Глущак Світлана Тарасівна

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням французької мови №110 імені К.Гапоненка міста Києва.

СШ110.jpg
Загальна кількість класів – 20, з них:
1-4 класів – 10;
5-11 класів – 10.
Мова навчання – українська.
Іноземна мова – англійська та французька.
Педагогічних працівників – 42.
Контактна інформація:
Юридична адреса: 03039, місто Київ, вулиця Козацька, будинок 5. Найближча станція метро – Деміївська.
Номер телефону: (044) 525-23-00, (044) 525-42-33
Електронна адреса: shkola110@i.ua
Сайт: https://school-110.com/

АДМІНІСТРАЦІЯ ШКОЛИ

Директор:Дубовик Лариса Ігорівна.
Л.І..jpg
Заступники директора: Кучер Стелла Анатоліївна
Мироненко Тетяна Володимирівна
Т.В.jpg
Гуза Наталія Олексіївна.
Гуза.jpg

Наша школа має свою історію:

 • в 1934 році почалося будівництво.
 • у вересні 1936 року прийняла перших учнів.
 • в 1943 році в приміщенні школи був розташований військовий шпиталь.
 • в 1945 році школа знову почала працювати як загальноосвітній навчальний заклад.
 • 12 січня 1966 року школі присвоєно ім’я юного героя ІІ Світової війни, учня школи, Казимира Гапоненка.
 • 23 лютого 1973 року на території школи відбулося урочисте відкриття йому пам’ятника, створеного талановитим скульптором Анатолієм Кущем.
 • в 1979 році отримала статус спеціалізованої школи з поглибленим вивченням французької мови.


Школа сьогодні – це :

 • Школа з українською мовою навчання і поглибленим вивченням французької мови з 2-го класу та вивченям англійської мови з 1-го класу;
 • Навчання за програмою “РОСТОК”, «Інтелект України», НУШ;
 • Цікавий творчий колектив вчителів, які своє серце віддають дітям;
 • 20 класів, в яких навчаються творчі, талановиті діти;
 • Тісний зв’язок з Французьким Культурним Центром;
 • Член Асоціації франкомовних шкіл України
 • Базова школа для проходження практики студентами Київського національного лінгвістичного університету;
 • Збереження доброзичливого мікроклімату, взаємоповаги у відношеннях між учителями, учнями і батьками.

Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі

Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ. Інтерв’ю з керівником навчального закладу та його заступниками.

Інтерв’ю з керівником навчального закладу та його заступниками:
- Яка мета впровадження ІКТ в вашому закладі?
– Головна мета впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в закладі – підготовка підростаючого покоління до повноцінної плідної життєдіяльності в інформаційному суспільстві. Освіта має орієнтуватись на діяльнісні, розвиваючі технології, які формують у учнів уміння вчитися, оперувати і управляти інформацією, швидко приймати рішення, пристосовуватись до потреб ринку праці (формувати основні життєві компетенції). Освіта має орієнтуватися на перспективи розвитку суспільства. А це означає, що в сучасній освіті необхідно застосовувати найновітніші інформаційні технології. Нині комп’ютеризація навчального процесу розглядається як один з найбільш перспективних напрямів підвищення якості освіти. Без нових цікавих методик та використання ІКТ сучасних дітей важко зацікавити. Вчитель в наш час має бути сучасним та багато вміти. . Саме сучасні інформаційні технології зробили можливим доступ кожного фахівця до величезної кількості різних видів інформації.
З власного досвіду хочу виділити, що впровадження ІКТ управлінську діяльність надає унікальні можливості для адміністрації закладу:
• Ведення та оформлення внутрішньо-шкільної документації;
• Складання розкладу уроків;
• Створення та використання бази даних учителів та учнів;
• Моніторинг діяльності вчителів;
• Робота з електронними бібліотеками, юридичними консультаціями тощо;
• Використання електронної пошти для зв'язку;
• Налагодження творчих зв'язків з іншими навчальними закладами.
– Як ви впроваджуєте ІКТ в школі?
– Одним з напрямків застосування ІКТ у нашій школі є використання мультимедійних засобів навчання, які дозволяють учням, педагогам, батькам спілкуватися з комп’ютером, використовуючи різноманітні, природні для себе середовища: графіку, гіпертексти, звук, анімацію, відео, презентацію, текстові документи.
– Як особисто ви використовуєте ІКТ?
– Проведення засідань педради, методичної ради школи та інших заходів. Також, всю документацію ми отримуємо поштою та відправляємо теж. Всю потрібну внутрішньо-шкільну документацію друкують, що значно полегшує і звільняє час для інших справ. Ми використовуємо мультимедійні презентації, у яких представлені аналітичні дослідження, індивідуальний досвід учителів та багато іншої інформації. Також, звітність за рік теж подається у вигляді презентації. На уроках використання мультимедіа є незамінним.
– Як розвиток сучасних інформаційних технологій впливає на рівень освітнього процесу школи?
– Звісно, існує певна проблема оновлення ІКТ засобів навчання, але ми вирішуємо це питання. Діти дуже швидко опановують сучасні технології комп’ютеризованого навчання – за ними майбутнє. Інша річ – методика викладання з використанням ІКТ. Це питання потребує особливої уваги. Щодо підготовки вчителів, можна сказати, що наші педагоги не всі оволоділи різними формами навчання з опанування інформаційно-комп’ютерних технологій і мультимедійних систем, але на сьогодні активно навчаються працювати з ІКТ та використовувати їх у педагогічній практиці.
- Підводячи підсумки, що Ви хотіли б сказати?
– Одним із результатів процесу інформатизації навчальних закладів має бути можливість використовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології для роботи з інформацією як в навчально-виховному процесі, так і для інших потреб. Освітній процес у будь-якому освітньому закладі з використанням інформаційно-комунікаційних технологій сприяє успішній адаптації учнів до життя в інформаційному суспільстві. Вчителі, які найдовше працюють в школі навчаються працювати з ІКТ .Простір для діяльності зараз є надзвичайно великий і вимагає від нас цілеспрямованої творчої праці самовдосконалення. А це під силу творчому, небайдужому, професійному педагогічному колективу, який постійно розвивається та має бажання розвиватися.
Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ:
Підсумовуючи, можна сказати, що використання інформаційних технологій – життєва необхідність сьогодення. Віддаючи перевагу сучасним технологіям навчання, можна зазначити, що це: ефективний, цікавий спосіб навчання, активна участь у роботі, а не стандартне зазубрювання відповідей на питання, можливість досягти більшого результату з найменшою затратою часу, краще сприйняття і запам’ятовування інформації, можливість вільно висловлювати власну думку, розвиток самовпевненості, демократизація навчального процесу. Дітям набагато цікавіше навчатися з ІКТ та зацікавлення виникає набагато більше.

Аналіз ІТ інфраструктури навчального закладу

Апаратне забезпечення
• 1 комп'ютерний клас (9 робочих місць учнів);
• 2 smart-дошки;
• 18 плазмових телевізорів;
• 9 ноутбуків;
• 12 принтерів.
• 4 полотна для проектора.
• 7 проекторів.
Програмне забезпечення
• Windows;
• Microsoft Office;
• Антивірусні програми;
• Програми для вчителів та учнів;
• Браузери.
Навчально-наукове забезпечення
• державні стандарти освіти;
• навчальні плани;
• навчальні програми з навчальних дисциплін;
• підручники та навчальні посібники;
• методичні матеріали.
Проаналізувавши ІТ інфраструктуру навчального закладу можна зробити такі висновки:

 • Достатній відсоток апаратного забезпечення застарілий.
 • Друга частина апаратного забезпечення цілком підходить для цілей навчання.
 • Програмне забезпечення на комп’ютерах в більшості не ліцензійне, але програми функціонують добре.
 • Наявність застарілих комп’ютерів унеможливлює шанс використання ряду програм.
 • Навчальний заклад має свій власний сайт та постійно поновлює інформацію.
 • Навчально-наукове забезпечення розвинене добре: підручники постійно обновлюються, дотримуються всі стандарти освіти.

ІК-компетентності вчителів. Проведення анкетування. Аналіз результатів анкетування.

Моніторинг вчителів з приводу використання ІКТ у вигляді анкетування.
ІКТ
Відповіді
відповіді на опитування
Проаналізувавши результати опитування, були зроблені висновки про те, що педагогічні працівники, які брали участь в опитуванні готові впроваджувати ІКТ в освітній процес. Більшість із них давно використовують сучасні інформаційні технології в своїй професійній діяльності і прагнуть удосконалювати і поглиблювати свої знання, вміння і навички в майбутньому.

Завдання на вибір

Гугл-календар для вчителів.
Робочий календар вчителів СШ №110
Календар вересень.png
Календар жовтень.png
Календар листопад.png
Календар Грудень.png

Семінар для вчителів з використання ІКТ в освіті.

Шановні вчителі, доброго дня, сьогодні мій виступ буде на тему: використання ІКТ в освіті та можливості онлайн навчання. Будь-яка педагогічна технологія - це інформаційна технологія, оскільки основу технологічного процесу навчання складає отримання і перетворення інформації. Інтегрування звичайного уроку з комп'ютером дозволяє вчителю перекласти частину своєї роботи на ПК, роблячи при цьому процес навчання більш цікавим, різноманітним, інтенсивним.
Ця тема дуже актуальна в даний час, тому що розвиток ІКТ дуже стрімкий і зараз дітям вже не цікаво сидіти на уроках, де вчитель монотонно розповідає навчальний матеріал.
Можливості ІКТ дуже широкі, тому кожен вчитель зможе підібрати під себе засоби, які він може використовувати на своїх уроках. Я не буду довго затримувати час розповідаючи вам, як зараз важливо вміти користуватися комп’ютером та використовувати його для роботи. Відразу переходимо до можливостей:

 1. .Навчальні ігри – засіб універсальний. Ми знаємо, що дуже часто елементом нашого уроку є гра. Навчальні ігри містять у собі різні завдання із різних галузей. Тому можна використовувати їх, щоб дітям було цікаво. Вони є як загальні так і спеціалізовані.
 2. Google Classroom — безкоштовний веб-сервіс створений Google для навчальних закладів з метою спрощення створення, поширення і класифікації завдань безпаперовим шляхом. Основна мета сервісу — прискорити процес поширення файлів між педагогами та здобувачами освіти.
 3. Диск Google — сховище даних, яке належить компанії Google Inc., що дозволяє користувачам зберігати свої дані на серверах у хмарі і ділитися ними з іншими користувачами в Інтернеті.Також, на ньому можна працювати разом над проектомю ТОму що можна надати доступ для редагування одного документу декільком людям.

Підсумовуючі вище сказане, хочеться висловити думку, що кожен сучасний вчитель повинен володіти навичками користування ІКТ для того, щоб освітній процес був для дітей цікавим, пізнавальним та якісним. Сш.jpg
Сш110.jpg

Методичні рекомендації

Проектування інформаційного освітнього середовища СШ № 110:
• адміністрації слід додатково створити Веб-сторінки навчальних проектів та їх особисті сторінки
• розширити інформаційну взаємодію з іншими навчальними закладами;
• розвинути контакти соціального партнерства;
• педагогічним працівникам слід в розділах сайту школи виокремити електронне приватне середовище;
• ввести електронний щоденник.
Модернізація ІТ інфраструктури:
• закупівля достатньої кількості технічного забезпечення (інтерактивні дошки, проектори, ноутбуки, принтери);
• забезпечення школи більш якісним провайдером та точками доступу Wi-Fi;
• створення мобільного додатку для смартфонів у якому можливо переглядати розклад та ділитися інформацією.
• ввести хмарну платформа для спільних досліджень із широким спектром інструментів для аналізу, розробки та створення матеріалів.
Формування цифрової компетентності співробітників, вчителів, вихователів установи:
• курси підвищення кваліфікації ІКТ-компетентності;
Онлайн-курс для вчителів та керівників шкіл про дистанційне навчання
онлайн-курс з медіаграмотності
Основи веб-розробки (HTML, CSS, JavaScript)
• систематична участь у професійних конкурсах, онлайнових форумах і педрадах;
• активна участь у семінарах, конференціях майстер-класах щодо застосування ІКТ у навчальній практиці;
• самоосвіта за допомогою сайтів для підвищення кваліфікації;
• постійне використання у педагогічній діяльності широкого спектру цифрових технологій та інструментів;
• забезпечення використання Інтернет-ресурсів;
• формування банку навчальних завдань, виконуваних із активним використанням ІКТ;
• розробка проектів із використанням ІКТ;
• збільшити використання електронного навчання;
• активніше вводити і використовувати метод проектів у навчальну діяльність.