Александров Богдан Володимирович/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Аспірант 1-го курсу Александров Богдан Володимирович


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Александров Богдан Володимирович

Рік вступу

2022

Спеціальність

051 Економіка

Тема наукового дослідження

Розвиток малого та середнього бізнесу в умовах системних трансформації економічної безпеки України

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Лойко Валерія Вікторівна, доктор економічних наук, професор кафедри міжнародної економіки

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

1. Державне управління розвитком малих та середніх підприємств у сучасний період. VI Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Перспективи розвитку управлінських систем у соціальній та економічній сферах України: теорія і практика», (м. Київ, 22 листопада 2022), / Київський університет імені Бориса Грінченка. Київ, 2022. С. 114 – 116.

2. Особливості застосування міжнародних програм розвитку малого та середнього бізнесу. Сучасна фінансова політика України: проблеми та перспективи: матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 1 грудня 2022 р.) / Київський університет імені Бориса Грінченка. Київ, 2022. С. 8-9.

3. Інвестиції у малий та середній бізнес міста києва під час війни. Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції «Цифрова трансформація в економіці, фінансах, менеджменті та підприємництві» (м. Київ, 18 травня 2023р.) / Київський університет імені Бориса Грінченка. Київ, 2023. с. 4-7

4. Розвиток малого та середнього підприємництва в містах україни. Урбаністичні тенденції в світовій економіці: матеріали науково-практичного семінару (м. Київ, 20 квітня 2023 р.) / Київський університет імені Бориса Грінченка. Київ, 2023. с. 4-7

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність