Агакішиєва Ольга Миколаївна/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Агакішиєва Ольга Миколаївна

Рік вступу

2022

Спеціальність

231 Соціальна робота

Тема нацкового дослідження

“Формування психоемоційної стійкості студентів волонтерів в інтервізійних групах”

Науковий керівник

Вайнола Ренате Хейкіївна доктор педагогічних наук, професор

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Тези "Актуальність психоемоційної підтримки студентів волонтерів" для міжнародного форуму "Модернізація педагогічної освіти у глобальному вимірі безпеки соціально-турбулентному світі",Київ, лютий 2023

Тези "Психоемоційна стійкіть як важлива складова студентів волонтерів" для науково-практичного круглого столу "Соціально-правове забезпечення правової діяльності діяльності в Україні в умовах безпекових викликів", Киів, квітень 2023

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

Міжнародний форум "Модернізація педагогічної освіти у глобальному вимірі безпеки соціально-турбулентному світі",Київ, лютий 2023
Всеукраїнський науково-практичний круглий стіл "Соціальне і правове забезпечення волонтерської діяльності в Україні в умовах безпекових викликів", Київ, квітень 2023

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність