Ірина Сергіївна Зайцева/портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Ірина Сергіївна Зайцева

Рік вступу

2021

Спеціальність

033 Філософія

Тема наукового дослідження

Ідентичність як імператив соціальних трансформацій

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Пасько Ярослав Ігорович, доктор філософських наук, професор

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність