Антропологія

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Первая часть.png
Часть вторая.png

Загальні відомості

Назва дисципліни

Антропологія

ОКР

бакалавр

Напрям підготовки

«Практична психологія» та «Психологія»

Курс

2

Автор

Неведомська Є.О.

Посилання на курс

Анотація

Мета курсу – закласти підвалини розуміння природи людини, висвітлити морфофізіологічні ознаки серед населення земної кулі, процес походження людини, расогенез та етногенез. Завдання курсу - ознайомлення з біологічною історією людини; ознайомлення з матеріальною й духовною культурою викопних і сучасних людей; формування системи знань про людину (одонтологічні, гематологічні, дерматогліфічні та інші дані).

Структура курсу

Сертифікований ЕНМК представлений двома модулями. У кожному модулі подано:

Теоретичний навчальний матеріал, який містить такі навчальні ресурси:

  1. структуровані лекційні матеріали;
  2. мультимедійні презентації лекцій;
  3. додаткові електронні навчальні матеріали: електронні конспекти лекцій, флеш-ролики, аудіо- і відеоматеріали тощо.
  • Практичні роботи. До кожної практичної роботи надано методичні рекомендації з їх виконання, форму подання результатів виконаної роботи, критерії оцінювання кожної роботи, список індивідуальних завдань, завдань для виконання у парах та групах.
  • Самостійні завдання. Завдання сформульовано у такій формі: текст завдання, форма подання результатів виконання, критерії оцінювання, термін виконання, список додаткових друкованих та Інтернет-джерел.
  • Модульний контроль. Для оцінювання знань, умінь та навичок, набутих під час вивчення кожного модуля, використано індивідуальні завдання, тести для самоконтролю, опитувальник за допомогою контрольних запитань, контрольні запитання та контрольний тест. Результати оцінювання навчальних досягнень кожного студента автоматично заносяться до електронного журналу після тестування.

Сертифікований ЕНМК з дисципліни «Антропологія» сприяє фундаментальній професійній підготовці бакалаврів, зокрема, опануванню системою знань про людину.

Сертифікація

наказ №114 від 13.03.2013р.