Історія

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Словник Бориса Грінченка

Істо́рія, -рії, ж. Исторія. К. Гр. Кв. III. Шевч. 214.

Сучасні словники

Тлумачення слова у сучасних словниках

Академічний тлумачний словник (1970—1980)

ІСТОРІЯ, ї, жін.

1. тільки одн. Закономірний, послідовний розвиток дійсності; зміни в дійсності, у процесі життя. Історію творять тепер самостійно мільйони і десятки мільйонів людей (Ленін, 27, 1951, 133); Історія летить невпинним маховим колесом (Гнат Хоткевич, II, 1966, 69); Соціалізм неминуче восторжествує в цілому світі. До його повної перемоги веде закономірний поступальний розвиток історії (Радянська Україна, 24.XI 1960, 1).

♦ Колесо історії повертати назад (зупиняти і т. ін.) див. колесо.

2. тільки одн., чого. Процес розвитку, зміна чого-небудь; події в процесі життя народу, його певної частини тощо. Тяжко, тяжко мені стало, Так, мов я читаю Історію України (Тарас Шевченко, I, 1951, 249); Оце маю Вам подати одну сторінку з історії переселення на Сибір, може цікаво, то надрукуєте (Леся Українка, V, 1956, 69); — Ось місце те, зв'язане з історією усієї Гуцульщини, Довбуша! (Гнат Хоткевич, II, 1966, 408); Він ходить і ходить по кімнаті, .. увесь поринає в задавнену ворожнечу між людьми і паном, в історію села (Михайло Стельмах, І, 1962, 352).

▲ Історія хвороби — медичний документ про стан здоров'я хворого, який заповнює лікар від початку лікування до його закінчення. В кожному кабінеті, а їх було три, сиділи лікарі — приймали хворих. На кожного писалася історія хвороби (Юрій Збанацький, Сеспель, 1961, 50).

3. тільки одн. Сукупність фактів і подій, які належать до минулого. Я брав навмисне «об'єктивні» теми, ніби з історії, або з чужого мені соціального осередку (Леся Українка, III, 1952, 690); — Розмовляв з найстарішими людьми села, які вже між небом і землею ходять. Надзвичайно самобутні є типи. А скільки життя, живої історії збереглося в їхній пам'яті! (Михайло Стельмах, I, 1962, 275).

♦ Входити (увійти) в історію див. входити; Відійти в історію — перестати існувати; зникнути.

4. тільки одн. Наука про загальний розвиток того чи іншого народу, країни або всього суспільства. Я був учителем вищої початкової школи.. Викладав фізику, природознавство, географію, історію, гімнастику (Олександр Довженко, I, 1958, 14).

5. тільки одн. Наука, що вивчає хід розвитку, послідовні зміни якої-небудь галузі природи, культури, знання. Найбільше діалектологія пов'язана з курсом історії мови (Нариси з діалектології української мови, 1955, 5); Історія літератури.

6. Оповідання, розповідь про кого-, що-небудь. А вже історій різних цікавих знає Марія Іванівна — годі й казати (Олександр Копиленко, Вибр., 1953, 532); Цікаві історії нам Вася теплими вечорами розповідав (Олександр Ковінька, Кутя.., 1960, 29).

7. розм. Подія, пригода, випадок і т. ін. Після якоїсь гучної.. історії Якима.. випровадили з університету (Нечуй-Левицький, I, 1956, 182); Всім [співробітникам] була звісна трагікомічна історія, як заграничний політик прийшов до наступника престолу (Іван Франко, IV, 1950, 38); Зіньку дуже вразила історія біля купальні. Якщо Прохор зважився на такий вчинок, значить, ..не любить він її (Анатолій Шиян, Баланда, 1957, 156); // Події, факти тощо, пов'язані з ким-, чим-небудь. Все село знало цю історію з Одаркою Мамотівною, як Васюта закохався в неї, а вона його водила-водила та й пішла в Чорновус за багатиря (Борис Грінченко, II, 1963, 349); Давлячись словами і захлинаючись від обурення, парубок розповідає історію діда Дуная (Михайло Стельмах, I, 1962, 438).

♦ Вічна (звичайна, відвічна, стара) історія — про те, що повторюється; те саме. Знову вийшла стара історія: вважався на одному факультеті, а лекції слухав на іншому (Олександр Довженко, I, 1958, 21); Історія з географією, жарт. — несподіване ускладнення, несподівана неприємність.

УСЕ (Універсальний словник-енциклопедія)

ІСТОРІЯ

Процес розвитку суспільства або природи в минулому; наука про історичні події; як наукова дисципліна займається встановленням і поясненням подій, суспільних і культурних явищ; має свій обсяг, методологію і практику; поділяється за хронологічним критерієм (напр., і. стародавнього світу, середньовіччя, нова, новітня) і предметним (і. політична, держави і права, соціальна, економічна, культури, мистецтва, ідеології, науки, матеріальної культури, а також допоміжні історичні дисципліни).

Орфографічний словник української мови

Істо́рія - іменник жіночого роду

Словник іншомовник слів

Історія; ж. (гр., оповідь про минулі події, дослідження, знання)

 1. Закономірний, послідовний розвиток дійсності; зміни у дійсності, у процесі життя.
 2. Процес розвитку, зміна чогось; події у житті народу; перебіг.
 3. Сукупність фактів і подій минулого.
 4. Наука, що вивчає хід розвитку природи, культури, знання.
 5. Наука про загальний розвиток народу, країни, суспільства
 6. Оповідання, розповідь про щось, когось.
 7. Подія, пригода, випадок.

Eкономічна енциклопедія

ІСТОРІЯ рос. история

 1. Всякий прогрес розвитку в природі й суспільстві.
 2. Наука, що вивчає в хронологічній послідовності хід розвитку людського суспільства та його закономірності.

Словник синонімів

ІСТОРІЯ

 • (процес змін) розгортання подій, розвиток, перебіг <н. хвороби>;
 • (людства) опис розвитку;
 • (вчорашній день) минуле, минувшина;
 • (розповідь) оповідь, оповідання, повість, р. оповідка, жм. побрехенька;
 • (життєва) пригода, приключка, випадок, епізод, ж. придибенція;
 • (неприємна) халепа;
 • (давня) праісторія.

Словник іншомовних слів Мельничука

Істо́рія - (від грец. ίστορία – оповідь про минулі події, дослідження, знання)

 1. Всякий процес розвитку в природі й суспільстві.
 2. Наука, що вивчає в хронологічній послідовності хід розвитку людського суспільства та його закономірності.

Українсько-російський словник

ІСТОРІЯ - история

Фразеологічний словник української мови

ІСТОРІЯ

 • відійти́ / відхо́дити в мину́ле (в істо́рію). Безповоротно минути, пройти, зникнути. “Ой там збиралась бідна голота До корчми гулять...” Співав тоді оцієї молодий парубок-наймит, і в минуле одійшли ті прокляті роки (О. Донченко); // Забутися. Все, що снилось — говорилось, Не відходило в минуле... (М. Рильський); // Перестати вживатися, використовуватися. Відійшли в минуле постоли, полотняні штани, виткані з семірки (І. Цюпа).
 • вли́пнути в істо́рію (в ха́ле́пу). Стати, виявитися причетним до якоїсь неприємної справи. Язик мій заплітався, я нічого не міг до ладу пояснити їй і вже сердився сам на себе, що взагалі влип у цю історію (Є. Гуцало); — Невже вас батько не навчив, як треба жити в світі? Влипли по самі вуха в цю халепу, то хто ж має вас задарма тягнути звідти? (М. Стельмах).
 • впи́сувати / вписа́ти в істо́рію золоти́ми лі́терами. Увічнювати. Золотими літерами вписують в історію Коліївщину — велике народно-визвольне повстання селян Правобережної України проти польсько-шляхетського гніту (З журналу). впи́саний в істо́рію золоти́ми лі́терами. — Пам’ятай, батьку, що наші імена вже вписані в історію золотими літерами (О. Довженко). впи́суватися в істо́рію золоти́ми лі́терами, пас. Національні герої та народні месники України в наше духовне життя входили спочатку через фольклор, потім через художню літературу, і вже тільки після цього їхні імена вписувалися золотими літерами в історію (З газети).
 • поверну́лося ко́лесо істо́рії, книжн. Сталися зміни в чому-небудь. (Назар Петрович:) Що зробиш? Повернулося колесо історії. Так що тобі, хлопче, мабуть, доведеться схопити гарбуза. (Сергій:) Хай так. Я хочу почути це від неї самої (Л. Дмитерко).

Ілюстрації

Scnjhsz.png Історія 1.jpg 116526 or.jpg Istoria.jpg

Медіа

Див. також

Цікаві факти

Факти про Україну

 • Українці, а саме конструкторське бюро Антонова, розробили літак із найбільшою у світі вантажопідйомністю — Ан-225 «Мрія». Спочатку він проектувався для транспортування космічних кораблів. Наразі «Мрія» виконує комерційні вантажні перевезення.
 • Автор першої в світі Конституції – український політичний і громадський діяч Пилип Орлик. 5 квітня 1710 р. його обрали гетьманом Запорізького війська. У цей же день Пилип Орлик оголосив «Конституцію прав і свобод війська Запорізького». У США Конституцію прийняли в 1787 р., у Франції та Польщі — тільки в 1791 р.
 • Перший рамковий вулик винайдено в Україні у 1814 р. Петром Прокоповичем. Україна в останні роки впевнено зберігає місце в трійці світових лідерів з виробництва меду. Випереджаючи країни Європи за обсягами виробництва меду в кілька разів, Україна є одночасно першою в світі з виробництва меду на душу населення (1,5 кг).
 • В Україні найбільші в світі запаси марганцевої руди – 2,3 млрд т, або близько 11% від усього світового запасу.
 • Найбільші чоловічі монастирі йменуються Лаврами. Статус Лаври мають лише шість монастирів у світі. Три з них знаходяться в Україні. Це Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра в Києві, що отримала цей статус ще у 1598 р., Свято-Успенська Лавра в м. Почаїв і Святогірська Свято-Успенська Лавра на Донеччині.
 • Найстарішим навчальним закладом Східної Європи вважається Києво-Могилянська академія (1615 р.).
 • Перша гасова лампа винайдена у м. Львові працівниками аптеки «Під золотою зіркою» Ігнатієм Лукасевичем та Яном Зехом у 1853 р. Того ж року у львівському шпиталі була проведена перша хірургічна операція при освітленні гасовою лампою. Згодом гасова лампа була представлена на міжнародній виставці в Мюнхені, винахід був відзначений там спеціальною грамотою.
 • Пам’ятники відомому українському поетові Тарасу Шевченку встановлені в 1200 місцях по всьому світові.
 • Станція метро «Арсенальна» у Києві — найглибша у світі. Вона проходить під землею на глибині 105 м. Станцію біля будівлі парламенту побудували в 1960 р., однією з перших. За деякими даними, у тунелях біля «Арсенальної» є таємні схованки для політичної верхівки.
 • Український духовий інструмент трембіта — найдовший духовий музичний інструмент у світі.

Зовнішні посилання

{{subst:Шаблон:Словник Грінченка і сучасність|підрозділ=Інститут суспільства}}