва, проведеного під егідою Програми ООН з відновлення та розбудови миру, Програми розвитку ООН (ПРООН), UN Women та Фонду народонаселення ООН (UNFPA). Мета проєкту - посилити спроможність молоді впливати на зменшення проявів насильства та побудову безпечного безнасильницького середовища, шляхом використання гейміфікованого онлайн квесту. Термін реалізації (лютий 2022 року - серпень 2022 року)

Інноваційні розробки

Ігрофікований онлайн квест "Живи без ілюзій". Мета квесту: Підвищення поінформованості молодих жінок та чоловіків щодо видів та проявів домашнього та гендерно зумовленого насильства, посилення спроможності молоді впливати на зменшення проявів насильства та побудову безпечного середовища, вільного від будь-яких проявів насильства - https://gamecourse.la-strada.org.ua/

Неформальна освіта

 • Тренінг з підготовки тренерів та менторів за програмою «AdoKit: Соціо-емоційна підтримка підлітків в Україні», 6 академічних годин, 03-04 серпня 2022 року;
 • Онлайн-тренінг «Протидія торгівлі людьми в Україні в період війни», 3 академічних години, 05 вересня, 2022 року
 • Онлайн-вебінар "Роль та можливості педагогічних працівників щодо психоемоційної підтримки дітей в умовах дистанційного навчання в період війни", 6 академічних годин, 8 вересня 2022.
 • Онлайн-курс «Вирішую конфлікти та будую мир навколо себе» 30 академічних годин), схвалений для використання в закладах освіти Науково-методичною комісією з проблем виховання дітей та учнівської молоді Міністерства освіти і науки України (протокол №3 від 21.06.2019 р.), є сертифікат про проходження курсу. Дата проходження – 10 вересня 2022;
 • Онлайн тренінг "Основи професійної та емоційної безпеки фахівця в умовах надзвичайних ситуацій", 6 академічних годин, 16 вересня 2022
 • Онлайн-навчання «Тренінг для тренерів «Не дрібниці у стосунках»», кількість академічних годин – 5, є сертифікат про проходження тренінгу. Дата проходження – 9 листопада 2022;
 • Тренінг для консультантів та консультанток Національних гарячих ліній ГО «Ла Страда-Україна» - «Вирішення конфліктів мирним шляхом: особливості надання консультацій на гарячих лініях ГО «Ла Страда-Україна», 23-24 листопада 2022 року, кількість академічних годин – 16. Є сертифікат про проходження тренінгу;
 • Онлайн-тренінг для тренерів та тренерок, 7 грудня 2022 року «Базові навички тренерської майстерності», 6 академічних годин, є сертифікат про проходження курсу;
 • Онлайн-практикум «Роль та можливості фахівців в розвитку соціальної згуртованості в громаді», 8 грудня 2022 року, академічних годин – 6. Є сертифікат про проходження курсу;
 • Онлайн-тренінг «Стамбульска конвенція, зміни та практичні аспекти впровадження в освітню сферу», 6 академічних години, теорія та практикум, 13 грудня 2022 року. Є сертифікат про проходження курсу.
 • Онлайн вебінар «Єднання в умовах війни: психологічні та соціальні аспекти», кількість академічних годин – 3; 07 квітня 2023 року
 • Онлайн-вебінар «Особливості проживання травматичних подій», кількість академічних годин – 3, 23 лютого 2023 року
 • П’ятиденна програма "Впровадження відновного підходу, посередництва, медіації та практики функціонування служб порозуміння в закладах освіти та громаді", 75 академічних годин, 2,33 кредити ЄКТС, травень 2023
 • Онлайн-практикум «Гендерна просвіта», кількість академічних годин – 3, 06 червня 2023 року
 • Молодіжний літній табір «Молодь на шляху до розбудови миру», 26-30 червня 2023 року, кількість академічних годин – 48. Івано-Франківська область, с. Поляниця. Теми виступу: «Запобігання та протидія проявам домашнього насильств», «Протидія булінгу», «Насильство в міжособистісних стосунках».
 • Презентація оновлень від Google до Дня вчителя, 28 вересня 2023 року, онлайн. Тема виступу «Безпечне онлайн-середовище. Корисні ресурси».
 • Робоча група «Стратегія реформування сексуальної освіти в Україні», 25 жовтня 2023 року, м. Київ.
 • Онлайн-тренінг «Запобігання та протидія гендерній дискримінації в трудовій сфері «Мобінг на робочому місці», 30 жовтня 2023 року, онлайн.
 • Онлайн-тренінг від Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) на тему «Гендерна рівність», 02 листопада 2023 року, онлайн.
 • Гібридний формат заходу «Посилення голосу молоді у процесі відбудови та відродження України», 22 листопада 2023 року, м. Київ.
 • Фахова дискусія «Проблеми та шляхи запобігання суїцидальних тенденцій в підлітковому та дитячому віці», 26 листопада, 2023 року, м. Київ. Тема виступу: «Національна гаряча лінія для дітей та молоді: актуальні тенденції».
 • Стратегічний форум «Від втрат до можливостей: партнерство громадських організацій заради освіти», 07 грудня 2023 року, м. Київ