Анна Олегівна Бахтіна

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Бахтіна Анна Олегівна

Рік вступу

2019

Спеціальність

035 Філологія: Загальне мовознавство

Тема наукового дослідження

Полілатральність emoji в комп'ютерному бутті (на матеріалі сучасних європейських мов)

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Махачашвілі Русудан Кирилевна доктор філологічних наук, доцент, завідувач кафедри романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

2017 р.

1. Пєшкова А. Текстотворчі стратегії драматургії ренесансу й бароко (на матеріалі творчості Вільяма Шекспіра і Педро Кальдерона). Наука і вища освіта : тези доповідей XXVІ Міжнар. наук. конф. студентів і молодих учених, м. Запоріжжя, 15 листопада 2017 р. / Класичний приватний університет. Запоріжжя : КПУ, 2017. 400 с. ХХVI Міжнародна наукова конференція студентів і молодих учених «НАУКА І ВИЩА ОСВІТА» 2. Ковбасенко Юрій, Пєшкова Анна, Морозова Галина. Літературний канон: fata morgana чи омріяний берег? Manuscript: Класична спадщина і сучасний літературний процес / Редкол: Ю. І. Ковбасенко (голов. ред.), О.В.Гальчук (випусковий редактор) та ін. – К. : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2017. – № 1(4). – 54 с. – укр., біл., рос., англ., пол.

2018 р.

1. Пєшкова А. О. Силогізм "barocco" в іспанській літературі доби бароко: герменевтично-логічна функція (секція: логіка та дисципліни логічного циклу). Київський національний університет ім. Т. Шевченка. Міжнародна наукова конференція. Дні науки філософського факультету – 2018 (26-27 квітня 2018 року).

2. Бахтіна Анна. Українська ідентичність в іспанських перекладах поезій Т. Шевченка. Київський національний університет ім. Т. Шевченка. Міждисциплінарна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Шевченківська весна 2018: «Національні мови та літератури в інформаційному просторі ХХІ століття» (27 квітня 2018 року).

3. Бахтіна А. Метафізика поезії Т. Шевченка та її переклад іспанською мовою. Матеріали студентських наукових читань: зб. наук. праць / [ред.: Ж. В. Колоїз (відп. ред.), Бакум З. П., Білоконенко Л. А., Вавринюк Т. І. та ін.]. – Кривий Ріг, 2018. – Вип. 4. – 129 с.

4. Anna Bakhtina. La universalidad fonética de poesía de Tarás Shevchenko en la traducción española // Поетика: ментальність і духовність / Вип. 11., Гол. ред. С. І. Ковпік. – Кривий Ріг, 2018

5. Бахтіна А. Силогізм barocco в літературі іспанського феномену perola barroca: логіко-семантичний аспект // International scientific and practical conference «Philology in EU countries and Ukraine at the modern stage» : Conference proceedings, December 21–22, 2018. Baia Mare : Izdevnieciba «Baltija Publishing», 232 pages.

6. Бахтіна А. Логіко-семантична реконструкція оповідання Хуана Хосе Арреоли «Стрілочник»: оусія дихотомії «істина-хиба» // Поетика: ментальність і духовність / Вип. 12., Гол. ред. С. І. Ковпік. – Кривий Ріг, 2018.

2020 р. 7. Махачашвілі, Русудан Кирилевна, Бахтіна, Анна Олегівна, Ковпік, Світлана, Шмельцер, Катерина (2020) Technology of poetry presentation via Emoji Maker platform: pedagogical function of graphic mimesis 7th Workshop on Cloud Technologies in Education, CTE 2019 (7). С. 264-280.ISSN 16130073

8. Махачашвілі Р. К., Бахтіна А. О. Емпіричний метод у дослідженні полілатеральності emoji // ISSN 2409-1154 Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». 2019. – № 43, Т. 4. – С. 141-144

9. Makhachashvili, Rusudan, Семеніст, Іван Васильович, Бахтіна, Анна Олегівна (2020) Digital Skills development and ICT Tools for final qualification assessment: survey study for students and Staff of European and Oriental philology programs. Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету (9). С. 54-68. ISSN 2414-0325

10. VII International Conference: Makhachashvili R., Semenist I., Bakhtina A. Information Technology and Interactions (Satellite): ICT Tools for Final Qualification Assessment Survey Study for European and Oriental Languages Programs, P. 260–262

=Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

1. Anna Bakhtina. La universalidad fonética de poesía de Tarás Shevchenko en la traducción española // Поетика: ментальність і духовність / Вип. 11., Гол. ред. С. І. Ковпік. – Кривий Ріг, 2018

2. Бахтіна А. Логіко-семантична реконструкція оповідання Хуана Хосе Арреоли «Стрілочник»: оусія дихотомії «істина-хиба» // Поетика: ментальність і духовність / Вип. 12., Гол. ред. С. І. Ковпік. – Кривий Ріг, 2018.

3. Махачашвілі Р. К., Бахтіна А. О. Емпіричний метод у дослідженні полілатеральності emoji // ISSN 2409-1154 Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». 2019. – № 43, Т. 4. – С. 141-144

4. Makhachashvili, Rusudan, Семеніст, Іван Васильович, Бахтіна, Анна Олегівна (2020) Digital Skills development and ICT Tools for final qualification assessment: survey study for students and Staff of European and Oriental philology programs. Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету (9). С. 54-68. ISSN 2414-0325

Статті у закордонних виданнях

Бахтіна А. Силогізм barocco в літературі іспанського феномену perola barroca: логіко-семантичний аспект // International scientific and practical conference «Philology in EU countries and Ukraine at the modern stage» : Conference proceedings, December 21–22, 2018. Baia Mare : Izdevnieciba «Baltija Publishing», 232 pages.

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

1. Махачашвілі, Русудан Кирилевна, Бахтіна, Анна Олегівна (2019) Емпіричний метод у дослідженні полілатеральності emoji Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія», 3 (43). С. 141-144. ISSN 2409-1154

2. Makhachashvili, Rusudan, Семеніст, Іван Васильович, Бахтіна, Анна Олегівна (2020) Digital Skills development and ICT Tools for final qualification assessment: survey study for students and Staff of European and Oriental philology programs. Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету (9). С. 54-68. ISSN 2414-0325

3. Makhachashvili, Rusudan та Семеніст, Іван Васильович та Бахтіна, Анна Олегівна (2020) Дослідження ІКТ інструментів для кваліфікаційного оцінювання програм європейських і східних мов Information Technology and Interactions (IT&I-2020), 7. с. 260-261. ISSN 978-966-2399-61-5

Статті, що входять до наукометричних баз Scopus, WOS

Technology of poetry presentation via Emoji Maker platform: Pedagogical function of graphic mimesis. Makhachashvili, R.K., Kovpik, S.I., Bakhtina, A.O., Shmeltser, E.O.

Співавторство у колективних монографіях (у т.ч. закордонних)

1. Makhachashvili R., Bakhtina A., Kovpik S. Motive substrat peculiarities in the Novel «Felix Austria» by S. Andrukhovich: Dialectical materialism of a character psychophysiological state / Theoretical bases of Philological researches of Modern Literature, Boston, USA, 2020. ISBN-978-1-63649-924-6

2. Makhachashvili, Rusudan, Семеніст, Іван Васильович, Бахтіна, Анна Олегівна (2020) ІКТ інструменти і практики підсумкової кваліфікаційної атестації в умовах карантину COVID-19 Колективна (три і більше авторів). Innovative Educational Technologies, Tools and Methods for E-learning Monograph. University of Silesia in Katowice, Poland, Katowice, Poland.


Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

1. Літератури світу: поетика, духовність, ментальність. м. Кривий Ріг, Криворізький державний педагогічний університет

2. International scientific and practical conference «Philology in EU countries and Ukraine at the modern stage. North University Centre of Baia Mare Faculty of Letters

3. Бізнес-раунд "Україна-Куба", м. Київ. Торгово-промислова палата України

4. Освітній форум "Академія ігрових технологій: навчання літератури", м. Київ. Київський університет імені Бориса Грінченка

5. State-international-public: European values and norms determining interdisciplinary university module (STIPENDIUM), м. Київ. Київський університет імені Бориса Грінченка

6. DLCC2020 (Theoretical and Practical Aspects of Distance Learning: ICT TOOLS AND PRACTICES FOR FINAL QUALIFICATION ASSESSMENT IN THE FRAMEWORK OF COVID-19 LOCKDOWN, Польща, м. Цешин, 14.10.2020

7. VII International Conference: Information Technology and Interactions (Satellite): ICT Tools for Final Qualification Assessment Survey Study for European and Oriental Languages Programs, Kyiv, Ukraine, 04.12.2020

Участь у державних науково-дослідних проектах

Відсутня

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Горизонт 2020. Європейська лексикографічна структура ELEXIS Координатор проекту: Інститут Йозефа Стефана (Словенія) Сайт проекту: https://elex.is/">https://elex.is/ Сторінка Асоціойваних установ проекту: https://elex.is/observers/">https://elex.is/observers/ http://rg.kubg.edu.ua/data/dynamicdb/intern_research_projects/116/%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%20848.pdf

Грантові заявки

Відсутні

Міжнародне стажування

Відсутнє

Академічна мобільність