Костишена Наталія Олексіївна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича практика (зі спеціалізації) студентів VІ курсу

Підпис під зображенням

Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 133 Дарницького району м. Києва

 • У 2019 – 2020 навчальному році працюють 14 груп:
 • 3 – ранній розвиток
 • 3 – молодша група
 • 3 – середня група
 • 5 – старша група

Дошкільний навчальний заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем з 7.30 до 18.00. приміщення ДНЗ забезпечені необхідними дитячими меблями та ігровим обладнанням В дитячому закладі є всі необхідні кімнати та кабінети:

 • муз.керівник;
 • Логопед;
 • Психолог;
 • Медична сестра;
 • Фізична культура
 • Завдання 1
 • Мультимедіа-технології дозволяють інтенсифікувати навчально-виховний процес, стимулювати розвиток мислення та уяви учнів, збільшувати обсяг навчального матеріалу для творчого засвоєння і використання його учнями
 • Використання мультимедіа сприяє:
 1. індивідуалізації навчально-виховного процесу з урахуванням
 2. рівня підготовленості, здатностей, інтересів і потреб учнів;
 3. - зміні характеру пізнавальної діяльності учнів у бік її більшої самостійності та пошукового характеру;
 4. стимулюванню прагнення учнів до постійного
 5. самовдосконалення та готовності до самостійного перенавчання;

Стисло його можна визначити так:

 • Елемент маркованого списку
 • - урізноманітнення форм подання інформації, навчальних завдань;
 • - забезпечення зворотного зв’язку, широкі можливості діалогізації навчального процесу;
 • - широка індивідуалізація процесу навчання, розширення поля самостійності;
 • - широке застосування ігрових прийомів;
 • - активізація навчальної роботи учнів, посилення їх ролі як суб’єкта учбової діяльності;
 • - посилення мотивації навчання.

Мультимедіа розуміється як сучасна комп'ютерна технологія, що дозволяє об'єднати в комп'ютерній системі текст, звук, відеозображення, графічні зображення й анімацію. Використання мультимедійних засобів є необхідною ланкою у роботі творчого викладача тому, їх арсенал дидактичних можливостей дуже великий. 

Підпис під зображенням

Аналіз ІТ- інфраструктури

Так як освітній заклад є новим, то впровадження ІКТ політики наразі знаходиться в початковій стадії. В розпоряджені закладу лише 2 комп’ютери, 1 ксерокс- принтер та 1 телевізор. В найближчому часі плануєтсья купівля телевізорів у кожну групу.

ІТ інфраструктура дошкільного закладу:

 • 2 персональних Комп'ютера;
 • 1 кольоровий принтер;
 • 1 ксерокс;
 • 1 аудіопрогравач

Світ, в якому розвивається сучасна дитина, корінним чином відрізняється від світу, в якому виросли його батьки. Це пред'являє якісно нові вимоги до дошкільного виховання як першої ланки безперервної освіти: освіти з використанням сучасних інформаційних технологій (комп'ютер, інтерактивна дошка, планшет та ін). Інформатизація суспільства ставить перед педагогами-дошкільниками завдання:

- йти в ногу з часом,

- стати для дитини провідником у світ нових технологій,

- наставником у виборі комп'ютерних програм,

- сформувати основи інформаційної культури особистості,

- підвищити професійний рівень педагогів і компетентність батьків. Вимоги до комп'ютерних програм ДНЗ:

 • 1. Дослідницький характер
 • 2. Легкість для самостійних занять дітей
 • 3. Розвиток широкого спектра навичок і уявлень
 • 4. Вікове відповідність
 • 5. Цікавість.

Класифікація програм:

 • 1. Розвиток уяви, мислення, пам'яті
 • 2. Говорять словники іноземних мов
 • 3. Найпростіші графічні редактори
 • 4. Ігри-подорожі
 • 5. Навчання читання, математики
 • 6. Використання мультимедійних презентацій

Інтерв’ю з керівником ДНЗ – Черненко Олена Олександрівна

«Практикою доведено, що мультимедійні технології як засоби навчання можна використовувати при проведенні різного типу занять. Наприклад, у процесі читання лекцій застосовуються презентації, що містять різні види інформації: текстову, звукову, графічну, анімації. Популярними є електронні підручники, які є одним із інструментів самостійної підготовки з предмета. На практичних заняттях - використання тестових програм для закріплення і контролю знань. Можна виділити наступні особливості даної технології: якість зображення – яскраве, чітке і кольорове зображення на екрані; зручне пояснення виду роботи з різним приладдям; легке усунення недоліків і помилок у слайдах; детальне пояснення матеріалу або розгляд лише базових питань теми залежно від підготовленості учнів; коригування темпу й об'єму навчального матеріалу; достатньо добре освітлення під час демонстрації презентації робочого місця учнів; значне підвищення рівня використання наочності на уроці; зростання продуктивності уроку; встановлення інтеграції; можливість організації проектної діяльності під керуванням викладачів; зміна ставлення до ПК: учні починають сприймати його як універсальний інструмент для роботи в будь-якій області людської діяльності, а не лише як засіб для гри.»

Анкетування вихователів

Анкета Завдання 2 Створення сайту садочка сайт

Завдання 3

Виступ щодо ефективності онлайн-навчання Перехід на дистанційне навчання, зумовлений пандемією, став неочікуваним та доволі серйозним випробуванням для всіх учасників освітнього процесу – освітян, вчителів, учнів та їхніх батьків. Після тимчасової розгубленості всім довелось прийняти цей виклик та швидко адаптуватись до нових реалій, але питання розвитку дистанційної освіти набуло неабиякої актуальності.

Для успішної організації онлайн-навчання у цьому мають взаємодіяти батьки, учні та освітяни. У кожної ланки цього процесу є відповідальність та обов’язки. Цікаво, що старші діти можуть швидше адаптуватися до змін, з дітьми молодших класів — складніше. Тому для учнів треба поступово все переналагоджувати, зокрема батьки можуть створити нові звички і правила у сім’ї. Та найголовніше — заохочувати дитину, щоб вона розуміла, що навчається, а не сидить на канікулах. Є такий відомий постулат: жодна система освіти не може бути кращою, аніж вчителі, які в ній працюють.

Медіа:Навчання в Інтернеті.pptx

Історія виникнення ДН

 • початок 1970-х років на Заході вживають термін дистанційне (на відстані) навчання
 • Принципи ДН  доступність навчання, а саме подолання фізичних обмежень людини, розширення аудиторії учнів;
 • індивідуальна спрямованість навчання, створення комфортних умов для школярів і вчителів, урахування індивідуальних психологічних особливостей (сприйняття, пам’яті, мислення), індивідуальний темп навчання;
 • розвиток інформаційної культури, навичок роботи із сучасними засобами інформатизації і телекомунікації;  соціалізація навчання, урахування особистісно-комунікативних особливостей учнів
 • Інтелект – це не тільки здатність зберігати інформацію, але й уміння її знаходити.
 Альберт Ейнштейн
Підпис під зображенням
Підпис під зображенням

Засоби дистанційного навчання

 • електронні мережеві підручники;
 • інформаційні ресурси;
 • навчальні й контрольні завдання;
 • електронні практикуми;
 • дослідницькі проектні роботи;
 • дистанційні олімпіади і конкурси;
 • конференції


Завдання 4

Методичні рекомендації Для керівництва:

 • здійснити розгорнутий моніторинг навчальної діяльності закладу;
 • створити електронні бази даних педагогічних кадрів;
 • підтримувати сайт навчального закладу, Веб-сторінки навчальних проектів;
 • розширити інформаційну взаємодію з іншими навчальними закладами;
 • розвинути контакти соціального партнерства з іншими навчальними закладами.
 • підвищувати кваліфікацію, брати участь у професійних об’єднаннях, семінарах, вебінарах, майстер-класах та ін.
 • упроваджувати інформаційно-комунікаційні технології і ресурси мережі Інтернет на різних етапах традиційної системи навчання;
 • створювати Інтернет-заняття, інтегровані уроки
 • розробляти і використовувати власне програмне забезпечення і цифрові освітні ресурси, формувати, використовувати медіатеки і т. ін.

Формування ІК- компетентності співробітників, вчителів, вихователів установи

 • обов`язково брати активну участь у семінарах, тренінгах, конференціях різного рівня щодо застосування ІКТ у навчальній практиці;
 • будувати інформаційні моделі й досліджувати їх за допомогою засобів ІКТ;
 • давати оцінку процесові й досягнутим результатам технологічної діяльності.

Завдання 5

Презентація завдань на Вікі - портал

Медіа:Наталія Олексіївна Костишена - практика.pptx