Азаренков Олександр Геннадійович/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Азаренков Олександр Геннадійович

Рік вступу

2020

Спеціальність

053 Психологія

Тема наукового дослідження

Інтегративні характеристики стресостійкості курсантів закладів вищої освіти МВС України

Науковий керівник

Лозова Ольга Миколаївна, доктор психологічних наук, професор

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

- Особливості відчуття стрес-факторів курсантами у специфічних умовах навчання в закладах вищої освіти МВС України: Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського Томі 32 (71) № 6, 2021.

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

- ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми психологічного забезпечення службової діяльності працівників правоохоронних органів» Державний науково-дослідний інститут МВС України, 31 жовтня 2022 року, м. Київ. Тема доповіді «Вплив стрес-факторів на курсантів у специфічних умовах навчання в закладах вищої освіти МВС України»

- Міжнародна науково-практична конференція «психологія свідомості: теорія і практика наукових досліджень» Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, Навчально-науковий гуманітарний інститут, кафедра психології, соціальної роботи та педагогіки, 9 грудня 2022 року, м. Київ. Тема доповіді «Стресостійкість як складова професіоналізації майбутніх правоохоронців».

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність

- Курс підвищення кваліфікації "Науково-практичний семінар з психологічного забезпечення освітнього процесу у закладах вищої освіти МВС України" 14 - 17 червня 2021 року (30 годин).

- Курс підвищення кваліфікації "Тренінг ОБСЕ: Психологічний супровід в екстремальних ситуаціях" 14-18 вересня 2020 року - 1 етап і 6-10 вересня 2021 року другий етап (64 години).

- Курс підвищення кваліфікації "Тренінг ООН: Психосоматичні засоби відновлення для подолання наслідків стресу" 21-28 жовтня 2021 року (40 годин).

- Курс підвищення кваліфікації "Тренінг ООН: Опанування технікою Флеш і EMDR 23 травня 2022 року"

- Курс підвищення кваліфікації "Тренінг ООН:Опанування технікою Brainspotting" 16 липня – 14 червня 2022 року, 24 години.