Беляк Андрій Олександрович / портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Беляк Андрій Олександрович


Зміст

Персональні дані

Інформація про аспіранта

Беляк Андрій Олександрович - аспірант за спеціальністю 051 Економіка (кафедра міжнародної економіки). Експерт з акредитації освітніх програм Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти.

Рік вступу

2022

Спеціальність

051 Економіка

Тема наукового дослідження

«Організаційно-економічний механізм розвитку суб’єктів господарської діяльності в сфері гостинності»

Науковий керівник

Шлапак Алла Василівна - доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри міжнародної економіки Київського університету імені Бориса Грінченка.

Науково-дослідницька діяльність

Наукові профілі

  1. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2273-7906
  2. Google Scholar (h = 4, i10-індекс = 1): https://scholar.google.com.ua/citations?user=OIvfIN0AAAAJ
  3. Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=58150025000
  4. Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/rid/AFH-4136-2022
  5. Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Andrii-Beliak
  6. Academia.edu: https://kmpu.academia.edu/АндрійБеляк

LinkedIn: www.linkedin.com/in/andrii-beliak-b261a4119

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Бібліографічний опис Посилання
1 Беляк А. О. (2022). Вплив тенденцій цифровізації на розвиток суб’єктів господарської діяльності сфери гостинності. Modern Economics, 35(2022), 23-28. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V35(2022)-04. https://doi.org/10.31521/modecon.V35(2022)-04
2 Шлапак, А., & Беляк, А. (2023). Комперативний аналіз поняття «організаційний механізм» у сучасному науковому просторі. Mechanism of an Economic Regulation, (1(99), 128-136. https://doi.org/10.32782/mer.2023.99.20 https://doi.org/10.32782/mer.2023.99.20
3 Беляк, А. (2023). СФЕРА ГОСТИННОСТІ: ЕКОНОМІЧНЕ ТРАКТУВАННЯ КАТЕГОРІЇ. Підприємництво та інновації, (29), 22-27. https://doi.org/10.32782/2415-3583/29.3 https://doi.org/10.32782/2415-3583/29.3

Статті у закордонних виданнях

Бібліографічний опис Посилання
1 Beliak, A. (2023). Comparative analysis of the concept of «organizational and economic mechanism» in the modern scientific space. International Science Journal of Management, Economics & Finance, 2(2), 38–47. https://doi.org/10.46299/j.isjmef.20230202.05 https://doi.org/10.46299/j.isjmef.20230202.05

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Бібліографічний опис Посилання
1 Honchar, L., Batchenko, L., Poplavska, A., Komarnitskyi, I., Krupa, I. & Beliak, A. (2022). Franchise Market as a Driver of Hospitality Development. Economic Affairs, 67(4). https://doi.org/10.46852/0424-2513.4.2022.27 (проіндексовано в Scopus 28.03.2023). https://doi.org/10.46852/0424-2513.4.2022.27
2 Ye. Kozlovskyi, A. Beliak, O. Zarakhovskyi, M. Bratitsel, K. Prykhodko, V. Osiievskyi. The Role of State Regulation in the Development of the Hospitality Industry: the Experience of the EU and America. Review of Economics and Finance: vol.21.2023. https://refpress.org/ref-vol21-a166/ (проіндексовано в Scopus 13.02.2024). https://doi.org/10.55365/1923.x2023.21.166

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

Бібліографічний опис Сертифікат
1 Беляк, А. О. (2022). Особливості забезпечення сталого розвитку підприємств сфери гостинності. У Сучасні проблеми менеджменту (с. 140–142). Національний авіаційний університет. http://surl.li/furhz н.п.
2 Беляк, А. О. (2022). Вплив франчайзингу на розвиток сфери гостинності: міжнародний та вітчизняний досвід. У Сучасне управління організаціями: концепції, цифрові трансформації, моделі інноваційного розвитку (с. 34–37). ХНУ імені В. Н. Каразіна. http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/17665 Сертифікат
3 Беляк, А. О., & Шлапак, А. В. (2022). Економічне трактування дефініції «сфера гостинності»: досвід США. У Сучасна фінансова політика України: проблеми та перспективи (с. 19–23). Київський університет імені Бориса Грінченка. https://bit.ly/3UBbNnF н.п.
4 Beliak, A. (2023). Integral indicator of the development of the touristic infrastructure of Ukraine. У Modern directions of development of science and technology (с. 53–55). European Conference. https://eu-conf.com/ua/events/modern-directions-of-development-of-science-and-technology Сертифікат
5 Беляк, А. О. (2023). Поняття «організаційний механізм» у сучасному науковому просторі: зарубіжний досвід. У Formation of perceptions of the structure of scientific methodology (с. 11–14). European Conference. https://intersci.eu/events/formation-of-perceptions-of-the-structure-of-scientific-methodology Сертифікат
6 Beliak, А. (2023). Economic interpretation of the definition of "hospitality": the experience of the United Kingdom. У Modernization of today’s science: experience and trends (с. 13–15). European Scientific Platform. https://doi.org/10.36074/scientia-24.02.2023 Сертифікат
7 Беляк, А. О. (2023). Роль світового рейтингу конкурентоспроможності для аналізу сфери гостинності. У The evolution of philosophy of science in recent decades (с. 27–30). InterSci. https://intersci.eu/events/the-evolution-of-philosophy-of-science-in-recent-decades/ Сертифікат
8 Беляк, А. О. (2023). Економічне трактування дефініції «сфера гостинності»: досвід Сполученого королівства. У Україна у світових глобалізаційних процесах: культура, економіка, суспільство (с. 36–39). Вид. центр КНУКіМ. https://kuk.edu.ua/nauka Сертифікат
9 Беляк, А. О. (2023d). Практики сталого розвитку як конкурентна перевага у сфері гостинності. У Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації (с. 401–405). Вид. центр КНУКіМ. https://fgritb.knukim.edu.ua/home/konferencii.html Сертифікат
10 Беляк, А. О. (2023). Корпоративна соціальна відповідальність у сфері гостинності: визначення основних аспектів. У Менеджмент та маркетинг як фактори розвитку бізнесу в умовах економіки відновлення (с. 57–59). Видавничий дім «Києво-Могилянська академія». http://surl.li/gzupz Сертифікат
11 Беляк, А. О. (2023). Роль місцевої влади у забезпеченні сталого розвитку міста в умовах воєнного стану. У Економіка міста в умовах воєнного стану: внутрішні та зовнішні ресурси підтримки. Київський університет імені Бориса Грінченка. Сертифікат
12 Beliak, A. (2023). The Influence of Corporate Governance on Sustainable Practices in Hospitality. У International Conference on Corporation Management. Estonia. https://conf.scnchub.com/index.php/ICCM/ICCM-2023/paper/view/513 Сертифікат
12 Беляк, А. (2023). Роль державного регулювання у розвитку сфери гостинності: теоретичні та методологічні аспекти. Scientific Collection «InterConf», (180), 10–14. Retrieved from https://archive.interconf.center/index.php/conference-proceeding/article/view/4781 Сертифікат

Участь у науково-дослідних темах

Опис Посилання
1 Модератор науково-дискусійного майданчику молодих учених «Українська гостинність в умовах сьогодення» в рамках Х Міжнародної науково-практичної конференції «ГОСТИННІСТЬ, СЕРВІС, ТУРИЗМ: ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ, ІННОВАЦІЇ» в розрізі науково-дослідної теми «Управління і сервіс у сфері гостинності: національний і регіональний контекст» (№0121U113809), 06.04.2023 р., м. Київ, КНУКіМ Програма конференції та науково-дискусійного майданчику; фото; подяка

Участь у міжнародних проєктах

Опис Сертифікат
1 Успішне завершення курсу «Академічна доброчесність в європейському освітньому і науковому просторах: багатовимірна імерсивна модель» в рамках напряму «Жан Моне» програми Erasmus+ ERASMUS-JMO-2021-HEI-TCH-RSCH-101048055 «AICE - With Academic integrity to EU values: step by step to common Europe». Листопад 2022 - січень 2023. (150 годин – 5 кредитів ECTS). Сертифікат
2 Підвищення кваліфікації на тему «Робота з презентаціями (поглиблений рівень)», ВГО «Українська асоціація фахівців інформаційних технологій», в рамках реалізації проєкту Еразмус+ dComFra №598236-EPP-1-2018-1-LT-EPPKA2-CBHE-SP. Сертифікат ПК-ЦК № P0623-0011 від 10.02.2023, 90 год. Перелік сертифікатів
3 Підвищення кваліфікації на тему «Управління проєктами», ВГО «Українська асоціація фахівців інформаційних технологій», в рамках реалізації проєкту Еразмус+ dComFra №598236-EPP-1-2018-1-LT-EPPKA2-CBHE-SP. Сертифікат ПК-ЦК № P0623-0013 від 01.03.2023, 90 год. Перелік сертифікатів
4 Certificate of completion Andrii Beliak has successfully completed the Summer School on EU Practice in Peace Education as part of the project 'Peace Education for Consolidated and Human-Centered Europe' No 101094420 - PeaECH ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH-UA-IBA, which was held from 8 May, 2023 to 13 May, 2023 and consisted of a total volume of 30 academic hours / 1 ECTS credit Сертифікат
5 Сертифікат про участь у круглому столі «УНІВЕРСИТЕТСЬКА АВТОНОМІЯ: БАЛАНС МІЖ ДЕРЖАВНИМ РЕГУЛЮВАННЯМ ТА ВІДПОВІДАЛЬНОЮ НЕЗАЛЕЖНІСТЮ» в рамках реалізації Модуля «Університетська автономія у розвитку демократичних цінностей у вищій освіті: досвід країн ЄС для України» програми «Еразмус+: Жан Моне» №101098702 — UADDVHE — ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH-UA-IBA, 18 травня 2023 р. Тема: ЕКОНОМІЧНА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ФІНАНСОВОЇ АВТОНОМІЇ ЄВРОПЕЙСЬКИХ УНІВЕРСИТЕТІВ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ Сертифікат
6 Certificate сonfirms that Andrii Beliak has accomplished as an attendee of the Module «University autonomy in the development of democratic values in higher education: the experience of the EU Member states for Ukraine» №101098702 - UADDVHE (Erasmus+: Jean Monnet) for training period of October 2022 – May 2023 (60 hours – 2 ECTS) Сертифікат
7 Сертифікат N°CREATIUC-2023-1-024, що засвідчує успішне опанування освітнього модуля «Створення інклюзивного університетського клімату» у межах програми Еразмус+ Жана Моне, 18-30 квітня 2023 року, обсягом 52 академічні години (1,7 кредиту ЄКТС) Сертифікат
8 Сертифікат NOCREATIUC-2023-1-068 про участь у круглому столі «Створення інклюзивного університетського клімату» у межах програми Еразмус+ Жана Моне, 18-30 квітня 2023 року, обсягом 8 академічних годин (0,3 кредита ЄКТС) Сертифікат

Неформальна освіта

Сертифікати про участь у конференціях, наукових семінарах, круглих столах, експертних студіях:

Опис Сертифікат
1 Certificate of participation the IV International Science Conference «Modern directions of development of science and technology». Ліверпуль, Велика Британія. 30 січня – 1 лютого 2023 р. (12 годин – 0,4 кредити ЕСТS). Сертифікат
2 Certificate of participation the V International Scientific and Practical Conference «Formation of perceptions of the structure of scientific methodology». 30-31 січня 2023 р. (12 годин – 0,4 кредити ЕСТS). Сертифікат
3 Certificate of participation the III International Scientific and Theoretical Conference "Modernization of today’s science: experience and trends", February 24, 2023. Singapore, Republic of Singapore (3 години – 0,1 кредити ECTS). Сертифікат
4 Certificate of participation the X International Scientific and Practical Conference : The evolution of philosophy of science in recent decades. Copenhagen, Denmark, 06–07 March, 2023. (12 годин – 0,4 кредити ЕСТS). Сертифікат
5 Сертифікат про участь у V Міжнародній науково-практичній конференції «Україна у світових глобалізаційних процесах: культура, економіка, суспільство». Київ, ПВНЗ "КУК", 22-23 березня 2023. (12 годин – 0,4 кредити ЕСТS). Сертифікат
6 Сертифікат про участь у Х Міжнародній науково-практичній конференції «Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації». Київ, КНУКіМ, 06–07 квітня 2023. (12 годин – 0,4 кредити ЕСТS). Сертифікат
7 Сертифікат учасника Експертних студій «Економіка освіти: виклики сьогодення» у рамках проведення ОГНЕВ’ЮКІВСЬКИХ ЧИТАНЬ «ОСВІТА – СУТНІСТЬ ЧАСУ», присвячених пам’яті доктора філософських наук, професора, академіка НАПН України, заслуженого працівника освіти України, повного кавалера ордена «За заслуги» Віктора Олександровича Огнев’юка. Київ, КУБГ, 10 квітня 2023. Сертифікат
8 Сертифікат про участь у науковому семінарі "Інформаційно-інтелектуальні системи в бізнесі", ДТЕУ, 12-13 квітня 2023 р. (16 годин – 0,53 кредити ECTS). Сертифікат
9 Сертифікат №16-23 ФЕН про участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Менеджмент та маркетинг як фактори розвитку бізнесу в умовах економіки відновлення». Київ, Києво-Могилянська академія, 18-19 квітня 2023. (30 годин – 1 кредит ЕСТS). Сертифікат
10 Сертифікат про участь у Міжнародній науково-практичній онлайн-конференції «Цифрова трансформація в економіці, фінансах, менеджменті та підприємництві», 18 травня 2023 р. Сертифікат
11 Сертифікат про участь у вебінарі “Екоініціативи в закладах гостинності для післявоєнної модернізації України: виклики чи можливості”, що є одним із етапів проєкту «Відновлення і модернізація закладів гостинності на принципах ZeroWaste&ClimateFriendly для зеленого розвитку громад України». Проєкт реалізується ГО Екологічні новини (м. Херсон), ІГ Mariupol Zero Waste (м. Маріуполь), Društvo Ekologi brez meja (Словенія), за підтримки Zero Waste Alliance Ukraine та Europe Climate Foundation, 20 червня 2023 р. Сертифікат
12 Сертифікат №217 від 23.06.2023 р., що засвідчує проходження програми Літньої економічної школи "Україна і ЄС: кандидатський статус і перспективи євроінтеграції", ГО "Всеукраїнська Асоціація економістів-міжнародників", 19-23 червня 2023 р. (30 годин – 1 кредит ЕСТS). Сертифікат
13 Certificate №ICCM-2023-0003 that Andrii Beliak took part in the International Conference on Corporation Management (ICCM-2023), June 29, 2023. Pussi, Estonia Сертифікат
14 Сертифікат, що засвідчує участь у серії вебінарів програми "StarterNetwork", що пройшла за участі університету Тарту та екосистеми інноваційного підприємництва, 18.09-23.10.2023 Сертифікат
15 Сертифікат No-2326042 про участь у VI International Scientific and Practical Conference "SCIENTIFIC PARADIGM IN THE CONTEXT OF TECHNOLOGIES AND SOCIETY DEVELOPMENT", 26-28.11.2023, Geneva, Switzerland. (12 годин – 0,4 кредита ЕСТS). Сертифікат

Сертифікати про завершення курсів, онлайн-курсів, підвищень кваліфікації тощо

Опис Сертифікат
1 Сертифікат про завершення курсу «ЦИФРОВІ КОМУНІКАЦІЇ В ГЛОБАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ» за підтримки ITArts через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. 17.09.2022 Сертифікат
2 Сертифікат про успішне завершення онлайн-курсу з медіаграмотності «Very Verified: онлайн-курс з медіаграмотності» розроблений міжнародною організацією IREX спільно зі студією онлайн-освіти EdEra, що є частиною проекту «Learn to Discern in Education (L2D-Ed)» (9 годин - 0,3 кредити ЕСТS). 8.10.2022 р. Сертифікат
3 Сертифікат XV-16-293849248-22 про проходження курсу «Introduction to Systematic Review and Meta-Analysis Course» by European Academy of Sciences and Research, Гамбург, Німеччина. 28-29 листопада, 2022 р. (14 годин – 0,47 кредитів ECTS). Сертифікат
4 Сертифікат №086323 від 17.02.2023 р. про проходження курсу «Академічна доброчесність в університеті» виданий ВУМ online. (3 години – 0,1 кредит ECTS). Сертифікат
5 Сертифікат №086331 від 17.02.2023 р. про проходження курсу «Управління проектами» виданий ВУМ online. (6 годин – 0,2 кредити ECTS). Сертифікат
6 Сертифікат від 22.02.2023 р. про закінчення курсу «Word та Excel: інструменти і лайфхаки» наданий викладачем Вікторією Дмитрієвою через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. (36 годин – 1,2 кредити ECTS). Сертифікат
7 Сертифікат від 26.02.2023 р. виданий Технологічним інститутом Джорджії (Georgia Institute of Technology, USA) про проходження онлайн-курсу на платформі Coursera на тему «Write Professional Emails in English», (13 годин – 0,4 кредити ECTS). Сертифікат
8 Сертифікат від 04.03.2023 р. про закінчення факультативного онлайн-курсу, підготовленого University of Virginia Darden School Foundation та запропонований освітньою платформою Coursera «Introduction to Digital Transformation Part 1». (4 години – 0,13 кредити ECTS) Сертифікат
9 Сертифікат від 19.04.2023 р. виданий Університетом ім. Еразма Роттердамського (Erasmus University Rotterdam) про проходження факультативного онлайн-курсу на платформі Coursera на тему «Driving business towards the Sustainable Development Goals», (15 годин – 0,5 кредити ECTS) Сертифікат
10 Сертифікат від 21.04.2023 р. про участь у Міжнародному науково-практичному форумі «Індустрія гостинності: стан, тенденції розвитку та перспективи галузі в умовах війни», Інститут сталого розвитку ім. В. Чорновола Національного університету «Львівська політехніка», 19-21 квітня 2023 р.(15 годин – 0,5 кредити ECTS) Сертифікат
11 Сертифікат від 27.04.2023 р. про участь у вебінарі серії Research Smarter "Профіль дослідника у Web of Science", Clarivate (1 година – 0,03 кредити ECTS) Сертифікат
12 Сертифікат від 27.04.2023 р. про участь у вебінарі серії Research Smarter "ChatGPT: що потрібно знати науковцям, освітянам, бібліотекарям", Clarivate (1,5 години – 0,05 кредити ECTS) Сертифікат
13 Сертифікат № ПВ-0617 від 01.05.2023 р. про успішне закінчення курсу «Прогресильне викладання: складові системи якості вищої освіти», 15 березня - 19 квітня 2023 р. (30 годин – 1 кредит ECTS) Сертифікат
14 Certificate No SCIR-2023-0003. This is to certify that Andrii Beliak took part in the on-line certification training «Сorporate well-being as the energy of business», May 01 – June 29, 2023, Pussi, Estonia. (180 годин – 6 кредитів ECTS) Сертифікат
15 Сертифікат про завершення факультативного онлайн-курсу "Word Forms and Simple Present Tense", підготовленого University of California, Irvine та запропонований освітньою платформою Coursera, 13.09.2023 (9 годин – 0,3 кредити ECTS) Сертифікат
16 Сертифікат ПК-014 про завершення підвищення кваліфікації «7 днів прогресильності: створюємо сучасне освітнє середовище», ГО "Прогресильні", 9.10.2023 - 15.10.2023 (30 годин – 1 кредит ECTS) Сертифікат
17 Сертифікат про завершення курсу «Smart exporter: електронні ресурси, регулювання та вимоги для експорту до ЄС», розробленого викладачем О. Мирошніченком та студією онлайн-освіти EdEra за підтримки Western NIS Enterprise Fund, 5.11.2023 (30 годин – 1 кредит ECTS) Сертифікат
18 Сертифікат №3547874 про завершення онлайн-курсу BSAFE. Курс поєднує основні принципи безпеки в польових умовах (BSITF) та Вищі курси про принципи безпеки в польових умовах (ASITF). BSAFE є обов'язковою вимогою для всього персоналу ООН, United Nations Security Management System. 11.02.2024 Сертифікат
19 Сертифікат uxGqJMRotS про завершення онлайн-курсу «Запобігання сексуальній експлуатації та насиллю» (PSEA), UNICEF. 11.02.2024 Сертифікат

Інші види діяльності

Діяльність у професійних та громадських об’єднаннях

Опис Посвідчення
Член громадської організації «МІЖНАРОДНА ФУНДАЦІЯ НАУКОВЦІВ ТА ОСВІТЯН» («International educators and scholars foundation» (IESF)), Посвідчення ES №0952. https://cutt.ly/V8TwIQN
2023 Член ГО МФНО.jpeg
Член громадської організації «ПРОГРЕСИЛЬНІ», Сертифікат №0011/23. (до 31.12.2023) http://surl.li/hcmuc
2023 Беляк А. член ГО "ПРОГРЕСИЛЬНІ".png
Член Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнська Асоціація економістів-міжнародників», Посвідчення №1434 від 23.06.2023 р. http://surl.li/ijmkl
Беляк Довідка ВАЕМ.png

Діяльність у складі Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти

Експерт з акредитації освітніх програм Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти. Сертифікат про успішне проходження курсів «Експерта з акредитації освітніх програм: онлайн тренінг» та «Як написати якісний звіт про результати акредитаційної експертизи освітньої програми», наданих Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. Протокол про включення до реєстру

Назва Наказ
1 Член експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи за спеціальністю 241 "Готельно-ресторанна справа" освітньої програми «Готельна і ресторанна справа» (ID у ЄДЕБО 11622) у Харківському національному університеті міського господарства імені О.М. Бекетова (експертна група призначена Наказом Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 25 травня 2023 р. № 851-Е) Наказ на призначення
2 Член експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи за спеціальністю 242 "Туризм" освітньої програми «Туристичний бізнес-менеджмент» (ID у ЄДЕБО 53072) у Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу (експертна група призначена Наказом Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 21 вересня 2023 р. № 1023-Е) Наказ на призначення
3 Член експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи за спеціальністю 241 "Готельно-ресторанна справа" освітньої програми «Готельно-ресторанна справа» (ID у ЄДЕБО 32034) у Миколаївському національному аграрному університеті (експертна група призначена Наказом Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 24 січня 2024 р. № 129-Е) Наказ на призначення
4 Член експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи за спеціальністю 241 "Готельно-ресторанна справа" освітньої програми «Готельно-ресторанна справа» (ID у ЄДЕБО 2722) у Вінницькому національному аграрному університеті (експертна група призначена Наказом Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 13 березня 2024 р. № 517-Е) Наказ на призначення

Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір

1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір (в процесі отримання - заявка С202302351)

Міжнародне стажування

Опис Сертифікат
1 Certificate ES N°12422 dated 27.02.2023 of participation international advanced training (webinar) on the topic: «Informal educationin the training of bachelors in the European Union countries and Ukraine». The skills improvement program (webinar) comprises 1.5 ECTS credits (45 hours) including 12 hours of lectures, 20 hours of practicalsessions and 13 hours of self-study. In the following disciplines: Business and mediacommunications, Hotel business. 20th-27th of February, 2023 Lublin (Republic of Poland). Сертифікат
2 Certificate ES N°13084 dated 27.03.2023 of participation international advanced training (webinar) on the topic: «Transfer of educational technologies in the countries of the European Union and Ukraine». The skills improvement program (webinar) comprises 1.5 ECTS credits (45 hours) including 12 hours of lectures, 20 hours of practicalsessions and 13 hours of self-study. In the following disciplines: Business communication, Hotel business. 20th-27th of March 2023 Lublin (Republic of Poland). Сертифікат