Академія адвокатури України (ААУ)

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Kyiv vidom ta nevidom.png
Goncharenko.14.49.jpg

Опис

Акаде́мія адвокату́ри Украї́ни — вищий навчальний заклад України, IV рівня акредитації, розташований у Києві, здійснює освітню діяльність на підставі ліцензії Міністерства освіти і науки України серія АЕ № 636100 від 10 березня 2015 року. Академія заснована у 1995 році. Мета академії — підготовка кадрів для адвокатури, підвищення кваліфікації адвокатів та розробка наукових проблем адвокатської діяльності. У 1995 році правління Спілки адвокатів України прийняло рішення про заснування вищого юридичного навчального закладу. Цю ідею підтримав ректор Київського національного університету академік В. В. Скопенко, практичне втілення нової Концепції підготовки юридичних кадрів взяли на себе Міжнародна адвокатська компанія «BIM» та Українська адвокатська корпорація, які стали співзасновниками навчального закладу. 12 жовтня 1995 року було зареєстровано ТОВ «Інститут адвокатури при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка». Ліцензію на провадження освітньої діяльності за спеціальністю «правознавство» Інститут отримав 13 червня 1996 року. На той час кількість студентів становила 150 осіб. Того ж року було створено три перші кафедри: кафедра теорії та історії держави і права, кафедра адвокатської майстерності, кафедра мовної підготовки та культурології.

У 1997 році було відкрито кафедру цивільного, кримінального та адміністративного права. У 1998 році створений власний Видавничий центр. У 1999 році створено кафедру процесуального права, відкрито Школу адвокатської підготовки з двома відділеннями: спеціальної адвокатської підготовки та загальної юридичної підготовки. У 2000 році створено кафедру цивільного, господарського та цивільного процесуального права, у 2001 році — кафедру трудового, земельного та екологічного права.

17 травня 2001 року Інститут отримав ІІІ рівень акредитації, 12 грудня того ж року був виділений в окремий заклад, який дістав назву Академія адвокатури України.

У 2002 році відбулася низка змін: кафедра цивільного, господарського та цивільного процесуального права перейменована на кафедру цивільного, господарського права та процесу, кафедра процесуального права — у кафедру кримінального процесу і криміналістики. На базі Академії було відкрито відділення довузівської підготовки та Студентський дискусійний клуб. У червні заклад отримав IV рівень акредитації, що дало змогу готувати студентів за спеціальністю «Правознавство» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст», «магістр». Також було відкрито аспірантуру за спеціальністю «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза» У 2003 році Академії було надано право розглядати питання про присвоєння науково-педагогічним працівникам вченого звання доцента, отримано ліцензію на підготовку бакалаврів з напряму 0305 «Філологія» зі спеціальності 6.030500 «Переклад» та ліцензію на підготовку бакалаврів з напряму 0304 «Міжнародні відносини» зі спеціальності 6.030400 «Міжнародне право». В аспірантурі відкрито спеціальність 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право». Також у березні розпочала роботу кафедра прав людини, міжнародного та європейського права. З травня 2004 року аспірантура Академії почала підготовку спеціалістів за спеціальністю 12.00.10 «Судоустрій, прокуратура та адвокатура». У 2005 році кафедра мовної підготовки та культурології змінила назву на кафедру української та іноземної філології, а в серпні того ж року розділилася на кафедру української філології та культурології та кафедру іноземних мов і перекладу. У грудні 2010 року при Академії було створено Інститут медичного і фармацевтичного права та біоетики, який складається з науково-дослідного центру медичного і фармацевтичного права, лабораторії біоетики, школи медичного права, консультативного бюро із захисту прав громадян у галузі біології та медицини, експертної групи та студентських студій. Заклад розташований у колишньому комплексі київських арештантських рот.

Вид ресурсу

Фото/1995

Автор(и)

Варфоломеєва Тетяна(ректор)

Етнографія

Краєзнавчі об’єкти

Установи, заклади, організації та підприємства (про них)

Академія адвокатури України (ААУ)

Персоналії

Хронологічні рубрики

Київ: відомий та невідомий/1995

Систематичні рубрики

Освітні заклади/Вищі

Відомості про ресурс

Підготував(ла)

Гончаренко Марина Анатоліївна