Джорело

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Джорело, -ла, с. и пр. = Джерело и пр.

Сучасні словники

Тлумачення слова у сучасних словниках

Словник української мови. Академічний тлумачний словник (1970—1980)

ДЖЕРЕЛО́, а, сер.

1. Потік води, що утворюється внаслідок виходу підземних вод на поверхню землі. В місцях, де долини рік або балок прорізають водовмісні верстви, підземні води виходять на поверхню і утворюють джерела або природні криниці (Курс загальної геології, 1947, 126); З-під коріння липи било джерело погожої води (Іван Франко, VI, 1951, 33); * Образно. Біля джерел молочних рік, що починаються на сотнях і тисячах молочно-товарних ферм наших колгоспів та радгоспів, стоїть багато людей (Радянська Україна, 29.XI 1960, 1); * У порівняннях. Забурчало по селу, мов у джерелі: «Як то можна!.. щоб вільна козачка за кріпака оддавалась!» (Марко Вовчок, I, 1955, 22). ♦ Бити джерелом — активно, бурхливо виявлятися. Народна ініціатива, що джерелом б'є у наших колгоспників, подолає всі труднощі (Василь Кучер, Засвітились вогні, 1947, 29).

2. чого, перен. Те, що дає початок чому-небудь, звідки постає, черпається щось; основа чого-небудь; вихідне начало, Єдине, — але зате і непереможне, — джерело сили робітничого руху, це — свідомість робітників і широта їх боротьби (Ленін, 20, 1950, 333); Соціалізм назавжди покінчив з пануванням приватної власності на засоби виробництва, цим джерелом розколу суспільства на ворогуючі класи (Програма КПРС, 1961, 12); // Про того або те, від кого або звідки довідуються про що-небудь. Про сю річ [справи видавництва] .. я хотіла б знати дещо докладніше з місцевих джерел (Леся Українка, V, 1956, 98); Поява чужої людини була не тільки приємною зустріччю: це було єдине джерело новин (Зінаїда Тулуб, Людолови, I, 1957, 16).

3. спец. Писемна пам'ятка, документ, на основі якого будується наукове дослідження. Давні джерела завжди змішували кіммерійців з скіфами (Нариси стародавньої історії УРСР, 1957, 114).

 • Джерело́ інва́зії — заражена людина чи тварина, в організмі яких розмножуються збудники інвазії.
 • ••
 • Джерело́ інфе́кції — заражена людина або тварина, організм яких є природним середовищем існування і накопичення патогенних мікроорганізмів.
 • ••
 • Джерело́ іонізаці́йного випромі́нювання — фізичний об'єкт, крім ядерних установок, що містить радіоактивну речовину.
 • ••
 • Джерело́ надзвича́йної ситуа́ції — небезпечне природне явище або подія техногенного походження, внаслідок яких виникла чи може виникнути надзвичайна ситуація.
 • ••
 • Джерело́ радіаці́йної небезпе́ки — технологічний об'єкт у складі промислового підприємства, що використовує в процесі нормального функціонування радіоактивні речовини.
 • ••
 • Промисло́ве джерело́ забру́днення — джерело забруднення, спричинене впливом виробничих процесів або взаємозв'язаних з ними допоміжних процесів.


Ілюстрації

|style="width:20%; padding-top:1em;"| 7412365.jpg |style="width:20%; padding-top:1em;"| 36952136.jpg |style="width:20%; padding-top:1em;"| 722522.jpg |}

Медіа

Див. також

Додаткові відомості

Джерела та література

Зовнішні посилання