Баранова Катерина Олександрівна

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Баранова Катерина Олександрівна.jpeg


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Баранова Катерина Олександрівна

Рік вступу

2023

Спеціальність

061 Журналістика

Тема наукового дослідження

«Динаміка комунікативних стратегій та медіатехнологій органів місцевої влади в кризових ситуаціях»

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Іващенко Вікторія Людвігівна – доктор філологічних наук, професор, професор кафедри медіапродюсування та видавничої справи Факультету журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка.

Наукова-дослідницька діяльність

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

– Участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Освіта і наука в період глобальних криз та конфліктів у ххі столітті» (08-09 грудня 2023 року) з темою «Поняття кризової ситуації в парадигмі суміжних понять»;

– Участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Соціокомунікаційні тенденції в медійному та науково-освітньому дискурсах» (22 травня 2024 року, м. Київ) з темою «Медіатехнології в кризових комунікаціях місцевої влади: досвід Київської міської державної адміністрації».

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність