Бабенко Валерія Олегівна/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Бабенко, Валерія, Олегівна

2017

035 Філологія

Семантичний код Commedia dell'arte в італійській драматургічній традиції

Науковий керівник (Бондарева Олена Євгенівна, Доктор філологічних наук, професор)

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях


1. Текстопростір італійської драми ХІХ–ХХІ ст.: пріоритетні домінанти (Бабенко, Валерія Олегівна (2016) Текстопростір італійської драми ХІХ–ХХІ ст.: пріоритетні домінанти Синопсис: текст, контекст, медіа, 16 (4). ISSN 2311-259X) 2. Авторська версія commedia dell’arte у творчості Луїджі Піранделло (Бабенко, Валерія Олегівна (2018) Авторська версія commedia dell’arte у творчості Луїджі Піранделло Матеріали ХХХІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» 31 січня 2018 року, 33 (32). С. 544-548.) 3. Тяглість традиції, закономірності поетичних прийомів, переосмислення канонічного коду dell’arte. Жанрова трансформація commedia civile rusticale y commedia dell’arte (італійська драматургія) (УДК 821.111-2.09:159.922.63:316.34

ORCID. ID 0000-0001-8200-2875)

Статті у закордонних виданнях

Підготовка статті до друку у часописі "Підляшський бібліотекар" ("Bibliotekarz Podlaski") "Трансформації комедії дель арте в контексті сучасного стильового синтезу (на матеріалі п`єси Л. Петрушевської «Квартира Коломбіни»).

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

ХХХІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАУКИ І ОСВІТИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ» АВТОРСЬКА ВЕРСІЯ COMMEDIA DELL’ARTE У ТВОРЧОСТІ ЛУЇДЖІ ПІРАНДЕЛЛО Переяслав-Хмельницький document.jpg 2018-01-31

Aктуальні проблеми мовознавства та літературознавства Музика та мистецтво як метод вивчення італійської мови Київський Університет імені Бориса Грінченка, Київ, Україна 2016-12-08

Сучасні лінгвістичні парадигми у взаємодії: пошук спільних принципів інтерпретації мовних явищ Сучасні лінгвістичні парадигми у взаємодії: пошук спільних принципів інтерпретації мовних явищ Київський Університет імені Бориса Грінченка, Київ, Україна document.jpg 2015-11-30

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Університет Фоджа (Італія), Еразмус +,

Еразмус + Італія


Участь у міжнародних програмах академічної мобільності: Університет Фоджа (Італія), Erasmus +