Бишенко Тетяна Іванівна/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Бишенко Тетяна Іванівна

Рік вступу

2017

Спеціальність

035 Філологія

Тема наукового дослідження

Наративні структури сучасного українського роману: модуси тілесності

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Руснак Ірина Євгенівна, доктор філологічних наук, професор

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

  • ТЕЗИ. ФЕНОМЕН ТІЛЕСНОСТІ ТА МОДУСИ ПЕРЦЕПЦІЇ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ РОМАНІСТИЦІ. Сучасні тенденції розвитку філології та лінгвістики 14-15 червня 2019 р. (м. Чернігів)
  • ТЕЗИ. ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИРАЖЕННЯ МОВИ ТІЛА НА ТЛІ КУЛЬТУРНОГО ДИСКУРСУ ТІЛЕСНОСТІ. Мова та культура: сучасні аспекти співвідношення 14-15 лютого 2020 р. (м. Івано-Франківськ)
  • ТЕЗИ. ГЕНДЕР ЯК ІДЕНТИФІКАЦІЙНА СТРУКТУРА В НАРАТИВІ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ. Філологічні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень 18-19 вересня 2020 р. (м. Львів)

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Феномен тілесності в сучасній українській романістиці. "ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС: МЕТОДОЛОГІЯ, ІМЕНА, ТЕНДЕНЦІЇ" (№ 13 (2019))

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

  • "Літературний процес: моделі, матриці, категорії", 5 квітня 2019 р. (м. Київ)
  • "Сучасні тенденції розвитку філології та лінгвістики", 14-15 червня 2019 р. (м. Чернігів)
  • "Мова та культура: сучасні аспекти співвідношення", 14-15 лютого 2020 р. (м. Івано-Франківськ)
  • "Філологічні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень", 18-19 вересня 2020 р. (м. Львів)

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність