Єдність

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Єдність, -ности, ж. Единство, единеніе. Кожен сам про собе дбає. Немає єдности. Мир. ХРВ. 87.

Сучасні словники

Словник української мови Академічний тлумачний словник (1970—1980)

Є́ДНІСТЬ, ності, жін. 1. Тісний зв'язок, згуртованість, цілісність, неподільність. Єдності, яка б робила нас із кволих навіть одиниць незламною силою, потребуємо й ми.., (Михайло Коцюбинський, I, 1955, 171); Сила партії в єдності і монолітній згуртованості її лав (Комуніст України, 3,1960, 42). 2. Поєднання в одному цілому, нерозривність зв'язку. Керуючись ленінським принципом єдності теорії і практики, партія повинна розглядати захист і творчий розвиток марксизму-ленінізму як свій найважливіший обов'язок (Резол. XXII з.., 1961, 27); У нашому літературознавстві існує програмова вимога розглядати художні твори у єдності змісту й форми (Радянське літературознавство, 1, 1961, 42). ▲ Надфразна єдність — єдине структурно-семантичне ціле, що складається з ряду речень, а іноді й кількох абзаців, організованих лексичними, граматичними та інтонаційними засобами; Фразеологічна єдність — стійке сполучення слів, що виступає в мові як єдиний неподільний на складові частини вислів. 3. Схожість, цілковита подібність. Єдність поглядів К. Маркса і Ф. Енгельса пронизує всі їх праці — і ті. що вони писали разом, і ті, що готувалися ними окремо (Український історичний журнал, 6, 1960, 3); 4. Спільність чого-небудь, зосередженість чогось у одному місці і т. ін. Основу етнічної спільності народності насамперед становить єдність її мови (Нариси з діалектології української мови, 1955, 12); Єдність походження, спільна історична доля, територіальне сусідство.. пов'язують російський і український народи (Максим Рильський, III, 1956, 84).

"Словопедія"

ЄДИНІСТЬ

єди́ність іменник жіночого роду рідко


УКРЛІТ.ORG_Cловник

ЄДИ́НІСТЬ, ності, ж., рідко. Те саме, що є́дність.

Іноземні словники

українська-англійська Словник

Переклад з англійської єдність:unity

ЯНДЕКС словари

Єдність Существительное 1. (Латвия) Единство


Ілюстрації

Єдиність 1.jpeg Єдиність 2.jpeg

Медіа