Царук Анастасія Володимирівна

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням»)практика

БАЗА ПРАКТИКИ

Вишгородська спеціалізована школа Сузір'яВишгородська спеціалізована школа Сузір'я

Сучасна загальноосвітня школа може бути успішною лише тоді, коли на чолі стане згуртована команда професіоналів, що володіє новими технологіями навчання, виховання та менеджменту освіти. Які ідеї будуть пріоритетними в цій команді, такою й буде вся діяльність школи. Це вже не просто вислів, а аксіома.<b/>

  Сайт: http://vshsuzirya.com.ua/
  Контакти
07300, Україна, Київська область, м. Вишгород, вул. Кургузова, 15
(045-96) 5-24-86
vshsuzirya@ukr.netМоніторинг впровадження ІКТ в освітній установі

Інтерв’ю з директором Горготою Олесею Богданівною

  Посилання на інтер'ю: https://drive.google.com/file/d/178J7ZHqNSeM-1lYXeW_-PdFb_cNJd0t0/view?usp=sharing

Директор отримав список запитань у вигляді аудіо, та підготував відповіді на них.

Отже, перехід від навчання окремих навичок роботи на комп’ютері до інтегрованого способу вироблення комп’ютерної компетентності передбачає зосередження спеціальних зусиль у цьому напрямі. Керівництво закладу стверджує, ща впровадження програми навчання комплексних інформаційних умінь успішно відбувається там, де ця робота здійснюється в тісній взаємодії вчителів і фахівців з інформаційної та комп’ютерної техніки. У даному закладі всі педагоги володіють навичками використання ІКТ, вміють орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати інформацію та оперувати нею відповідно до власних потреб і вимог сучасного високотехнологічного суспільства.

ІК-компетентності науково-педагогічних працівників, вчителів та вихователів закладу. Створення анкети. Проведення анкетування. Аналіз результатів анкетування.

Анкета :https://forms.gle/eLsLLm1mTrtqJWPg6
Результат: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hCM1855YU9r42uV7OqAfxeh44Qhs_kMmE0uHmPdSvNg/edit?usp=sharing


Використання ІКТ надає широкі можливості для суттєвого підвищення якості навчального процесу, підвищує як рівень засвоєння знань, так і інтерес до навчання в цілому. Уроки із застосування ІКТ набувають іншого характеру та стилю, потребують нових методичних підходів. Педагоги іззаохоченням використовують ІКТ науроках. З упевненістю можна стверджувати, що ІКТ на уроках створює умови для розвитку вмінь та навичок, необхідних для життя, тобто формують ключові компетентності учнів.

Аналіз ІТ інфраструктури навчального закладу (апаратне, програмне, інформаційне, навчально-наукове забезпечення)

інфраструктура навчального закладу
Інфораструктура Наявність в закладі
Апаратне:

- сервери для розміщення електронних навчально-методичних матеріалів,
- веб-сайтіві відповідних сервісних служб
-мережеве обладнання для з єднання серверів у єдину інформаційну мережу школи та їхнього підключення до мережі Інтернет
- мережеве обладнання для спеціалізованих лабораторій комп’ютерних мереж та захисту інформації
- комп’ютерне обладнання для спеціалізованих лабораторій комп’ютерних мереж та захисту інформації
- сервери

Програмне забеспечення:

- системне програмне забезпечення для підтримки роботи серверів та робочих станцій
- операційна система Windows \ Linux
- веб-переглядач Opera \ FireFox\google chrome
- офісний пакет Microsoft office
- спеціальні програми для напряму підготовки навчальних дисциплін
- антивірусний захист інформаційної системи

Технічні ресурси:

-комп’ютери;
-відео-проекційна техніка;
-локальна комп’ютерна мережа;
- серверна частина;
- Wi-fi;
-налагодження та технічне обслуговування локальної мережі;

Інформаційне забезпечення:

- е-портфоліо;
- електронні видання;
- наукові доробки методистів;
- наукові конференціі та семінари;
- інформаційні ресурси, що використовуються у процесі дистанційного навчання;
- електронна бібліотека;
- електронне навчання;
- створення дистанційних курсів(з урахуванням сучасних умов та потреб);
- програмно-методичне середовище;

Навчально-наукове забеспечення:

- ресурси бібліотеки, репозиторії, Wiki-ресурси);
- нормативні документи;
- положення та накази.
- робочі програми дисциплін;
-закони
-Державні стандарти
-накази
-концепції
-положення які регламентують роботу закладу


Створити е-ресурс та впровадити його в діяльність освітньої установи, відповідно до потреб закладу (визначених в попередньому завданні)

Згідно аналізу опитування було вияснено, що вчителям довподоби короткі пізнавальні колонки, які не займають багато часу та дають повчальну та нову інформацію. Також подібні ролики доречно використовувати як на уроках так і на самонавчання. Саме тому я зробила підбірку на ресурсі https://www.ted.com/profiles/19632787
Та запропонувала вчителям використовувати в власних потребах

Серія навчальних відео-роликів


Провести семінар (тренінг) для співробітників / вчителів / вихователів з використання цифрових технологій в освіті або виступ на вченій раді / педраді щодо можливостей онлайн навчання

Тема виступу:
Навчання онлайн. Платформи для вчителів та учнів.
Обговорення: Чи готові ми до дистанційного навчання?
Посилання на матеріали виступу: https://docs.google.com/presentation/d/1dhdhFXPDMZkqjlL3nJQkSDRE3MNLIIAaogtkTy0yeq4/edit?usp=sharing

Навчання онлайн платформи для вчителів та учнів.jpg

Методичні рекомендації

проектування інформаційного освітнього середовища установи
-створення дистанційних курсів для педагогів
-онлайн семінари
-проведення вебінарів для педагогів
-розширення інформаційної взаємодії з іншими навчальними закладами
-удосконалення системи інформаційного і методичного її забезпечення в управлінні навчальним закладом
модернізації ІТ інфраструктури
-Забезпечити організацію співпраці учнів та вчителя з використанням хмарних технологій (Google, OneDrive)
-Стимулювати вчителів до створення власних інформаційних продуктів, наприклад: блогу чи розроблення та проведення семінару з використання ІКТ в освіті для колег школи
-створення умов для активного використання сучасних інформаційних технологій у педагогічному процесі
-додатково придбати принтери у кожен клас
формування цифрової компетентності співробітників, вчителів, вихователів установи
-Заохочувати працівників для проходження онлайн-курсів по ІКТ на безкоштовних освітніх платформах
-Забезпечувати надання спонсорської допомоги чи оплачувати проходження платних курсів з підвищення цифрової майстерності вчителів на базі педагогічних університетів чи інших установ