Бойко Ольга Василівна/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Бойко Ольга Василівна

Рік вступу

2022 рік

Спеціальність

035 Філологія

Тема наукового дослідження

Сучасна англомовна реклама товарів широкого вжитку: лінгвокогнітивний та лінгвокультурологічний аспекти (на матеріалі інтернет-джерел)

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Колесник Олександр Сергійович, доктор філологічних наук, професор

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

• І International scientific and practical conference «Synergy of knowledge: New horizons in global scientific research», м. Ванкувер, Канада, 01-03.11.2023р. Сертифікат учасника в обсязі 12 годин (0,4 кредити ЄКТС). Тема доповіді: Когнітивні основи маніпулятивного впливу інтернет-реклами товарів широкого вжитку.

• XVІІ Міжнародна наукова онлайн-конференція «Пріоритети германської та романської філології» імені професора Євгенії Гороть, м.Луцьк, Україна, 10-11.11.2023р. Тема доповіді: Рекламний інтернет-дискурс у ракурсі мультимодальності.

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Брала участь у заняттях Модуля «Університетська автономія у розвитку демократичних цінностей у вищій освіті: досвід країн ЄС для України» №101098702 - UADDVHE в рамках програми Еразмус+: Жан Моне із жовтня 2022 по травень 2023 року (60 годин - 2 ECTS)

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність

Учасниця Міжнародної літньої школи «From Uman to Poznan – the border is not an obstacle, the common unites…» в рамках проєкту „UNIWERSYTET JUTRA II - POWR.03.05.00-00-Z303/18”, університет імені Адама Міцкевича, м. Познань, Польща, 01-07.10.2023р.