Безпека життєдіяльності (БЖД, охорона праці)

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук


Загальні відомості

Назва дисципліни

Безпека життєдіяльності (БЖД, охорона праці)

ОКР

бакалавр

Напрям підготовки

6.030508 Фінанси і кредит

Курс

3

Автор

Полковенко Ольга Володимирівна

Посилання на курс

http://e-learning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=121

Анотація

Метою вивчення дисципліни "Безпека життєдіяльності (БЖД, охорона праці)" є надання знань, умінь, здатностей (компетенцій) для здійснення ефективної професійної діяльності шляхом забезпечення оптимального управління охороною праці на підприємствах (об’єктах господарської, економічної та науково-освітньої діяльності), формування у студентів відповідальності за особисту та колективну безпеку і усвідомлення необхідності обов’язкового виконання в повному обсязі всіх заходів гарантування безпеки праці на робочих місцях.

Структура курсу

Сертифікований ЕНМК представлений одним модулем, який включає 3 теми та додаткову тему для самостійного опрацювання. Кожна тема складається з теоретичної та практичної частини та тестового контролю.


Теоретична частина містить: 1. структуровані лекційні матеріали; 2. мультимедійні презентації лекцій; 3. додаткові електронні навчальні матеріали: електронні конспекти лекцій, відеоматеріали тощо.


Практична частина. До кожної практичної роботи надано методичні рекомендації з їх виконання, форму подання результатів виконаної роботи, критерії оцінювання кожної роботи, список індивідуальних завдань.


Завдання для самостійної роботи. В цьому розділі розміщений теоретичний матеріал,що складається з структурованих лекційних матеріалів, мультимедійні презентації лекцій, та додаткових електронних навчальних матеріалів.


Практичні завдання для самостійної роботи сформульовано у такій формі: текст завдання, форма подання результатів виконання, критерії оцінювання, термін виконання, список додаткових друкованих та Інтернет-джерел.


Модульний контроль. Для оцінювання знань, умінь та навичок, набутих під час вивчення кожного модуля, використано індивідуальні завдання, тести для самоконтролю, опитувальник за допомогою контрольних запитань, контрольні запитання, навчальний та контрольний тест. Результати оцінювання навчальних досягнень кожного студента автоматично заносяться до електронного журналу після тестування.


Сертифікований ЕНМК з дисципліни «Безпека життєдіяльності (БЖД, охорона праці)» сприяє фундаментальній професійній підготовці бакаларів, зокрема формування компетенцій щодо особистої та колективної безпеки і усвідомлення необхідності обов’язкового виконання в повному обсязі всіх заходів гарантування безпеки праці на робочих місцях.


Сертифікація

наказ №648 від 16.12.2013р