Бойченко Валентин Валентинович/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Бойченко Валентин Валентинович

Рік вступу

2023

Спеціальність

011 Освітні, педагогічні науки

Тема наукового дослідження

«Розвиток індивідуальної траєкторії професійного вдосконалення педагога в системі післядипломної педагогічної освіти»

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Хоружа Людмила Леонідівна – доктор педагогічних наук, професор кафедри освітології та психолого-педагогічних наук Факультету педагогічної освіти

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність