Базаєва Марія Олександрівна/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім'я, по батькові

Базаєва Марія Олександрівна

Рік вступу

2021

Спеціальність

032 Історія та археологія

Тема наукового дослідження

Державна політика підтримки ветеранів: адаптація досвіду США в Україні (1991-2022 рр.)

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Срібняк Ігор Володимирович, завідувач кафедри всесвітньої історії, доктор філософії Українського Вільного Університету (Мюнхен, Німеччина), доктор історичних наук, професор.

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Марія Базаєва. Освітні програми в структурі державної політики США щодо ветеранів (1939-1956 рр.). Człowiek w historii vs historia Człowieka. Monografia zbiorowa Warszawa-Paryż: Międzynarodowe konsorcium naukowo-edukacyjny im. Luciena Febvra, 2021. – рр. 114-123.

Марія Базаєва. “Формування образу ветерана в контексті державної політики пам’яті в США (1939-1980-ті рр.)”. «Terrae motor, solis caelique stator». Monografia zbiorowa z okazji 550. rocznicy urodzin wybitnego polskiego astronoma Mikołaja Kopernika. Warszawa-Paryż: Międzynarodowe Konsorcjum Naukowo-Edukacyjne im. Luciena Febvra, 2023. S. 112-124

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

М. Базаєва. Витоки новітньої структури та інституціоналізації державної політики щодо ветеранів у США. Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. Спільний українсько-румунський науковий журнал. (АПСНІМ), 2022, № 1(33), с. 14-20

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених “Шевченківське літо 2022”, 31 липня 2022 року, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ. Базаєва М. American Battle Monuments Commission: місце в історії державної політики пам’яті у США (1923–1950-ті рр.).

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність