Київський столичний університет імені Бориса Грінченка:Політика конфіденційності

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
1 завдання. Інтерв’ю із заступником Требухівської ЗОШ Оксютою Л.П

КРЕДО: «Освіта – найважливіше із земних благ, якщо вона найвищої якості. Інакше вона абсолютно марна».З 2012 року школа починає впроваджувати використання ІКТ та медіа-освітніх технологій у навчально-виховному процесі, а також досліджувати їх вплив.Заступник директора з навчально-виховної роботи – Оксюта Лідія Петрівна:"Інновації з використанням ІКТ" – це внесення нових методологій і стандартів у процес. Урок без ІКТ – це урок учорашнього дня».У відповідності з вимогами Державного стандарту початкової загальної освіти, школа працює за навчальною програмою для загальноосвітніх навчальних закладів 2-4 класів «Інформатика». Використовуються підручники М. М. Корнієнко, С. М. Крамаровська, І. Т. Зарецька.Требухівська ЗОШ взяла участь у II турі Всеукраїнської олімпіади з інформатики та інформаційних технологій. Щороку серед учнів загальноосвітніх закладів Броварського району проходять олімпіади з веб-дизайну, комп’ютерної графіки та комп’ютерної анімації.Робота над проектом – це практика особистісно орієнтованого навчання в процесі конкретної самостійної праці учня, на основі його вільного вибору, з урахуванням його інтересів. У ході роботи ефективними виявились такі форми і методи: •хвилинки-тренінги, де діти набувають знань, умінь та навичок пошукової роботи; •самостійні пошукові дії та виконання завдань.Учителі залучають проектор, комп’ютери у програми свят, заходів, конкурсів та вікторин. Така робота проводиться в атмосфері доброзичливості і взаємної підтримки, що дозволяє не тільки отримати нові знання, але й розвиває пізнавальну діяльність дітей. 2 завдання Провела семінар для вчителів з використання ІКТ в освіті. Початкова школа - фундамент, від якості якого залежить подальше навчання дитини, і це накладає особливу відповідальність на вчителя початкової школи. Довгий час початкова школа в системі освіти була «школою досвіду», тобто розглядалася як ступінь освіти, де учень повинен освоїти такі основні навички, як читання, письмо, рахунок для подальшої освіти. Сьогодні початкова школа представляється інакше. Сьогодні вона повинна стати першим досвідом дитини в освітній системі - місцем проби своїх освітніх сил. На цьому етапі важливо розвинути активність, самостійнть, зберегти пізнавальну активність і створити умови для гармонійного входження дитини в освітній світ, підтримати його здоров'я та емоційне благополуччя. Саме ці якості учнів і розвиваються з впровадженням ІКТ в освітній процес. Використання інформаційних технологій відкривають доступ до нетрадиційних джерел інформації, підвищують ефективність самостійної роботи, надають абсолютно нові можливості для творчості, дозволяють реалізовувати принципово нові форми і методи навчання. Інформаційно-комп’ютерні технології здійснюють вплив на емоційну сферу молодшого школяра, сприяючи підвищенню пізнавальної активності, підвищенню інтересу до предмета та навчання взагалі, активізації навчальної діяльності учнів. В роботі можна використита готові мультимедійні презентації , створювати власні мультимедійні навчальні програми та презентації, проекти, використовувати засоби мережі Інтернет у навчальній та позакласній роботі. Використовуючи програму Power Point, можна підготувати цікаві презентації, які застосовуються на уроках для вивчення нового матеріалу. Завдяки цій програмі складають презентації по найрізноманітнішим темам і предметам. В ході уроку використовуються різні види і форми роботи: тестування, самостійна робота, практична робота, робота в парах, групах, словникова робота, робота з підручником, диференційовані завдання. Діти будуть активно працювати на уроці. Неоціненну допомогу в роботі робить мережа Інтернет. Всім відомо, що Інтернет - це глобальна інформаційна мережа, яка включає в себе електронну пошту, пошукові системи і допомагає здійснювати доступ до різних інформаційних ресурсів. Уроки з використанням ІКТ є одним з найбільш важливих результатів інноваційної роботи. Таким чином, ІКТ істотно допомагають педагогу в його роботі. Це і підбір додаткового текстового та ілюстративного матеріалу,створення карток з індивідуальними завданнями та додатковими пізнавальними текстами, створення електронної бази моніторингу, систематизація і збереження особистих методичних напрацювань, підготовка звітної документації, оформлення навчальних стендів. Все це дозволяє при більш низьких тимчасових витратах отримати більш високий результат в навчанні дітей:

- застосування ІКТ на уроках підсилює позитивну мотивацію навчання, активізує пізнавальну діяльність учнів; - використання ІКТ дозволяє проводити уроки на високому естетичному та емоційному рівні; забезпечує наочність, залучення великої кількості дидактичного матеріалу; - підвищується обсяг виконуваної роботи на уроці в 1,5-2 рази; забезпечується високий ступінь диференціації навчання. - розширюється можливість самостійної діяльності; - забезпечується доступ до різних довідкових систем, електронних бібліотек, інших інформаційних ресурсів. Але поряд з перевагами використання ІКТ виникають різні проблеми як при підготовці до таких уроків, так і під час їх проведення: - не у всіх учнів є комп’ютер в домашньому користуванні; - у робочому графіку вчителів не відведено час для дослідження можливостей Інтернету; - додаткові витрати часу на підготовку до уроку; - існує ймовірність, що, захопившись застосуванням ІКТ на уроках, учитель перейде від розвивального навчання до навчання наочно-ілюстративним методом. Запровадження інформаційно-комунікаційних технологій у початковій ланці – це не данина моді, а необхідність сьогодення, оскільки більшість дітей ознайомлюються з комп’ютером набагато раніше, ніж це їм може запропонувати школа. До школи приходить нове покоління дітей, які живуть у інформаційному, динамічному, емоційно напруженому середовищі. Інформаційні технології стають потужним багатофункціональним засобом навчання. Їх використання привчає учня жити в інформаційному середовищі, сприяє залученню школярів до інформаційної культури. ІКТ - це не мета, а засіб навчання. Комп'ютеризація повинна стосуватися лише тієї частини навчального процесу, де вона справді необхідна. Таким чином, використання інформаційно - комунікаційних технологій в початковій школі - це не просто нове віяння часу, а необхідність і пошук нового сенсу уроку.

Завдання 4 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ Проектування інформаційного освітнього середовища установи .Створення інформаційного простору загальноосвітнього навчального закладу відповідає за успіх впровадження інформаційних технологій в освіту на всіх її рівнях та дозволяє на рівні школи перевести управлінську, фінансову, навчально-виховну діяльність школи на комп’ютерні програми для стандартизації всієї інформації. Інформаційне середовище школи має такі складові: фізична, психологічна та інтелектуальна. Базою фізичної складової інформаційного середовища є кабінет інформатики, а також робочі місця адміністраторів, учителів. До інформаційного середовища відносяться також шкільний Інтернет, локальна мережа та технічні засоби мультимедія (телевізори, проектори, відео, програвачі, фотоапарати тощо), програмне забезпечення навчально-виховного процесу. До психологічної та інтелектуальної складової інформаційного середовища відноситься «людський фактор». Це воля та бажання самих учасників освітнього процесу до використання інформаційних та комунікаційних технологій в освітньому процесі. Організація роботи з формування інформаційного простору розв’язує такі завдання: опис структури інформаційного простору, усіх його рівнів, ступенів, форм взаємодії внутрішніх та зовнішніх взаємодій інформаційного середовища навчального закладу. Учасниками даного процесу мають виступати адміністрація, учителі, учні, батьки. У Требухівській школі сучасне технічне обладнання, збільшується, але, на жаль, інформатизація навчання та управління навчальним закладом не відповідають сучасному рівню. Є декілька причин виникнення даної ситуації. По-перше, – це невідповідність підходів до вивчення інформатики у школі, коли метою навчання є відпрацювання навичок користування комп’ютером. Це призводить до того, що учень не використовує комп’ютер для навчання в позаурочний час. По-друге, вчителі-предметники ще не готові до використання нових технологій, не мають мотивації до їх освоєння. По-третє, – це відсутність можливості переходу до використання інформаційних технологій в управлінні навчальним закладом, а також вищестоящими органами управління. Основним недоліком використання комп‘ютерних технологій є зменшення безпосереднього спілкування учня з вчителем та з колективом, значні матеріальні кошти. 3 завдання Анкетування для вчителів я провела не в електронному середовищі,у зв’язку з тим, що не у всіх є можливість доступу до інтернету. 1)Ваш вік до 30 31-39 40-49 50-59 60 та більше 2)Чи наявні у вашому кабінеті: комп’ютер (ноутбук) принтер сканер сенсорна дошка (SMART-board) проектор Інтернет звукові колонки плазмовий телевізор відсутня будь-яка техніка 3)Як давно Ви використовуєте засоби інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у своїй педагогічній діяльності: * 1 рік 2 роки 3 роки 4 роки Більше 5 4)Оцініть, будь ласка, свою готовність до використання ІКТ в професійній діяльності: не володію комп’ютерними технологіями, не бачу необхідності використання ІКТ у своїй роботі не використовую ІКТ в силу різних обставин, але розумію їх необхідність володію елементарними навиками роботи з ІКТ, але використовую їх епізодично систематично використовую ІКТ в своїй педагогічній діяльності удосконалюю форми та методи роботи з використанням ІКТ володію на високому рівні та навчаю/консультую колег 6)Де ви проходили підготовку та підвищення рівня кваліфікації щодо впровадження та використання ІКТ? на курсах підвищення кваліфікації по ІКТ на курсах комп’ютерної грамотності самонавчання консультувався с колегами не проходив взагалі 7)Чи потрібно вам підвищення рівня кваліфікації щодо використання ІКТ? так ні 8)Ви використовуєте соціальні мережі для навчання та обміну досвідом? так ні а що це за мережі? 9)Чи готові ви використовувати документи або інші додатки Google? так ні вже користуюся що це? 10)Чи використовують у вашому закладі: локальні електронні щоденники електронні щоденники, розміщені в Інтернеті електронні журнали електронні навчальні онлайн ресурси ні, не використовують 11)Предмети викладання математика історія фізика біологія хімія українська мова, література зарубіжна література іноземна мова інформатика правознавство музика економіка БЖД трудове навчання початкові класи Висновок: проаналізувавши відповіді своїх колег я дійшла висновку, що використання ІКТ запроваджують або використовують в своїй роботі вчителі до 40 років. Вчителі які старші 45 років не проти аби в їхніх класах були телевізори. На питання «Чи потрібно вам підвищення рівня кваліфікації щодо використання ІКТ» позитивно відповіли 75%. На питання «Чи готові ви використовувати документи або інші додатки Google» відповіли позитивно 25% здебільшого це вчителі до 40 років. Вчителі інформатики,математики,фізики активніше впроваджують на своїх уроках ІКТ це пов’язано з оснащенням кабінету. В управлінській діяльності мало використовують Google додатки лише електронну пошту. В кабінетах географії, трудового навчання відсутня будь-яка техніка.