Екологія

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук


Ххххх.png

Загальні відомості

Назва дисципліни

Екологія

ОКР

бакалавр

Напрям підготовки

«Початкова освіта»

Курс

2

Автор

Омері І. Д.

Посилання на курс

Екологія

Анотація

Мета курсу - формування особистості з новим екоцентричним типом мислення й свідомості, високим ступенем екологічної культури. Завдання курсу - формування цілісного уявлення про біосферу, сучасних наукових знань про взаємозв’язки у природних екосистемах та у системі «людина – природа – суспільство», стан природного середовища в Україні; розкриття наукових основ проблем раціонального використання природних ресурсів, захист довкілля від забруднення, збереження еталонів природи; формування знань про позитивні етноекологічні особливості господарювання, основні поняття сталого розвитку; виховання почуття відповідальності за стан довкілля, свідомості щодо необхідності дотримання природоохоронного законодавства; вироблення навичок користування екологічними знаннями під час майбутньої професійно-педагогічної діяльності.

Структура курсу

Сертифікований ЕНМК представлений двома модулями. У кожному модулі подано:

Теоретичний навчальний матеріал, який містить такі навчальні ресурси:

1.структуровані лекційні матеріали;

2.мультимедійні презентації лекцій;

3.відеоматеріали;

4.інформаційна підтримка.

  • Семінарські завдання. До кожного семінару вказана мета, вхідні знання, ресурси, якими слід користуватися студентові для підготовки, методичні рекомендації, перелік питань, форма подання результатів виконаної роботи та критерії оцінювання.
  • Самостійні завдання. Чітко сформульована мета до кожного завдання, вхідні знання та навички, порядок виконання, форма подачі результатів, критерії оцінювання, термін здачі завдань.
  • Модульний контроль. Після кожного модуля представлені тестові завдання, краща оцінка автоматично заноситься до електронного журналу та індивідуальна навчально-дослідна робота.

Сертифікований ЕНМК з дисципліни «Екологія» сприяє засвоєнню знань із таких питань: бачити і постійно відчувати взаємозв’язки екологічних наук у цілісній системі наукового знання; вміння використовувати на практиці теоретичні знання, отримані студентами в університеті.

Сертифікація

наказ №459 від 05.10.2012р.

Цікавинки курсу

Омері І. Д.

Для ознайомлення з дисципліною Ви можете переглянути карту курсу або переглянути презентацію курсу, робочу програму, тематичний план, критерії оцінювання, список літератури та інтернет-джерел, глосарій і т.д.

Викладач пропонує на початку вивчення дисципліни пройти вхідне тестування, щоб знати рівень знань студентів для адаптації курсу.

Для кращого ознайомлення з екологією нашої планети викладач зробила підбірку цікавих відеомаетріалів:

Для підтримки студентів у курсі є форум "Запитання-відповідь", де вони можуть писати питання з дисципліни, ділитись свої враженням та допомагати один одному.

Також є методичні рекомендації до кожного модуля, щоб студентам можна було зорієнтуватись як слід працювати у курсі для отримання позитивної оцінки, наприклад:


Методичні рекомендації до 1 модулю

Для успішного засвоєння 1 модулю:

  • Ознайомтесь з теоретичними навчальними матеріалами.

Для цього потрібно прочитати кожний логічний блок лекції та відповісти на запитання в кінці блоку. Правильна відповідь дозволить вам перейти до наступного блоку. При потребі додаткової інформації можна скористатися літературою з «Інформаційної підтримки».

  • Виконати згідно методичних рекомендацій всі завдання семінарських занять.
  • Опрацювати завдання для самостійної роботи, керуючись вказівками до цих робіт.
  • Вирішити всі тестові завдання модульної контрольної роботи.