Абрамов Сергій Вадимович/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Абрамов Сергій Вадимович

Рік вступу

2021

Спеціальність

125 "Кібербезпека"

Тема наукового дослідження

Моделі та методи підвищення швидкодії алгоритму CSIDH на основі суперсингулярних скрученних кривих Едвардса

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Соколов Володимир Юрійович, Кандидат технічних наук. Доцент.

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

1. А.В. Бессалов, О.В. Циганкова, С.В. Абрамов. Оцінка обчислювальної складності алгоритму CSIDH на суперсингулярних скручених і квадратичних кривих Едвардса // Радіотехніка. Всеукраїнський міжвідомчий науково-технічний збірник. Харків, Харківський національний університет радіоелектроніки, 2021. Вип. 207.

2. Bessalov, A., Kovalchuk, L., & Abramov , S. (2022). RANDOMIZATION OF CSIDH ALGORITHM ON QUADRATIC AND TWISTED EDWARDS CURVES. Electronic Professional Scientific Edition «Cybersecurity: Education, Science, Technique», 1(17), 128-144. https://doi.org/10.28925/2663-4023.2022.17.128144 https://www.csecurity.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/389/322

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

1. Bessalov, A., Sokolov, V., Skladannyi, P., Abramov, S., & Zhyltsov, O. (2022). Modeling CSIKE algorithm on non-cyclic edwards curves. Paper presented at the CEUR Workshop Proceedings, 3288 1-10.

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85143809498&origin=resultslist&sort=plf-f

2. Bessalov, A. V., & Abramov, S. V. (2022). Special properties of the point addition law for non-cyclic edwards curves. Cybernetics and Systems Analysis, 58(6), 851-861. doi:10.1007/s10559-023-00518-w

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85145669564&origin=resultslist&sort=plf-f

3. Bessalov, Anatoliy, Abramov Sergey, Sokolov Volodymyr, Mazur Nataliia. (2023). CSIKE-ENC Combined Encryption Scheme with Optimized Degrees of Isogeny Distribution. Cybersecurity Providing in Information and Telecommunication Systems, 3421 36-45.

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85163882231&origin=resultslist

4. Bessalov, A., Abramov, S., Sokolov, V., Skladannyi, P., & Zhyltsov, O. (2023). Multifunctional CRS Encryption Scheme on Isogenies of Non-Supersingular Edwards Curves. Workshop on Classic, Quantum, and Post-Quantum Cryptography, 3504 12-25.

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85175724530&origin=resultslist

5. Abramov, S., Bessalov, A., Sokolov, V. Properties of Isogeny Graph of Non-Cyclic Edwards Curves. (2023). Cybersecurity Providing in Information and Telecommunication Systems II, 3550 234-239.

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85178378792&origin=resultslist

6. Bessalov, A., Abramov, S. PQC CSIKE Algorithm on Non-Cyclic Edwards Curves. (2023). Cybernetics and Systems Analysis, 59 867-879.

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85178462020&origin=resultslist doi:10.1007/s10559-023-00622-x

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність