Барбалат Олександра Володимирівна/Портофоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук


Барбалат (1).jpgПерсональні дані

Член Національної спілки художників України, Кавалер Ордена Михайла Перхіна (почесна нагорода Меморіального фонду Карла Фаберже за видатні досягнення у розвитку сучасного ювелірного мистецтва України.

Прізвище, ім’я, по батькові

Барбалат Олександра Володимирівна

Рік вступу

2018

Спеціальність

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Тема наукового дослідження

«Візантійсько-києворуські золотарські традиції у сучасному ювелірному мистецтві України»

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Школьна Ольга Володимирівна, доктор мистецтвознавства, професор

=== Наукова-дослідницька діяльність ===

Олександра Барбалат художник-майстер декоративно-ужиткового мистецтва.

Ювелір-емальєр http://surl.li/bmwnk

Член Національної спілки художників України http://konshu.org/en/section/decor/3068.html

Кавалер ордена Меморіального фонду Карла Фаберже http://surl.li/bmwnr

Освіта:

1992-1997 – Вінницька художня школа

1997-2002 – Київський художньо-промисловий технікум (кваліфікація – «Художник-майстер художньої обробки металу»)

2002-2007 - Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. М.Бойчука (кваліфікація «Художник-майстер декоративно-прикладного мистецтва»)

З 2001 року учасник більш ніж 85 різних мистецьких подіях:

33 міжнародні виставки: (Польща, Словаччина, Угорщина, Австрія, Франція, Ізраїль, Німеччина)

12 виставок Національної спілки художників України

7 персональних виставок

Твори зберігаються в державних та приватних колекціях України, Польщі, Канади, США, Франції, Іспанії, Італії, Угорщини, Німеччини, Словаччини, Ізраїлю тощо…

З 2009 - Засновник першої і єдиної в Україні емальєрної школи для молоді "Майстерня Сонця"

З 2010 - Учасник Всесвітнього художнього фонду (США)

З 2016 – викладач кафедри образотворчого мистецтва Інституту мистецтв, арт-куратор майстерні ювелірного мистецтва

З 2018 - аспірант Київського університету імені Бориса Грінченка

Since 2021 Author of the idea to create the «First in Ukraine International Plener of Artistic Hot Enamel» for young people http://surl.li/bmwys

=== Статті у фахових наукових виданнях, затверджених МОН України ===

1. Барбалат О. В. (2021) Знакова символіка фітоморфних орнаментів візантійського золотарства IV–IX століть. Art and design. Київ. 2021. №2(14). С. 63–74. http://surl.li/caiab

2. Барбалат О. В., Школьна О. В. (2020) Візантійсько-києворуські емальєрні традиції у дизайні сучасних ювелірних виробів України. Art and design. Київ. 2020. №2. C. 14–26. http://surl.li/caivv

3. Барбалат О. В., Школьна О. В. (2020) Києворуські зірчасті та дископодібні колти з чорнінням в українськихі закордонних колекціях: джерела інспіраці. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський зб. наук. пр. молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2020. № 28(5). С. 252–259. http://surl.li/caiwb

=== Статті у фахових наукових виданнях України ===

1. Барбалат О. В. (2018) Стародавня техніка гарячої емалі. Емаль як коштовна вставка у ювелірних виробах Арт-простір (3). с. 120-122. ISSN 2519-4135 http://surl.li/caivq

2. Barbalat A. (2018) Technika gorącej emalii — zdumiewająca sztuka znana od dawna. Emalię jako kosztowną wstawką w wyrobach jubilerskich / A. Barbalat // Арт-простір. - 2018. - Вип. 3. - С. 120-122. http://surl.li/caiyq

=== Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) ===

1. Barbalat O. (2020) Barmy Kijoworuskie w Kolekcjach Ukraińskich i Zagranicznych: Techniki Wykonania, Cechy Artystyczne. KELM (Knowledge, Education, Law, Management). Lublin, 2020. № 3(31). S. 3–8. http://surl.li/caiyv

2. Barbalat О. (2020) Sacred Geometry in Jewellery Design by Modern Ukrainian Artist and Master Maksym Stoliar. Art and Science. Tallinn, 2020. №2. Р. 19–29. http://surl.li/caiyz

3. Barbalat O. (2022) Reflexions of Medieval West Asian Enamel Traditions in the Jewellery Art of Kyivan Rus. Problems of Arts and Culture. International scientific journal. Baku, 2022. Vol. 1(79). P. 87–99. http://surl.li/caizc

=== Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS===

1. Shkolna, O. V., Sosik, O. D., Barbalat, O. V., Buihasheva, A. B., & Zait seva, V. I. (2021). Concerning the closeness of the form of Sufi Kashkul and the Slavic boats.Linguistics and Culture Review.2021. Vol. 5(S4). P. 891–903 (Scopus). http://surl.li/caizp

2. Shkolna, O. V., Sosik, O. D., Barbalat, O. V., Sytnyk, I. V., & Kashshay, O. S. Kyivan Rus Kolts with enamels and Niello: genesis, sources of inspiration, iconography, attribution issues. Linguistics and Culture Review. 2021. Vol. 5(S2). P. 645–677 (Scopus). http://surl.li/caizr

===Участь у конференціях, у т.ч. закордонних===

1. Барбалат О. В.(2017) Форма і зміст у дизайні ювелірних виробів In: Сучасні тенденції розвитку науки, Харків. http://surl.li/caizt

2. Барбалат О. В. (2019) Ідеї з архівів Всесвіту, вкарбовані у вічність: Творчість сучасного художника-майстра художньої обробки металу, ювеліра-модельєра Максима Столяра. Науковий вісник Національного музею історії України. Збірник наукових праць. Випуск 4. Відп. ред. Б. К. Патриляк. Київ. 2019. С. 558–568. http://surl.li/caizy

3. Барбалат О. В. (2019) Мистецтво народжене вогнем: старовинна техніка гарячої емалі на теренах сучасної України. Культурні та мистецькі студії ХХІ століття: науково-практичне партнерство: матеріали міжнародного симпозіуму, 6 червня. 2019 р. Міністерствово культури та інформаційної політики України; Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. Київ: НАКККіМ, 2019. С. 120–123. http://surl.li/cajab

4. Барбалат О. В. (2019) Сакральна геометрія у дизайні ювелірних виробів Візантії культової тематики: нагрудні хрести. Дизайн-освіта як галузь креативних індустрій: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції, 18-19 квітня 2019 р. МК України, Київ. Національний університет культури і мистецтв; редкол.: Н. Удріс-Бородавко., А. Болтенков., О. Чистіков. Київ: КНУКіМ. 2019. С. 205–210. http://surl.li/cajab

5. Барбалат О. В. (2020) Старовинна техніка гарячої емалі в умовах Інтенсифікації виробництва ювелірних прикрас у творчості сучасного майстра Роіні Хуцидзе. Науковий вісник Національного музею історії України. Зб. наук. пр. Київ, 2020. Вип. 6. С. 471– 478. http://surl.li/cajaf

6. Барбалат О. В. (2020) Знакова символіка фітоморфних орнаментів києвору- ського золотарства. Міжнар. наук-практ. конф. «Гагенмейстерські читання», 19˗20 листопада 2020 р. Кам’янець-Подільський: К-ПНУ ім. І. Огієнка, 2020. С. 73–75.

7. Барбалат О. В. (2020) Візантійсько-києворуські золотарські традиції у тво- рчості сучасного українського ювеліра-емальєра Максима Керуба. Національний музей історії України. Музей історичних коштовностей України. «Музейні читання» Анотації доповідей. Всеукр. наук. конф. «Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки», 24 грудня 2020 р. Київ, 2020. С. 20.

8. Барбалат О. В. (2021) Емальєрна школа «Майстерня Сонця» – перша і єдина в Україні для дітей та юнацтва. Міжнар. наук.-практ. конференція в рамках Першого і єдиного Міжнародного молодіжного емальєрного пленеру. КІПДМ ЛНАМ, автор ідеї реалізації конференції О. Барбалат. Косів, 29 жовтня 2021 р. №1. С. 11–14. http://surl.li/bmwsz

=== Міжнародні науково-дослідні проекти===

Since 2018 Author of the research project «Golden Gamayun» Byzantine-Kyiv goldsmith traditions and their modernization in the field of world jewelry http://surl.li/bmwuv

Since 2021 Author of the idea to create the First in Ukraine Scientific-Practical Conference on the «Hot Enamel Technology» http://surl.li/bmwsz