Маркович Оксана Сергіївна

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студентки Маркович Оксани Сергіївни групи ДОм-1-16-2.2з другого освітнього (магістерського) рівня заочної форми навчання спеціальності «Дошкільна освіта» Педагогічного інституту з 16.10.2017р. до 05.11.2017р.

База для проведення практики: ДНЗ (ясла-садок) № 45 «Краплинка» (Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, пров. Ярославський, 5)

Завдання 1.

Протягом останніх років відбуваються значні зміни в дошкільній освіті. Існує тенденція до пошуку нових підходів до виховання та навчання, реалізації інноваційних напрямків у діяльності дошкільних навчальних закладів. Саме на це спрямовують педагогічних працівників державні нормативні акти, “Базовий компонент дошкільної освіти в Україні”. Так, у Законі України “Про дошкільну освіту” зазначена необхідність модернізації першої освітньої ланки, вдосконалення її змісту, осучаснення навчально-виховних технологій, приведення їх у відповідність до вимог сучасного життя. В усіх сферах освіти здійснюються пошуки способів інтенсифікації й швидкої модернізації системи підготовки, підвищення якості навчання з використанням нових методів й інформаційних технологій. Необхідними умовами успішного використання ІКТ в освіті та розвитку самої освіти є: створення нового знання; територіальна і тимчасова незалежність освітніх процесів; структурне й змістовне оновлення освіти; урахування освітньої специфіки установи; забезпечення відповідно технічними, економічними й кадровими ресурсами; розробка планів розвитку освітніх структур; врахування наслідків впливу ІКТ на освіту. Основними завданнями підготовки вихователя до використання ІКТ в процесі навчання є створення бібліотеки (медіатеки), нових мультимедійних засобів. Користування медіатекою створює умови для організації самостійної, пізнавальної, творчої діяльності дітей з використанням ІКТ, сприятиме змінам в освіті. При правильному методичному використанні ІКТ зміниться процес навчання, направлене на пізнання в процесі здійснення проекту, основна увага приділятиметься організації різних видів активної пізнавальної діяльності дітей, навчальна інформація виступатиме засобом організації проектної діяльності, а не тільки метою навчання, розвиток особистості стає однією з головних освітніх цілей. Джерело Посилання

Завдання 1 Використання педпрацівниками технічних засобів навчання у навчально-виховному процесі. Одним із напрямів модернізації сучасної дошкільної освіти є впровадження комп’ютерних технологій в навчальний процес, тому останні роки робота адміністрації та батьківської громади була спрямована на забезпечення дошкільного закладу необхідною кількістю технічних засобів: Телевізори плазменні : 2 шт. Комп’ютер 1 шт Ноутбук 2 шт. Магнітофони 3 шт. Музичний центр 1 шт. Акустична система 1 шт. Принтер 1 шт. Фотоапарат (цифровий) 1 шт.

Ламінатор 1 шт. 
Роутер 1 шт. 

Всі технічні засоби знаходяться у вільному доступі для педагогів. Комп’ютер і ноутбуки дошкільного закладу підключені до системи Інтернет. Крім того, 13 педагогів мають вдома комп’ютери та ноутбуки, які також підключені до Інтернет. Сучасне життя вимагає від педагогів освоєння комп’ютерної техніки, зважаючи на це основним завданням дошкільного закладу, протягом останніх двох років, є підвищення рівня ІКТ-компетентності вихователів з питань розвитку, навчання і виховання дітей. Для його реалізації на базі ДНЗ з вересня 2015 року проходить апробацію авторський інноваційний проект «Навчатися щоб навчати», метою якого є озброєння педагогів практичними знаннями щодо використання комп’ютерної техніки та роботи на персональних комп’ютерах в якості користувачів. З вересня 2012 року на базі дошкільного закладу працює «Майстер-клас» з механізму створення «електронних презентацій», слухачами якого є 5 педагогів дитячого садка; з вересня 2013 року для вихователів ДНЗ розпочав роботу семінар-практикум з питань «Впровадження ІКТ в освітній процес дошкільного закладу». Керівником вищезазначених форм навчання є вихователь-методист ДНЗ . Результатом проведеної роботи стало вільне володіння педагогів персональними комп’ютерами, комп’ютерною технікою, технічними засобами, користування Інтернетом. Деякі педагоги створили в Інтернеті свої блоги. Щоп’ятниці для малят ласкаво відчиняє двері «Лелечин кінозал», де діти потрапляють в яскравий і добрий світ казок, цікавих історій та оповідань. Добір матеріалів для перегляду дітьми відповідає вимогам СанПіНу, віковим особливостям дітей та педагогічним і етичним нормам. Вихователями старшої групи з успіхом використовується телевізор для демонстрування навчальних програм дітям (через флешку) під час проведення занять. Всі наявні технічні засоби широко використовуються в роботі з дітьми, їх застосування роблять процес пізнання цікавим, творчим, яскравим як для дітей, так і для педагогів. В дошкільному закладі створена електронна картотека, яка дозволяє впорядкувати зберігання файлів документів, полегшує пошук необхідних матеріалів та забезпечує швидкий доступ до картотеки в мережі. На сьогодні в закладі створені: картотека презентацій (матеріали педагогічних рад, семінарів-практикумів, батьківських зборів тощо), картотека медіа-матеріалів з Інтернету та навчально-методичних матеріалів ДНЗ. Проведена робота полегшує пошук необхідних матеріалів, робить працю педагогів цікавою та успішною.


Завдання 1

Завдання 2

1)Консультацій:« ІКТ як інструмент педагогічної діяльності», «Дошкільник і комп’ютер», « Профілактика стомлюваності при роботі за комп’ютером», «Гігієнічні вимоги до комп'ютерних занять для дошкільників»; 2)Семінари-практикуми : « Інформатика та інформація», «Основні пристрої апаратної інформаційної системи», «Ази Microsoft Word», «Ознайомлення з програмою Microsoft PowerPoint», «Прикладні можливості Microsoft Excel»; 3)Майстер – класу «Плануємо заняття з використанням ІКТ»; 4)Педагогічна рада «Модернізація освітнього процесу в ДНЗ в умовах інформатизації освіти».


Анкета для визначення рівня ІКТ-компетентності педагогів Шановні колеги! Пропонуємо взяти участь в анкетуванні, що дасть змогу організувати навчання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) відповідно до Ваших потреб і бажань. 1. Чи застосовуєте Ви ІКТ у роботі?___________________ Де Ви цього навчилися? • в Інституті педагогічної післядипломної освіти • у дошкільному навчальному закладі • самостійно • інше__________________________________________________________ 2. Як Ви використовуєте ІКТ у педагогічній діяльності? • друкую на комп’ютері матеріали для занять • шукаю інформацію у мережі інтернет • проводжу заняття з використанням комп’ютерної техніки • використовую інформаційні технології у проектній діяльності • інше__________________________________________________________ 3. Чи використовуєте Ви ІКТ для самоосвіти та узагальнення педагогічного досвіду?___________________ Якщо використовуєте, то як? • готуюся до виступів (текст, наочні матеріали) • використовую матеріали з мережі інтернет • готую статті для публікації в електронному вигляді • публікую свої педагогічні розробки в мережі інтернет • інше__________________________________________________________ 4. Вам потрібен час для роботи за комп’ютером, щоб: • створювати проекти в електронному вигляді • працювати у мережі інтернет • готувати додаткові пізнавальні матеріали • готуватися до виступів та писати статті для публікації • створювати власні електронні розробки (демонстраційні матеріали презентації тощо) • інше__________________________________________________________ 5. Де Ви хотіли б підвищити свою кваліфікацію з використання ІКТ: • в Інституті педагогічної післядипломної освіти • у дошкільному навчальному закладі • самостійно • інше__________________________________________________________ 6. Чого саме Ви хотіли б навчитися: • працювати з текстовим редактором Microsoft Word (з нуля або поглибити знання) • працювати з електронними таблицями Microsoft Excel (з нуля або поглибити знання) • створювати презентації у Microsoft PowerPoint (з нуля або поглибити знання) • інше__________________________________________________________ Дякуємо за співпрацю!

При проведенні анкетування педагогів було охоплено 98% педагогічних працівників, секретар ДНЗ та медична сестра. Педагоги висловили бажання для підвищення своєї інформаційної компетентності та ефективної роботи в освітній діяльності, пройти додаткові курси ІКТ грамотності. Було запропоновано провести додатковий семінар-тренінг для педагогів у грудні місяці 2017 року.

Завдання 3

Mcaticon.png
Семінар (тренінг)

Провести семінар (тренінг) для співробітників / вчителів / вихователів з використання ІКТ в освіті або виступ на вченій раді / педраді щодо можливостей онлайн навчання.

Консультація для педагогів
Консультація для педагогів
"ІКТ як інструмент педагогічної діяльності"

Завдання 4

Mcaticon yell.png
Методичні рекомендації

Підготувати методичні рекомендації до

 • проектування інформаційного освітнього середовища установи,
 • модернізації ІТ інфраструктури.
 • формування ІК- компетентності співробітників, вчителів, вихователів установи

Рекомендації по проектуванню інформаційного освітнього середовища ДНЗ "Краплинка":

 • використовувати інформаційні технології у роботі з дітьми (на заняттях, під час

проведення свят та розваг);

 • сприяти методичному забезпеченню освітнього простору (створення електронних

методичних матеріалів і презентацій для занять);

 • використовувати інформаційні технології у роботі з батьками (під час проведення консультацій,

батьківських зборів, Днів відкритих дверей, оформлення стендів,

 • створення інформаційних куточків, буклетів, створення презентацій «Моя

група», електронних групових газет).

 • Рекомендації по модернізації ІТ інфраструктури ДНЗ:
 • Придбання мультемедійної дошки;
 • Заміна Вай Фай роутера на більш потужний;
 • Придбання додаткових комп'ютерів у ДНЗ.

Рекомендації вихователю – методисту ДНЗ у роботі з педагогами: • організовувати відкриті покази, на яких педагоги представляють успішний досвід впровадження інформаційних технологій в освітній процес; • проводити майстер – класи, де вихователі вчаться методам і прийомам роботи з дітьми з використанням інформаційних технологій; • педагогічні майстерні та наставництво, роботу в парах, де педагоги спілкуються та переймають досвід тих вихователів, які можуть посприяти в освоєнні та застосуванні нових технологій; • навчальні та тематичні семінари, які проводить вихователь – методист з метою удосконалення вмінь та навичок вихователів. Наприклад: «Як створити мультимедійну презентацію», «Підготовка наочних та дидактичних матеріалів засобами Інтернет».

Завдання 5

Mcaticon.png
Презентація виконання