Безпалько Богдан Богданович/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Безпалько Богдан Богданович

Рік вступу

2020

Спеціальність

032 Історія та археологія

Тема наукового дослідження

Радянська пропаганда у школах середньої загальної та професійної освіти Київської області (1932-1939 рр.)

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Салата Оксана Олексіївна - завідувач кафедри історії України, доктор історичних наук, професор.

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

1. Безпалько Б. Соціально-економічне становище вчителів Радянської України у 1920-ті роки. Грінченко–Сетон міжнародний журнал молодих науковців. Київ: Київський університет імені Бориса Грінченка. 2021. С. 91-97.

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Куцик Р.Р. Безпалько Б.Б." Демонізація" ворога як прийом російської імперської пропаганди в роки Першої світової війни. Київські історичні студії. Київ: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2020. С. 75-82.

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

  • Безпалько Б. Міжконфесійний діалог як спосіб формування Помісної Церкви в Україні (1991-2017). Всеукраїнська науково-практична конференція «Релігія, Церква, віруючі в добу суспільних викликів: історичний досвід та сучасні рецепції». 22 березня 2018 р.
  • Безпалько Б., Гайсенюк М. Участь в Українсько-польських літніх школах як спосіб порозуміння як спосіб порозуміння та обмін досвідом молоді України та Польської Республіки. Україна і Польща: Європейський досвід полікультурності та добросусідства. 22 листопада 2019 р.
  • Безпалько Б. Збройні сили ЄС: проблеми та перспективи їх формування. ІV Міжнародна наукова конференція «Європейська інтеграція: історичний досвід та політичні перспективи». 4 червня 2019 р., Краків
  • Безпалько Б. Образ ворога у радянських підручниках історії в 1920-х рр.: на основі посібника «Коротка історія України» М. Яворського. Х Всеукраїнська наукова конференція «Київ і кияни у соціокультурному просторі України: освітні традиції в історії міста». 26 травня 2021 р.
  • Безпалько Б. Соціально-економічне становище вчителів УРСР у 1920-ті рр. Х Всеукраїнській науково-практичній конференції для молоді за міжнародною участю «Українська минувшина. Шлях до незалежності: досвід, проблеми, перспективи». 27 квітня 2021 р.

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Стипендіальний міжнародний обмін докторантів та молодих вчених. В рамках реалізованої програми PROM, від Національнного агенства міжнародного обміну (NAWA), 

що проходив в м. Краків 28.06-03.07 2021.

Міжнародне стажування

Академічна мобільність